Demagog.cz

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek (KSČM)

 • 4
 • 2
 • 0
 • 2

Výroky

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

Výhodou je, že kraj podporuje i výstavbu těch parkovacích domů nebo cyklodomů, finančně se spolupodílel na řadě z nich, například to byla Lysá nebo další cyklodům je v Čelákovicích a na dalších a dalších místech.
ČT24, 25. září 2020

V Lysé nad Labem, v Čelákovicích i v řadě dalších měst kraje skutečně stojí cyklověže. Na stavbě té v Lysé nad Labem i dalších se kraj finančně spolupodílel, ale není pravda, že by kraj finančně přispěl na výstavbu cyklověže v Čelákovicích. Tu financovaly státní organizace.

skrýt celé odůvodnění

Biketower, nebo taky cyklověž či cyklodům, stojí v Lysé nad Labem od roku 2017. V Čelákovicích pak od roku 2019. Výstavba cyklověže v Lysé nad Labem stála asi 11 milionů korun, z toho 90 % šlo z evropské dotace a zbytek platily napůl Středočeský kraj a město. Peníze od kraje získalo na výstavbu cyklověže například i město Kolín. Podobně jako v Lysé nad Labem tam většinu nákladů z celkových 13 milionů pokryla evropská dotace, další část přispěl Středočeský kraj a asi 1 milion korun doplatilo samotné město Kolín. V Čelákovicích ale cyklověž financovala Správa železnic, která je státní organizací, a spolufinancována byla z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Středočeský kraj se tak na této stavbě finančně nespolupodílel.

Kraj podporuje i výstavbu parkovacích domů (.pdf, str. 3) u železnice. Z již hotových projektů zmiňme např. parkovací dům u Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi.

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

(…) to (středočeské jízdné, pozn. Demagog.cz) funguje od září 2018 a v rámci tohoto středočeského jízdného mohou jezdit žáci, studenti a senioři nad 65 let skutečně po Středočeském kraji zdarma. ČT24, 25. září 2020

Žáci, studenti i senioři mají na základě vládního usnesení slevu na vlaky a autobusy 75 %. Od září 2018 pak mohou po kraji zpětně žádat o finanční náhradu zbylých 25 %, a tudíž jezdit zcela zdarma.

skrýt celé odůvodnění

Projekt Středočeské jízdné byl schválen v srpnu 2018. Jedná se o projekt „pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožňuje, aby jim vzniklé náklady spojené s dojížděním veřejnou dopravou na území Středočeského kraje uhradil Krajský úřad Středočeského kraje. Projekt pokračuje i v dalších letech. Projekt (…) se vztahuje na žáky a studenty dojíždějících do základních nebo středních škol anebo na střední odborná učiliště během jejich školní docházky, a pro cestovaní seniorů v rámci středočeského kraje, po dosažení věku 65 let“. Žáci, studenti a senioři mohou uplatňovat slevu 75 %, kterou schválila vláda, a od kraje pak žádat kompenzaci za zbylých 25 %. Projekt funguje od září 2018.

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

Prostředky jsou řádově zhruba 15 000 000 Kč, které se na (Středočeské jízdné, pozn. Demagog.cz) vynakládají. ČT24, 25. září 2020

V rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 jsou na projekt Středočeské jízdné schváleny výdaje ve výši 15 milionů korun. V roce 2019 činily skutečné výdaje 7,5 milionů korun a v části roku 2018, kdy projekt začínal fungovat, pak necelých 500 tisíc korun.

skrýt celé odůvodnění

Projekt Středočeské jízdné funguje od září 2018. Schválen byl v srpnu 2018 a jedná se o projekt „pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožňuje, aby jim vzniklé náklady spojené s dojížděním veřejnou dopravou na území Středočeského kraje uhradil Krajský úřad Středočeského kraje“. V kombinaci s celostátně platnou slevou 75 % tak žáci, studenti a senioři mohou po kraji jezdit zdarma.

V původním rozpočtu (.zip) Středočeského kraje pro rok 2018 se s projektem nepočítalo, takže se výdaje za něj schválily až v upravené verzi (.zip, Příloha 2, str. 29). Počítalo se s částkou 9 802 393 korun, ve skutečnosti výdaje činily jen 484 449 korun. V roce 2019 (.zip, Příloha 2, str. 30) byla pak nejdříve schválena částka 30 milionů korun, v upravené verzi rozpočtu poté 25 527 944 korun, skutečné výdaje činily 7 541 545 korun. Pro rok 2020 (.xlsx, List 04) se očekávají výdaje 15 milionů korun.

