Demagog.cz

Ivana Stráská
Ivana Stráská
máme 11 destinačních managementů. A právě příspěvky do těch destinačních managementů tvoří část toho rozpočtu Jihočeské centrály cestovního ruchu. Debata ČT ke krajským volbám, 21. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Z dostupných zdrojů Jihočeské centrály cestovního ruchu se nepodařilo dohledat, zda a kolik přispívá Jihočeská centrála cestovního ruchu jednotlivým organizacím destinačního managementu.

Destinační managment řídí cestovní ruch v jednotlivých turistických oblastech. Jedná se o „soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci”. Jeho realizaci mají v Jihočeském kraji na starosti destinační společnosti (pdf, str. 1–2), které spravují turistické oblasti. Těch je v současnosti 11 – Budějovicko, Česká Kanada, Český Krumlov region (certifikováno až roku 2020), Lipensko, Novohradsko-Doudlebsko, Písecko-Blatensko, Podkletí, Prácheňsko, Šumavsko, Toulava a Třeboňsko. 

Z poslední výroční zprávy Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2019 nicméně jasně nevyplývá (pdf, str. 48–50), jakou část rozpočtu centrály tvoří příspěvky do jednotlivých managmentů. V sekci hospodaření lze nalézt pouze náklady na několik vybraných projektů. 

Vybrané ukazatele nákladů Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2019

Taktéž v souhrnném hodnocení rozpočtu v sekci celkových nákladů organizace nejsou nijak specifikovány příspěvky jednotlivým managmentům či destinačním společnostem.

Celková prezentace nákladů Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2019

Na základě dostupných zdrojů Jihočeské centrály cestovního ruchu tak nelze uvést, zda a jak vysoké příspěvky plynou z rozpočtu centrály jednotlivým destinačním managmentům. Z toho důvodu jsme se obrátili na Jihočeskou centrálu cestovního ruchu s žádostí o objasnění způsobu financování destinačních managmentů.