Demagog.cz

Martin Netolický
Martin Netolický
(...) to (dohoda o příspěvku SFDI na opravu silnic II. a III. třídy, pozn. Demagog.cz) je jakási dohoda Andreje Babiše s několika málo hejtmany. ČT24, 15. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Příspěvek SFDI krajům vyjednával za Asociaci krajů ČR její místopředseda Běhounek. Pro závěrečný souhlas s příspěvkem ve výši 4 miliard pro rok 2020 a stejnou částkou pro rok 2021 ale hlasovalo na Radě Asociace všech 10 přítomných hejtmanů.

O příspěvku od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) jednal s premiérem Babišem 1. místopředseda Rady AKČR (Asociace krajů České republiky) pověřený jejím vedením a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Členy AKČR jsou však všechny kraje, i hlavní město Praha, a jejím cílem je „hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů", a takévytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace“. K finální shodě na výši uvedených prostředků pak došlo na jednání Rady Asociace krajů, kde bylo přijato usnesení č. 251 (.pdf). Toto usnesení přitom bylo přijato všemi 10 hejtmany (.pdf, str. 4), kteří byli na jednání Rady přítomni.

Výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý, neboť o výši příspěvku ze SFDI vyjednával za Asociaci krajů, která je dobrovolným sdružením, její místopředseda Běhounek. Závěrečný souhlas s příspěvkem ve výši 4 miliardy pro rok 2020 a 4 miliardy pro rok 2021 pak vyslovilo souhlas nikoliv „několik málo“, ale deset, tedy většina hejtmanů. Hejtman Netolický však mezi nimi nebyl (.pdf, str. 1).