Demagog.cz

Silvestrovský (nevážný) speciál

Vypadá Andrej Babiš jako Brad Pitt? Kolik je v Česku Soukupů? A je veganství nová totalita? Na tyto a další palčivé otázky dnešní doby jsme hledali odpovědi v našem silvestrovském ověřování, kde se pravda mísí s fikcí a česká politika s ještě větší surreálnem.

Ověřili jsme
Silvestrovské zábavné vydání ze dne 31. prosince 2019

10 ověřených výroků

Karla Maříková

Karla Maříková

I pes, i had si chrání svůj pelech! Jsou snad Češi horší než psi a hadi?!“ Jan Hus, kázání v Betlémské kapli.
Jak aktuální!

Mistr Jan Hus v kázání uvedl, že jsou Čechové ubožší než psi nebo hadi, ježto pes hájí pelech, na němž leží, a kdyby ho chtěl jiný pes odehnati, bojoval by s ním a podobně had, Čechové však nehájí, ač mají spravedlivou příčinu, svého království.

skrýt celé odůvodnění

Výrok (v podobě, kterou cituje poslankyně Maříková) v totožném znění zazněl v historickém filmu o Janu Husovi z produkce České televize z roku 2015.

Jan Hus hned v jedné z prvních scén filmu káže v Betlémské kapli a plamenně hovoří o Zikmundovi, který: „vypaluje vesnice, drancuje královský poklad, českého krále vězní ve Vídni a chce se zmocnit celého království.“ Můžeme říct, že pokud by České republice skutečně hrozilo vypalování vesnic, drancování nebo dokonce uvěznění prezidenta ve Vídni, pravděpodobně by došlo k vyhlášení stavu ohrožení státu podle čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a o situaci by veřejnost informovala média. K ničemu podobnému zatím naštěstí nedošlo a současná situace České republiky určitě není srovnatelná s tou na počátku 15. století.

Karla Maříková je zde bohužel velmi stručná a neupřesňuje, proč by mělo být Husovo kázání tak aktuální. My se raději neodvažujeme hádat, a proto hodnotíme pouze část výroku s citací Mistra Jana Husa.

Významný znalec Husova života a díla, doktor Jan Evangelista Sedlák, ve svém díle M. Jan Hus k této citaci uvádí (.pdf, str. 86):

„Národní vědomí ozývalo se v jeho kázáních častěji a mělo
někdy ráz dosti útočný. Víme z vlastní jeho výpovědi (Doc. 177),
že když vtrhli toho roku Bavoři a Míšané do království Českého
a pálili vesnice a mučili a pobíjeli chudé Čechy, pravil Hus
v kázání, že s této stránky jsou Čechové ubožší než psi nebo hadi,
ježto pes hájí pelech, na němž leží, a kdyby ho chtěl jiný pes
odehnati, bojoval by s ním a podobně had, Čechové však nehájí,
ač mají spravedlivou příčinu, svého království.“

Je tak tedy nutné upozornit na rozpor mezi verzí kázání, o které píše Jan Evangelista Sedlák, a tou, která zazněla ve filmu ČT. Dle Sedláka bylo Husovo kázání vůči Čechům útočné, jelikož Hus uvedl, že Čechové jsou „ubožší než psi nebo hadi“, neboť se, ač v právu, nebrání a pasivně (dovolíme si tu podsunout známý mýtus o české slovanské holubičí povaze) přijímají válečné rány od Bavorů a Sasů (Míšanů). Naopak tvůrci filmu, stejně jako Karla Maříková, toto Husovo kázání překrucují do podoby, kdy Hus ubohost Čechů rozporuje. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Jiří Ovčáček

Jiří Ovčáček

V prvním (volebním období prezidenta, pozn. Demagog.cz) oráte půdu, zaséváte a v druhém nastává klasobraní.

Panu mluvčímu dáváme za pravdu, klasobraní předchází orba a zásev. Obdobně druhému funkčnímu prezidenta předchází období první.

skrýt celé odůvodnění

Prezidentův mluvčí Ovčáček se tímto výrokem nepouštěl do nebezpečnějších vod a zůstal u relativně jednoduchého zemědělského motivu. Ačkoliv o něm není známo, že by měl formální zemědělské vzdělání (krátké studium na Ekologickém gymnáziu v Praze nehodnotíme jako relevantní), tak prokázal svou znalost hospodářství, jeho cyklů a jejich návazností.

Inspirací pro tento výrok mohla být pro pana mluvčího postava Přemysla Oráče ze Starých pověstí českých od Aloise Jiráska či jeho ještě starší vyobrazení v Kristiánově legendě či Kosmově kronice. Stejně jako byl Oráč za svou práci odměněn kněžnou a královstvím, tak i těžká práce prezidentova v období prvním je nyní odměňována v období druhém.

