Bohuslav Svoboda
ODS

Bohuslav Svoboda

Víte, že Airbnb je 1,8 % ze všech bytů, které v Praze jsou?
Předvolební debata České televize, 28. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle studie Centra ekonomických a tržních analýz se v Praze týká služba AirBnB 1,8 % celých bytů. Číslo 1,8 % v sobě nezahrnuje další prostory využívané pro službu, jako jsou sdílené pokoje či domy.

Plné odůvodnění

Podle dat na stránkách služby AirBnB bylo v roce 2017 v Praze pro službu využito cca 14 000 bytů, domů či pokojů. Podle studie (.pdf, str. 28) Centra ekonomických a tržních analýz, na kterou se služba AirBnB také odvolává, se AirBnB týká na území města Prahy skutečně jen 1,8 % celých bytů. Do zmíňených 1,8 % ale nejsou zahrnuty sdílené pokoje, domy a další prostory využívané pro službu v Praze. Jde pouze o percentil celých bytů.

Nutno dodat, že studie kalkuluje s hrubým celkovým počtem bytových jednotek v Praze z roku 2016. V roce 2016 bylo dle studie na území Prahy cca 600 000 bytů. Analýza zároveň obsahuje přesnější data o prostorách využitých k AirBnB. V tomto případě studie uvádí 14 700 bytů, domů či pokojů využívaných službou.

Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Praze

Předvolební debata České televize, 28. září 2018

V debatě České televize se tentokrát sešli kandidáti na primátora v hlavním městě, a u toho jsme nemohli chybět. Přečtěte si v naší analýze, jak se 11 zástupců nejsilnějších politických uskupení v Praze vypořádalo po faktické s...