Petr Hladík
KDU-ČSL

Petr Hladík

Ministr životního prostředí

KDU-ČSL

0
Bez tématu 11 výroků
Komunální volby 2022 6 výroků
Doprava 2 výroky
Pravda 14 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 2 výroky
Rok 2022 6 výroků
Rok 2018 11 výroků

Petr Hladík

Díky návrhu KDU-ČSL tak lidé ve všech zónách, kteří mají průkaz ZTP a ZTP/P, zaparkují na místech označených prohandicapované zdarma a stojí tam, jak dlouho chtějí zdarma, a to i mimobrněnští. Jediné, co musí, tak musí navštívit pracoviště na Zvonařka 5 a musí si jednou registrovat svoji registrační značku. Jedinkrát! A všude jinde mohou parkovat majitelé ZTP a ZTP/P, na všech ostatních místech v modrých zónách, nejen na těch pro handicapované, zdarma 3 hodiny.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Neověřitelné
Hladík popisuje postup povětšinou dobře, nicméně tříhodinová výjimka, ohledně které v diskuzi přímo opravoval Andréu Komárkovou, funguje pouze pro ZTP/P, nikoli i pro osoby bez doprovodu. Kromě toho se nepodařilo ověřit, zda šlo o návrh právě KDU-ČSL.

Nařízení bylo schváleno (bod 1) na zasedání rady města dne 24. 7. 2018, ze zápisu ani z jiných materiálů rady či zastupitelstva neplyne, že by šlo o výsledek práce zástupců KDU-ČSL. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem) nadále smí na vyznačených parkovacích místech v rámci rezidentního parkování parkovat zdarma. Pokud chtějí zaparkovat mimo tato parkovací místa na místech určených pro rezidenty a abonenty, je toto zdarma na tři hodiny možné jen pro držitele průkazu ZTP/P (str. 13) nikoliv pro ZTP. Ten si navíc musí vyřídit parkovací oprávnění (obr. 4)

Zájemci musí skutečně navštívit pracoviště Zvonařka 5, kde bude posouzeno, zda mají na parkování nárok, což platí pro mimobrněnské i pro místní (obr. 3). Po prvotní registraci je pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P povolen vjezd v libovolném vozidle - vjezdové oprávnění není vázáno na žádné konkrétní vozidlo. Jen je nutné zadat registrační značku do systému (obr. 3), což však lze učinit online přes osobní stránku uživatele, kterou držitel obdrží po prvotní registraci na pracovišti Zvonařka 5.

Petr Hladík

Postavili jsme na ZŠ Sirotkova dvě tělocvičny. V Maloměřicích vyrostla multifunkční hala. Rozjeli jsme i větší projekty, jako přesun velodromu nebo třeba rozjezd vodáckého kanálu.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Projekt tělocvičny, multifunkční haly, velodromu či vodáckého kanálu proběhl či probíhá za přímé podpory (nebo alespoň participace) členů KDU-ČSL nebo dosluhující garnitury na radnici.

V září minulého roku byla při Základní škole Sirotkova v Brně-Žabovřeskách zahájena výstavba víceúčelového sportovního zařízení se dvěma tělocvičnami. Projekt vznikl na základě žádosti městské části z důvodu neuspokojivé kapacity stávající tělocvičny. V průběhu května již docházelo k závěrečným pracím.

Výstavba Sportovní haly v Maloměřicích přišla prvně na přetřes již v roce 2010. Díky podpoře tehdejších městských zastupitelů v čele s Vlastimilem Břicháčkem (KDU-ČSL), sokolské obce, prostředků investora ČOS Maloměřice a v neposlední řadě využitím fondu Evropské unie, byla hala 8. ledna 2016 slavnostně uvedena do provozu.

Dalším z projektů iniciovaných pod vedením představitelů KDU-ČSL, v tomto případě konkrétně Petrem Hladíkem, je přesun – tedy demolice a výstavba – velodromu z městské části Brno-Pisárky do Komárova. I přes to, že plány na tento projekt existují již několik let, během posledního volebního období došlo k posunu. Rada v červenci 2018 vybrala jako vítěznou nabídku společnosti Arch.Design, s.r.o. (bod 11). Nový velodrom by byl plně zastřešen a pojal by až 2000 diváků.

Téměř 400 metrů dlouhý moderní vodní kanál by měl být vystaven na levém břehu Svratky. Projekt kanálu, který by splňoval podmínky i pro případné evropské šampionáty, je diskutován již několik let (.pdf). Koncem minulého roku došlo k zadání "Studie proveditelnosti stavby Vodáckého kanálu Brno-Pisárky", realizovaná společností Starez-Sport, a.s., jejíž řídící osobou je statutární město Brno.

