Demagog.cz

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil
V tuto chvíli chybí 10 % městských strážníků, je to kolem 250 lidí. Předvolební debata České televize, 28. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Městské policii hl. m. Prahy opravdu chybí 250 strážníků, což odpovídá přibližně 10 %.

Podle ředitele Městské policie hl. m. Prahy Eduarda Šustera chybělo k 1. 1. 2017 celkem 250 strážníků. Deficit částečně zapříčinila změna zákona č. 553/1991 Sb. (§ 4, bod 1), podle níž musí mít městští strážníci maturitu.

Podle aktuální koncepce (.pdf, str. 15) schválené v květnu 2018 „je tedy předkládán návrh na navýšení počtu systemizovaných tabulkových míst MP Praha o celkem 260 tabulkových míst na celkových 2 780 tabulkových míst“. Z toho je 250 míst určeno pro přímý výkon služby, tedy strážníkům. Jde tedy přibližně o 10 % současného stavu.