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

(...) investice kraje do dopravy jsou v řádu miliard (...) ČT24, 25. září 2020

Rozpočet odboru dopravy byl v posledních letech vždy vyšší než 4 mld. Kč, v roce 2019 to bylo dokonce 7,5 mld. Kč. V případě investic do oprav a výstavby silnic jsou to v posledních letech také miliardy korun ročně. V roce 2020 by to mělo být dokonce 4 mld. Kč.

skrýt celé odůvodnění

Ze závěrečných účtů Středočeského kraje lze vyčíst, kolik peněz z rozpočtu kraje každoročně putovalo do dopravy, za posledních 5 let se jedná o následující částky:

 • 2019 – 7,474 mld. Kč (.zip, příloha 2, str. 31)
 • 2018 – 6,200 mld. Kč (.zip, příloha 2, str. 28)
 • 2017 – 5,077 mld. Kč (.zip, příloha 2, str. 23)
 • 2016 – 4,070 mld. Kč (.zip, příloha 2, str. 23)
 • 2015 – 4,445 mld. Kč (.zip, příloha 2, str. 21)

V listopadu 2019 byl schválen rozpočet pro rok 2020, ten pro oblast dopravy kalkuluje s běžnými výdaji ve výši 4,842 mld. Kč (.xlsx, Běžné výdaje kapitol). Celkové výdaje však budou vyšší, neboť běžné výdaje budou doplněny také o výdaje kapitálové, výdaje na reprodukci majetku příspěvkových organizací, předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z EU/EHP a ostatní související výdaje s projekty EU/EHP, dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů či jiné další mimořádné výdaje.

Pokud bychom se podívali pouze na výdaje na opravy a výstavbu silnic, tedy výdaje investiční, jsou to skutečně miliardy korun. A to jak v letech 2015-2018, tak v roce 2019. V roce 2020 by mělo jít na opravy silnic dokonce více než 4 miliardy korun.

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

Teď máme výhodu, že máme analýzu hotovou, 10 míst, kde se dají realizovat z pozice kraje záchytná parkoviště (...). Ta analýza je samozřejmě odborná, nepočítá jenom s místy, které bude realizovat kraj, jsou tam zmíněná i místa, které postupně realizují i obce. ČT24, 25. září 2020

Integrovaná doprava Středočeského kraje si nechala vypracovat studii, která měla prověřit možnost stavby záchytných P+R parkovišť v 11 lokalitách. Tato studie není z veřejně dostupných zdrojů dohledatelná.

skrýt celé odůvodnění

V červenci 2019 Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) vypsala veřejnou soutěž na územně-technickou studii, která měla za cíl prověřit možnost stavby záchytných P+R parkovišť. Celkem bylo určeno 11 lokalit na základě dříve zpracované analýzy poptávky po službě a vazby na dopravní systém veřejné dopravy. V srpnu 2019 byla uzavřena smlouva mezi IDSK a firmami PRO CEDOP s. r. o. a Centrum pro efektivní dopravu, z. s., které měly zpracování této studie na starost.

Podle původně uzavřené smlouvy by se P+R parkoviště nacházela v těchto místech:

 1. Zeleneč-Mstětice
 2. Tuklaty
 3. Hostivice
 4. Strančice
 5. Zdiby
 6. Jesenice
 7. Rudná
 8. Říčany-západ
 9. Čerčany-Pyšely
 10. Dubenec-Skalka
 11. Roztoky

Pro každou lokalitu měly být vypracovány studie ve dvou variantách – řešení formou klasického parkoviště a řešení formou parkovacího domu.

Pro Seznam Zprávy byly v únoru 2020 poskytnuty informace, že se záchytná parkoviště nakonec budou stavět v těchto obcích: Hostivice (400 parkovacích míst), Čerčany-Pyšely (230), Mstětice (387), Poříčany (200), Rudná (190), Měšice (100), Roztoky u Prahy (200) a Stará Boleslav (200). 

V květnu 2020 byl na registru smluv k této studii zveřejněn Dodatek ke smlouvě (.docx), ve kterém se dočteme, že v některých lokalitách projekty nebude možné realizovat vůbec nebo bude možné realizovat pouze jedno řešení, proto byly lokality upraveny následovně:

 1. Dubenec-Skalka – studie ve formě klasického parkoviště
 2. Světice (nová lokalita) – studie ve formě klasického parkoviště
 3. Líbeznice (nová lokalita) – studie ve formě klasického parkoviště
 4. Zeleneč-Mstětice – studie ve formě parkovacího domu
 5. Poříčany (nová lokalita) – studie ve formě parkovacího domu
 6. Hostivice – studie ve formě parkovacího domu
 7. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (nová lokalita) – obě varianty
 8. Mělník (nová lokalita) – obě varianty
 9. Čerčany-Pyšely – obě varianty
 10. Rudná – obě varianty
 11. Tuklaty – dopracování vhodného napojení parkovacího domu (projekt ve fázi zpracované DÚR zpracovaný třetím subjektem)

Z veřejně dostupných zdrojů však nebylo možné obsah zmiňované studie, a tedy zda jsou v ní zmíněná i místa, která realizují obce, dohledat. S prosbou o poskytnutí konkrétnějších informací jsme se obrátili jak na IDSK, tak na Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský úřad nám bohužel potvrdil pouze existenci studie, nikoliv její obsah. Z IDSK pak dosud nemáme odpověď. Proto výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

A dokončení té integrace bude stát ještě dalších 160 000 000 Kč.
ČT24, 25. září 2020

Nepodařilo se nám dohledat předpokládanou cenu dokončení dopravní integrace ve Středočeském kraji.

skrýt celé odůvodnění

Z dostupných zdrojů nebylo možné zjistit, jaká je očekávaná cena dopravní integrace. V červenci 2019 tehdejší ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Michal Štěpán oznámil, že se roční náklady na stávající integraci dopravy pohybují kolem 150 000 000 korun.

rozpočtu (.xlsx, Kapitola 04 – Doprava) Středočeského kraje na rok 2020 vyplývá, že se výdaje na dopravní obslužnost pohybují v celkové hodnotě 2 915 974 000 korun. Příspěvek na IDSK činí 90 750 000 korun.

