Zuzana Majerová
TSS

Zuzana Majerová Zahradníková

Základní sazba elektřiny v současné době je 600 korun a bude k novému roku o 130 % zvýšena na 1600 korun.
Předvolební debata České televize, 6. října 2021
Sněmovní volby 2021,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Platby v nejběžnější sazbě D 02d se pohybují mezi 159 a 451 Kč měsíčně. Cena za elektřinu je pak cca 5 Kč/kWh. Dle dostupných zdrojů je možné zdražení o cca desítky procent, nikoliv však téměř trojnásobně.

Plné odůvodnění

Nejběžnější sazbou používanou v České republice je sazba D 02d. Jedná se o jednotarifovou sazbu pro střední spotřebu. Měsíční splátky se liší podle distributora (ČEZ, E.ON, PRE) i podle velikosti hlavního jističe. Částky se pohybují od 149,93 do 451,22 korun měsíčně. V rámci sazeb se pak rozlišují jednotlivé tarify, které se mohou lišit podmínkami či cenou silové elektřiny. 

Základní sazba energií u nejběžnější sazby D 02d za 1 kWh se pohybuje kolem 4,47 a 5,23 korun za kWh. Rozdíly jsou způsobeny různými cenami u distributorů.

Rapidní nárůsty cen energií jsou skutečně očekávány, na burze komodit (Power Exchange Central Europe, a. s.) se projevují už nyní. Od ledna letošního roku narostla cena elektřiny na burze o 208,12 %.

Zdroj: Kurzy.cz

Zmiňme však také, že zvyšování cen na burze se většinou do cen pro domácnosti promítá až po nějakém čase. Například web Finance.cz uvádí: „Pokud se do konce letošního roku ceny elektřiny nakupované na rok 2022 významně nesníží, je víceméně jisté, že dodavatelé zdraží nejpozději od začátku příštího roku.“ Ke změnám ceníků totiž dochází zpravidla na začátku nového kalendářního roku. Zvyšování burzovní ceny elektřiny pak nutně nemusí znamenat zdražení pro koncové zákazníky – domácnosti – neboť dodavatelé elektřiny mohou mít elektřinu předkoupenou. Zároveň zde hraje velkou roli konkurenční boj. Celkově pak zdražení pro koncové zákazníky nekopíruje zdražování na burze, neboť i při významném zdražení na burze je zdražení pro domácnosti nižší.

Server Seznam Zprávy psal o zvýšení ročních účtů za elektřinu o cca 1000 Kč. Vzhledem k tomu, že roční účet za elektřinu se pohybuje okolo 10 000 Kč, neodpovídá toto zdražení ověřovanému výroku. I další zdroje mluví o zdražování elektřiny o desítky haléřů za kWh.

Pro kontext uveďme, že zvyšování ceny je způsobeno podle vyjádření expertů hlavně zvyšováním cen emisních povolenek.

Výrok proto hodnotíme jako nepravdivý, neboť dle dostupných zdrojů můžeme očekávat zdražení elektřiny o přibližně desítky procent, nikoliv však téměř trojnásobně, jak Zuzana Majerová Zahradníková tvrdí.

Výrok jsme zmínili

Superdebata dva dny před volbami do PS

Předvolební debata České televize, 6. října 2021

V den voleb vydáváme největší analýzu výroků lídrů kandidujících stran, hnutí a koalic ze Superdebaty České televize. 8 politiků, 85 výroků, přes 600 odkazů na zdroje a především důkladná odůvodnění. Ta jediná analýza, kterou p...