Stejně jako ve světě bájí bychom paralelu k výroku pana mluvčího našli i ve světě lidové slovesnosti a rčení, kdy například „Bez práce nejsou koláče“ přesně reflektuje podávanou myšlenku. Dá se říci, že příhodných rčení lze nalézt a aplikovat mnoho, mohou to býti třeba: „Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp“, „Potrefená husa nejvíc kejhá“ nebo oblíbené „Trpělivost růže přináší“.

Obrazně tímto výrokem mluvčí zhodnotil prezidentovo působení na Hradě, které se vyznačovalo vysokou mírou aktivity v prvním volebním období (výjezdy do krajů, na stranické sjezdy, do zahraničí či pátráním po textech Ferdinanda Peroutky) a bylo tak metaforou pro orbu a zásev. Druhé volební období, je pak metaforou ke „klasobraní“, které je charakterizováno radostí z odvedené práce a spokojeností s výsledkem svého snažení, což je v našem případě radost z práce pro občany a pro stát. Pro druhé funkční období je typická, kromě jiného, také vysoká frekvence tzv. „pyžamových dnů“, které se vyznačují celodenním setrváním v prezidentském pyžamu a uklidňujícím nicneděláním.

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Nevypadám sice jako Brad Pitt (...)

Ačkoliv je možné pozorovat určité společné rysy mezi oběma muži, například podobný střih vousů, musíme konstatovat, že Andrej Babiš opravdu nevypadá jako Brad Pitt. Zjistili jsme ale, že premiér Babiš nápadně připomíná spíše režiséra Davida Lynche či herce Roberta De Nira.

skrýt celé odůvodnění

Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk v souvislosti s případnou budoucí kandidaturou na prezidenta prohlásil, že sice nevypadá jako Brad Pitt, ale že se svou ženou Monikou nedělají při reprezentaci ostudu.

Po prohlédnutí a porovnání řady fotografií premiéra Andreje Babiše (65) a amerického herce Brada Pitta (55) můžeme konstatovat, že lze mezi oběma pány nalézt jisté společné rysy.

Mezi nejvýznamnější podobnost řadíme střih vousů. V poslední době oba muži volí stejnou krátce střiženou bradku propojenou s knírem.

(Zdroj obrázku: vláda.cz)

(Zdroj obrázku: cs.wikipedia.org, autor: Glenn Francis)

Velmi odlišný je ale u obou mužů styling vlasů, kdy Brad Pitt dává přednost delšímu střihu a vlasy nosí česané dozadu v délce okolo šíje a ramen. Jedná se o hercův charakteristický účes. Naopak Andrej Babiš preferuje velmi krátký sestřih vlasů, téměř na tzv. ježka. Zatímco Brad Pitt uhranul jistě ne jednu fanynku svýma modrýma očima, premiér Babiš vrhá na své politické oponenty pohledy zelenohnědé.

Můžeme tedy potvrdit, že Andrej Babiš, i přes jisté podobné rysy, opravdu nevypadá jako Brad Pitt.

Existuje celá řada webových stránek či mobilních aplikací porovnávajících podobnost celebrit i obyčejných smrtelníků. Rozhodli jsme se tyto aplikace využít, abychom zjistili, koho Andrej Babiš nejvíce připomíná.

Webová stránka StarByFace vyhodnotila největší podobnost premiéra Babiše s americkým filmovým režisérem a scenáristou Davidem Lynchem. A to i při opakovaném použití několika fotek.

Mezi další podobné osobnosti zařadila aplikace herce Roberta De Nira či Sama Waterstona.

Výrok hodnotíme jako pravdivý, Andrej Babiš opravdu nevypadá jako Brad Pitt. V Hollywoodu by se ale jistě neztratil.

Miloš Zeman

Miloš Zeman

Soukup je jenom jeden.

Soukupů je v České republice 6 129. Jaromírové Soukupové jsou minimálně dva.

skrýt celé odůvodnění

Osob s příjmením Soukup je v České republice 6 129. Jedná se o 95. nejčastější příjmení v zemi. Dokonce ani kombinace jména Jaromír a příjmení Soukup se neobjevuje v Česku pouze jedinkrát, mezi nositele patří minimálně dva lidé. Prvním je PhDr. Jaromír Soukup Ph.D. vyučující na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, expert na dějiny mezinárodních vztahů a dějiny Latinské Ameriky. Dalším nositelem je majitel TV Barrandov Jaromír Soukup, který zde figuruje rovněž jako moderátor či ústřední postava mnoha pořadů, z nichž většina nese jeho jméno.