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

V současné době se dává vlastně na podporu veřejné dopravy tři miliardy korun z krajského rozpočtu (...). ČT24, 25. září 2020

Středočeský kraj v roce 2020 veřejnou dopravu skutečně podporuje skrze příspěvky na dopravní obslužnost ze svého rozpočtu částkou přibližně tři miliardy korun. V roce 2019 to bylo o 300 milionů korun méně.

skrýt celé odůvodnění

Dopravní obslužností se dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, rozumí „zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.“ 

rozpočtu (.xlsx, Kapitola 04 – Doprava) Středočeského kraje na rok 2020 je vyčleněno 2 915 974 000 korun na základní dopravní obslužnost. Dále je v rozpočtu určen také příspěvek 90 750 000 korun na dopravní obslužnost příspěvkové organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje. Celkem tedy kraj dává na podporu veřejné dopravy lehce přes tři miliardy korun. V roce 2019 to přitom dle rozpočtu bylo o cca 300 milionů korun méně.

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

Rozpočet kraje je 30 miliard plus minus, ale 20 miliard z toho jsou průtokové finance někam jinam. ČT24, 25. září 2020

Zdeněk Štefek mluvil o rozpočtu v souvislosti s jeho výdaji. Původní rozpočet na rok 2020 počítal s výdaji 31,8 mld. Kč, je však běžnou praxí, že krajský rozpočet je v průběhu roku navýšen. Dle dat z června 2020 byly výdaje krajského rozpočtu navýšeny na 38,8 mld. Kč.

skrýt celé odůvodnění

Nejdříve popišme kontext tohoto výroku. Těsně před ním totiž Zdeněk Štefek zmiňuje (video, čas 1:45:50) některé výdaje krajského rozpočtu: „V současné době se dává vlastně na podporu veřejné dopravy 3 miliardy korun z krajského rozpočtu.“ I v případě rozpočtu jako celku se tedy podíváme zejména na jeho výdaje. 

Schválený rozpočet Středočeského kraje (.pdf, str. 3–5) na rok 2020 byl koncipovaný jako deficitní s výší výdajů 31,8 mld. Kč a výší příjmů 31,3 mld. Kč. Uvedená částka 30 miliard by se tedy dala považovat za povolené zaokrouhlení – liší se od skutečné výše o méně než 10 %, navíc Zdeněk Štefek sám uvádí, že nejde o přesný údaj.

Co se týče skladby rozpočtu, ta je následující:

 • 10 417 500 000 Kč tvoří daňové příjmy (podíly na daních, správní poplatky, poplatky za znečišťování ovzduší)
 • 1 828 668 000 Kč tvoří nedaňové příjmy (úroky na bankovních účtech, příjmy z pronájmů, vratky z předfinancovaných projektů, poplatky za odebrané množství spodní vody)
 • 12 000 000 Kč tvoří příjmy z prodeje majetku
 • 19 065 408 900 Kč tvoří transfery, které kraj dostává ze státního rozpočtu na výkon státní správy či na financování školství.

Termínem „průtokové finance“ zřejmě Zdeněk Štefek označuje právě transfery ze státního rozpočtu, které na začátku roku tvořily cca 20 miliard.

V případě krajských rozpočtů je však poměrně běžné, že výše rozpočtu dozná v průběhu roku značných změn. Výjimkou není ani kraj Středočeský, např. na rok 2019 byl schválen rozpočet s výdaji ve výši 27,1 mld. Kč, avšak v průběhu roku byly pomocí rozpočtových opatření tyto výdaje navýšeny až na 36,3 mld. Kč (skutečně vyčerpáno bylo však pouze 33,2 mld. Kč). V roce 2018 byl rozpočet z původních 23,1 mld. Kč, navýšen na 30,9 mld. Kč (skutečně vyčerpáno bylo jen 28,7 mld. Kč).

Nejinak tomu je i v roce 2020: i přesto, že data v Monitoru státních financí jsou pouze k červnu 2020, můžeme vidět, že výdaje byly navýšeny na 38,8 mld. Kč, přičemž neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům dosahují již 23,9 mld. Kč. Tato čísla přitom již podstatně převyšují naši 10% toleranci.

Mimo tuto toleranci jsou pak i příjmy krajského rozpočtu, které po úpravách dosahují 34,9 mld. Kč s tím, že neinvestiční transfery představují cca 22,1 mld. Kč.