Demagog.cz

Lukáš Mareš
Lukáš Mareš
Například konference, která v loňském roce proběhla v Linci, kde po dobu tří dnů, kdy trvala, vyšla jihočeskou centrálu v nákladech na 5 000 000 Kč. Debata ČT ke krajským volbám, 21. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Akce organizovaná v minulém roce Jihočeskou centrálou cestovního ruchu Jižní Čechy hostem v Linci vyšla celkem na přibližně 7 000 000 Kč, nikoli na 5 000 000 Kč. Tento rozdíl přesahuje námi tolerovanou míru nepřesnosti.

Jihočeská centrála cestovního roku pořádala (.pdf) mezi 16. a 18. květnem roku 2019 konferenci Jižní Čechy hostem v Linci. Ta měla posílit turismus v jižních Čechách, ukázat turistický potenciál oblasti rakouským turistům a propojovat vzájemné vztahy s příhraničním regionem v Rakousku. 

Podle své výroční zprávy (.pdf, str. 48) Jihočeská centrála cestovního ruchu v roce 2019 hospodařila s rozpočtem, jehož výdaje dosahovaly cca 63 milionů korun. Z toho na akci Jižní Čechy hostem v Linci bylo utraceno 6 920 000 korun, tj. 11 % celkových nákladů, a tedy částka o necelé dva miliony vyšší než uvádí Lukáš Mareš. Tuto sumu potvrzují také zprávy z médií, podle kterých kraj do akce skrze centrálu investoval zhruba 7 milionů korun. Lukáš Mareš se tak ve svém výroku dopustil nepřesnosti, která převyšuje naší míru tolerance 10 %.