Demagog.cz

Jakub Landovský
Jakub Landovský
Mě ta bagatelizace téma MHD zdarma, které funguje v šedesáti městech na světě, velice mrzí. Předvolební debata České televize, 28. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

MHD zdarma existuje jistě alespoň ve 135 městech na světě, aktuálně snad i ve více. Dle metodologie je tedy výrok nepravdivý, neboť bez ohledu na to, zda si přilepšil, nebo uškodil, odchylka od reality je příliš vysoká.

Podle projektu Fare Free Public Transport je městská hromadná doprava zdarma ve 135 městech po celém světě, přičemž nejvíce jich najdeme v USA a v Polsku. V České republice jezdí dle projektu zadarmo cestující MHD ve Valašském Meziříčí, Frýdku-Místku a Strakonicích. Od roku 2018 však disponují bezplatnou hromadnou dopravou též Lovosice a Litoměřice, z čehož plyne, že interval počtu měst s MHD zdarma se pohybuje výše, než uvádí Fare Free Public, přičemž přesnou hodnotu nejsme schopni vypočíst.