Petr Hladík

Takovýto koncept město už schválilo (družstevní bydlení, pozn. Demagog.cz) před několika týdny.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Ke schválení konceptu došlo na schůzi zastupitelstva konané 4. září 2018.

Koncepce (.pdf) družstevního bydlení pro mladé byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna dne 4. září 2018.

Zastupitelstvo zároveň uložilo radě města realizaci této koncepce, načež rada tímto úkolem pověřila vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Petr Hladík

Vybrali jsme tři lokality (pro bytová družstva, pozn. Demagog.cz) - v Novém Lískovci na Kamenném vrchu, ve Starém Lískovci u Západní brány a v Černovicích "Na Kaménkách".
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Tyto tři zmíněné lokality jsou určeny v zastupitelstvem schválené koncepci.

V koncepci družstevního bydlení pro mladé byly určeny tři rozvojové lokality (.pdf, str. 1):

  • Černovice "Na Kaménkách"
  • Nový Lískovec, Kamenný vrch II.
  • Starý Lískovec, Západní brána

Petr Hladík

Zastupitelstvo schválilo rozsah někde mezi 400 a 600 tisíci (vklad zájemců o bydlení do bytového družstva, pozn. Demagog.cz)
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Rozsah výše dalšího členského vkladu by dle schváleného dokumentu měl činit 400 až 700 tisíc Kč.

Členský vklad do družstva se skládá ze základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Dle schválené Koncepce (.pdf, str. 2) činí základní členský vklad 10 000 Kč. Splacení tohoto vkladu bude spolu s dalšími podmínkami nutné pro vznik členství v bytovém družstvu.

Další členský vklad bude rozdílný podle velikosti bytové jednotky tak, aby vyjadřoval podíl na pořizovacích nákladech nemovitosti. Jeho rozsah by však dle koncepce měl být v rozmezí 400 000 Kč až 700 000 Kč.

Petr Hladík

Hypotéky se poslední dobou velmi zdražily a cena bytů se také zdražila. Dnes kupujete byt za 70–75 tisíc korun za metr čtvereční.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
V posledních dvou a půl letech došlo k nárůstu úrokových sazeb u hypoték i k nárůstu cen brněnských bytů. Současná průměrná cena bytu v novostavbě je přibližně 71 tisíc korun za metr čtvereční.

V posledních několika letech znatelně zdražily jak hypotéky, tak i ceny bytů v Brně. Z dat serveru hypoindex.cz je vidět růst úrokových sazeb hypoték, který proběhl zejména od konce roku 2016. ČNB také v roce 2018 zavádí nová opatření pro získání hypotéky, a tak se mohou stát hůře dostupnými.

Od roku 2016 rostly také ceny bytů v brněnských novostavbách. Podle dat společnosti Trikaya, která dlouhodobě sleduje ceny a prodej bytů v Brně, se ceny brněnských bytů zvýšily až na současných 71 035 Kč za metr čtvereční.

Zdroj: Trikaya

Petr Hladík

Jsou čtyři kategorie příspěvku na péči. Příspěvek na péči je hrazený státem, město ho nemůže ovlivnit. Město může zajistit výši participace seniorů, kolik bude na pečovatelské služby vybírat, v tom nastavujeme ceníky.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Petr Hladík správě popisuje systém sociálních služeb a rozdíl mezi pečovatelskou službou a příspěvkem na péči.

Čtyřmi kategoriemi měl náměstek Hladík patrně na mysli kategorie závislých osob, které dostávají různě vysoký příspěvek na péči. Hradí jej opravdu stát a jeho výši určuje zákon bez ohledu na obce, byť o jeho přidělení rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

Pečovatelská služba nepatří pod příspěvek na péči, nejde o finanční příspěvek na nutnou asistenci jiné osoby. Patří mezi sociální služby, resp. služby sociální péče, kde jsou poskytovateli právě města a jimi zřízené společnosti. Zákon zde počítá s finanční participací osob, kterým je péče poskytována, a k tomu účelu také města vytvářejí ceníky.

Maximální hodnotu úhrady za pečovatelskou péči stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí v § 6. Ceníky měst (a městských částí) se mohou pohybovat v rámci stanovených limitů. Veřejně dostupné ceníky mají například městské části Královo poleBrno-střed (.pdf) nebo Brno-sever (.pdf).