Společnosti stále dodávají IT služby na magistrát, jsou to firmy, které patří pánům Dovhomiljovi a Jančovičovi.
Předvolební debata České televize, 16. září 2022
Komunální volby 2022,
Kauza Dozimetr,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Firma P. Dovhomilji, jenž byl společně s M. Jančovičem obviněn v kauze Dozimetr, uzavřela smlouvu s městským Operátorem ICT, k dodání služeb dle ní nicméně došlo už v dubnu. Firmě vlastněné M. Jančovičem ale magistrát podle dat ze srpna faktury za dodané služby stále proplácí.

Plné odůvodnění

Milan Urban uvádí, že i po odhalení kauzy Dozimetr údajně firmy napojené na obviněné podnikatele nadále dodávaly IT služby pražskému magistrátu. V následujících odstavcích se proto zaměříme na to, s jakými firmami zmíněných podnikatelů město spolupracovalo v minulosti a zda tato spolupráce pokračovala i po odhalení kauzy.

Pražský magistrát uzavřel několik smluv s firmami vlastněnými podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Marošem Jančovičem. Ti patří mezi obviněné v kauze Dozimetr. V souvislosti s ní v červnu vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili skupinu politiků, lobbistů a podnikatelů z korupce, ovlivňování veřejných zakázek a chodu veřejných firem, především pražského dopravního podniku (DPP).

V případě Jančoviče, jehož IT firma měla s DPP uzavřené smlouvy v hodnotě 478 milionů korun, policie tvrdí, že byl lobbistou Michalem Redlem a jeho zločineckou skupinou tlačen ke spolupráci. Jančovič jim nakonec podle detektivů dával úplatky za to, že jeho smlouvy s DPP nebudou rozporovat, a získal díky tomu i další zakázky.

Pavla Dovhomilju poté policie viní z toho, že domlouval pro celou skupinu (obviněných v kauze Dozimetr, pozn. Demgog.cz) úplatek za konkrétní IT zakázku dopravního podniku“.

S firmou Uniprog Solutions, a. s., ve které je ředitelem a držitelem 10 % akcií Maroš Jančovič, má Magistrát hl. m. Prahy uzavřenou řadu smluv a dohod. Ty se týkají zajištění rozvoje informačního systému „pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací hl. m. Prahy (IS ÚPD)“. Dle jedné ze smluv z dubna 2022 by tato společnost měla hlavnímu městu poskytovat služby po dobu 4 let (.pdf, str. 1). Data z přehledu přijatých faktur, která pravidelně zveřejňuje Magistrát hl. m. Prahy, ukazují, že město firmě Uniprog Solutions za dodané služby proplácelo každý měsíc faktury, a to včetně roku 2022 (.csv), přičemž zatím poslední faktura pochází z 15. srpna.

Pražský magistrát také uzavřel několik smluv se společností Advice.cz Solutions, s. r. o., (nyní Digicode, s. r. o.), kterou vlastní společnost BERODIO Group, v níž je Pavel Dovhomilja jediným akcionářem. Zmíněné dohody se konkrétně týkaly rozvoje informačního systému GINIS (.pdf, str. 4), který měla firma pro magistrát zajišťovat do ledna 2022 (dokument Zadávací dokumentace, .pdf, str. 5). V roce 2020 se nicméně město rozhodlo (.pdf, str. 2) od některých rámcových smluv uzavřených s touto společností odstoupit. Doplňme, že v případě firmy Advice.cz Solutions poslední fakturu za dodané služby magistrát evidoval v prosinci 2020 (.csv). 

Prostřednictvím BERODIO Group vlastní Pavel Dovhomilja také firmu Information Systems Factory Group (ISFG). S ní v srpnu 2021 podepsala smlouvu akciová společnost hl. m. Prahy Operátor ICT, která pro magistrát zajišťuje řadu služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a spravuje např. systém Lítačka. Poslední dodatek k dané smlouvě, která se týká zavedení (.pdf) nového softwaru spisové služby v datovém centru magistrátu, uzavřel Operátor ICT s ISFG na konci března 2022. Podle něj mělo k dodání smluvených služeb dojít nejpozději 28. dubna 2022 (.pdf, str. 2–3). Další dohody podle Registru smluv, který eviduje smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun, společnost ISFG s Operátorem ICT neuzavřela.

Na závěr tedy shrňme, že město Praha firmě Uniprog Solutions, kterou zčásti vlastní M. Jančovič, dle dostupných zdrojů proplácí faktury za dodané IT služby, poslední evidovaná faktura pochází ze srpna tohoto roku. Dovhomiljova firma Information Systems Factory Group dříve uzavřela smlouvu na poskytování IT služeb se společností Operátor ICT, jejímž majitelem je hl. m. Praha, dle znění zveřejněných dokumentů ale k dodání služeb mělo dojít nejpozději na konci dubna. Další smlouvy s touto společností pražský Operátor ICT uzavřené nemá.

Nicméně vzhledem k tomu, že Milan Urban poukazuje na to, že i po odhalení kauzy Dozimetr firmy napojené na obviněné podnikatele dodávaly služby městu, a magistrát skutečně ještě v srpnu proplácel faktury společnosti M. Jančoviče, hodnotíme výrok jako pravdivý s výhradou.

Doplňme, že v rámci debaty zazněl i podobný výrok Zdeňka Hřiba, který jsme také analyzovali. Rozdíl mezi výroky spočívá v tom, že Milan Urban poukazuje na skutečnost, že firmy napojené na aktéry kauzy Dozimetr stále dodávají magistrátu IT služby, přičemž jméno Pavla Dovhomilji používá jako ilustraci. Naopak Zdeněk Hřib popisuje poměrně konkrétně o okolnostech smlouvy s Advice.cz Solutions. V důsledku jsou pak oba výroky hodnoceny jako pravdivé.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Předvolební debata z Prahy

Předvolební debata České televize, 16. září 2022

Závěrečná předvolební analýza debaty ČT je tu, tentokrát z Prahy! Přinášíme vám 22 výroků z posledního segmentu debaty, který se týkal kauzy Dozimetr dopravy v metropoli. Doplňme, že se debaty účastnila také Anna Šabatová a Pet...