Jakub Landovský
SOCDEM

Jakub Landovský

Máte-li městský byt od Vídně a město Vídeň vlastní 30 % všech bytů, tak platíte takové nájemné, které odpovídá Vašemu platu. A když ten Vám vyroste tak, že si můžete dovolit vlastní byt, tak se přirozeně odstěhujete a uvolníte ten startovací byt někomu, kdo ho skutečně potřebuje.
Předvolební debata České televize, 28. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Město Vídeň vlastní jednu čtvrtinu všech vídeňských bytů. Zájemci o nájem jednoho z bytů musí splnit několik podmínek, mezi které patří i maximální výše příjmů. Při překročení této výše právo na užívání bytu zaniká.

Plné odůvodnění

Podle údajů Rakouského statistického úřadu bylo ve Vídni k roku 2011 celkem (.pdf) 983 000 bytů, z toho 235 000 bytů vlastnilo přímo město Vídeň. Podíl bytů vlastněných přímo městem tak činí 24 %. Další byty jsou pak ve vlastnictví bytových družstev a dalších společností, ve kterých se město také účastní. Uváděných 30 % tak považujeme za odpovídající podíl.

Aby zájemci byt do nájmu dostali, musí splnit několik podmínek. Mezi ně patří i maximální výše příjmů, která pro domácnost s jednou výdělečnou osobou nesmí přesáhnout 45 510 € ročně, pro domácnost s dvěma výdělečnými osobami pak 67 820 €. Pokud příjmy nájemců tuto výši přesáhnou, nárok na nájem městského bytu jim zanikne.

Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Praze

Předvolební debata České televize, 28. září 2018

V debatě České televize se tentokrát sešli kandidáti na primátora v hlavním městě, a u toho jsme nemohli chybět. Přečtěte si v naší analýze, jak se 11 zástupců nejsilnějších politických uskupení v Praze vypořádalo po faktické s...