Po hloubkové analýze projevu prezidenta Zemana jsme usoudili, že má na mysli Jaromíra Soukupa, jehož uvádíme jako druhého v pořadí. Aby naši experti dokázali výrok pana prezidenta správně zhodnotit, museli zhlédnout několik dílů pořadů s Jaromírem Soukupem, samozřejmě pod dozorem psychiatra. Nakonec jsme došli ke zjištění, že ani na TV Barrandov nepůsobí pouze jeden Jaromír Soukup. Jsou tam dva.

Výrok prezidenta Zemana tedy hodnotíme jako nepravdivý.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

KUBERA: A co je to jiného, když mladí lidé terorizují své rodiče, protože nejsou vegani?
SMETANA: To je totalita?
KUBERA: No a ne?

Jaroslav Kubera se dopustil zásadního politologického průlomu, kdy díky svému brilantnímu uvažování přidal ke tradičně uznávaným totalitním hnutím, tedy komunismu a nacismu, také třetí totalitu, tedy nejezení masa a sýrů.

skrýt celé odůvodnění

Předseda Senátu Kubera se této myšlenky dopustil v rozhovoru pro DVTv (4:30). Navázal tak na stále rozšířenější žánr stížnosti rodičů všežravců na soužití s jejich veganskými dětmi (zde např. srdceryvný příběh paní Ivety). Pan Jaroslav si nepochybně pamatuje, že komunisté sedlákům zabavovali dobytek a nacisté za války maso ze zabijaček. Paralela s odpíranými vepřovými kotletami a debrecínskými párky se tak přímo nabízí.

Další případ totalitního trýznění rodičů dětmi-vegany se nám podařilo získat od oběti pouze pod podmínkou zachování anonymity. Ve výjimečných a citlivých případech, jako je tento, připouštíme jako zdroj i takováto anonymní svědectví, pokud mají oběti oprávněné obavy o svou bezpečnost.

Jednou z obětí je pětapadesátiletý pan Karel (jméno bylo změněno) z Vyškovska. Ten nám napsal: Syn studuje v Brně, bydlí tam a chodí jíst ten svůj plevel do všelijakejch levičáckejch bister s nábytkem z palet. Když přijel o jednom víkendu, tak šel prvně do mrazáku, pak za mnou a říká mi: To kuře vytáhneš, omluvíš se mu a pudeš mu vykopat hrob, kam ho důstojně uložíš. A ještě jednou ti tady najdu nějakou vraždu a rozflákám ti to tady jak Animal Liberation Front laboratoře! Když jsem oponoval, tak se mě pokusil napadnout, naštěstí nemá kvůli nedostatku bílkovin žádnou sílu. Každopádně teď, když má přijet na víkend, tak si přidávám celej tejden v závodce a domů pak nakoupím jen kedlubny a pažitku.

Našemu týmu se dále podařilo z kruhů tajných služeb obdržet velmi důvěryhodně působící dokument Protokoly veganských mudrců. V něm se 12 hlavních výrobců tofu domlouvá na ovládnutí světa. Tento dokument vzhledem k jeho obzvláště důvěrné povaze nemůžeme zveřejnit v jeho úplnosti, parafrázujeme však níže některé pasáže. Tyto pasáže zároveň propojujeme s obecně respektovanými znaky totalitarismu:

 • státem vynucovaná ideologie, indoktrinace školství: Už nyní je dětem opakovaně skandálně vtloukáno do hlavy, že mají jíst dost zeleniny a ovoce. A ministerstvo zdravotnictví dokonce někdy vyjadřuje nevoli z českého prvenství v žebříčku rakoviny tlustého střeva jakožto důsledku vysoké konzumace uzenin a červeného masa.
 • výchova k udavačství: Již nyní lze kontaktovat tajnou veganskou policii na adrese maso.je.vrazda@soja.cz
 • zákaz držení zbraní občany: Postupné zabavování vybavení na zabijačku
 • postih oponentů a jejich potomků: V některých pražských čtvrtích již dochází k systematické diskriminaci masojedů. Ti, když si ve veganské restauraci snaží objednat hamburger, tak dostanou pouze Beyond Meat.
 • likvidační sankce vůči médiím, které by umožnily publikaci názorů oponentů: Toto postihne především slevové letáky obchodních řetězců, pokud je v nich sleva na vepřové plecko.
 • centrální řízení státu, omezení pravomocí menších samosprávních celků: Centralizace výroby masných výrobků proběhla již v rámci holdingu Agrofert. V další fázi bude značka Vodňanské kuře přejmenována na Vodňanská kukuřice a Kostelecké uzeniny na Kostelecké uzené tofu.
 • omezení pohybu vlastních občanů, zejména do zahraničí, až po uzavření hranic: Především bude zabráněno jezdit na polské trhy nakupovat klobásy.
 • monopol na prostředky masové komunikace: Žádná masová komunikace už nebude, pouze zeleninová.

