Demagog.cz

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka
Po 4 letech naší vlády jsme ekonomicky silnější, ČR lépe plní podmínky pro vstup do eurozóny. Snížili jsme podíl dluhu na HDP o 8 %, ten je teď 32 %, parametr pro vstup do eurozóny je 60 %. Loni jsme měli rozpočtový přebytek, výrazně jsme snížili schodky veřejných rozpočtů. Předvolební debata České televize, 2. října 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ve vyjádření ministerstva financí k současné výši státního dluhu stojí, že „... ve vztahu k HDP došlo k poklesu na úroveň 32,6%, což je o 8,5 procentního bodu méně než na konci roku 2013, přičemž se jedná o nejnižší míru relativního zadlužení od roku 2009."Podmínky pro přijetí do eurozóny určuje Maastrichtská smlouva. Mezi množstvím jiných ekonomických kritérií je i podmínka, že poměr veřejného zadlužení k HDP nesmí přesáhnout 60 %. Rovněž je pravdou, že hospodaření státu za rok 2016 bylo přebytkové. Konkrétní částka je vyčíslena na 61,8 mld. Kč.

Státní dluh pak ke konci září 2017 v porovnání s nástupem vlády klesl, jak dokládají data ministerstva financí. Pokud se podíváme vyloženě na schodky rozpočtu, ty se vládě daří rovněž v období ekonomického růstu snižovat (graf Saldo státního rozpočtu).