Václav Klaus mladší

Václav Klaus mladší

(...) kus rapového úryvku Ektora z alba Detektor. Sloka tuším končí „ten tupej hejt je tak mocnej, kdykoli maj šanci – tě potopit, bouchaj šáňa, jsou v hajku, z…i, …, bacha na ty kanibaly – maj to v krvi“.

Skladba Proč z alba Detektor českého rapera Ektora skutečně obsahuje text citovaný Václavem Klausem ml.

skrýt celé odůvodnění

Václav Klaus ml. ve svém komentáři na webu Novinky.cz píše o skladbě Proč z alba Detektor českého rapera Ektora.

Skladba opravdu obsahuje poslancem Klausem citovanou pasáž, Ektor doslova rapuje (čas 1:38):

„(...) ten tupej hate je tak mocnej
kdykoli maj šanci tě potopit
bouchaj šáňa, jsou v hypu zmrdi
chtěli by tě rozsekat a spolykat za živa vole
bacha na ty kanibaly, maj to v krvi!“

Václav Klaus ml. také správně poukazuje na to, že se uvedená pasáž objevuje na konci (první) sloky.

Ostatně Václav Klaus ml. se svou znalostí tvorby Ektora netají. Citáty z písní používá jak ve svých dalších komentářích na webu Novinky.cz, tak i v komunikaci s voliči na svém facebookovém profilu. Zážitek z křestu Ektorova nového alba popsal slovy: „lidi byli milí, chlápci namakaní, hostesky krásný a samotný umělec úplně v pohodě“.

Doplňme, že Václav Klaus ml. není jediným českým politikem, který opakovaně cituje píseň Proč. Andrej Babiš se nejednou nechal slyšet, že „nevidí jedinej důvod proč“ by měl rezignovat. Vyjádřil se tak v souvislosti s jeho navrhovaným odchodem z funkce ministra financí v roce 2017, ale i v reakci na předběžné závěry auditní zprávy Evropské komise o jeho údajném střetu zájmů. V letošním roce premiér citoval Ektora v reakci na výzvu k televizní debatě, kterou mu adresoval spolek Milion chvilek.

Václav Klaus mladší

Václav Klaus mladší

Jo, je to malinkatý, je to malinkatý, stojí to milion a půl nebo kolik, ujede to 200 km, když se nešlape na plyn, a má to výfuk k elektrárně, jo (elektromobil, pozn. Demagog.cz).

Poslanec Václav Klaus mladší výrokem popisuje elektromobil poslance Patrika Nachera (ANO). Technické specifikace vozu se nám sice nepodařilo ověřit, nicméně na trhu existují elektromobily s nižší cenou, vyšším dojezdem a výfukem orientovaným mimo elektrárnu.

skrýt celé odůvodnění

Výrok poslance Václava Klause mladšího navazuje na prohlášení (video, čas 20:15) o elektromobilu poslance Patrika Nachera (ANO). Bližší specifikace vozu se nám bohužel nepodařilo získat. Patrik Nacher nám zareagoval na náš dotaz o autu slovy, že se sice jedná o menší vůz, nikoliv však nákupní košík, poněvadž je prostornější z důvodu absence motoru. Poslanec Nacher také dále doplnil, že elektromobil nezakoupil, ale z důvodu stále vyšší ceny elektromobilů si jej pořídil na operativní leasing.

Pro doplnění kontextu dodáváme, že elektromobily jsou v posledních letech na vzestupu. Mezinárodní energetická agentura vydala zprávu Global EV Outlook pro rok 2019, v níž analyzuje situaci prodejů elektromobilů v současnosti a nastiňuje možný vývoj do roku 2030. Ze zprávy vyplývá, že nejvíce elektromobilů se prodává v Číně, Evropě a Severní Americe. Z procentuálního podílu na trhu jsou elektromobily nejvíce zastoupeny v Norsku, kde z celkového počtu aut jezdí 46 % poháněno na elektřinu. Do roku 2030 se podle zprávy prodá zhruba 130–250 mil. elektromobilů.

Elektromobily se nabíjejí různými způsoby, například z přípojky v domácí síti nebo z veřejných (rychlo)dobíjejích stanic. Existují však i typy elektromobilů, na které nejspíš poslanec Klaus poukazuje, které jsou do sítě trvale připojeny kabelem, takže lze s nadsázkou tvrdit, že mají „výfuk k elektrárně“. Takový typ elektromobilu je zobrazen na obrázku níže:

Zdroj: Slate.fr

Co se technických specifikací týče, pak ceny i dojezd vozů jsou velmi rozdílné. Ceny nejpopulárnějších elektromobilů se pohybují kolem 800–900 tisíc Kč. V současné době své elektroauto nabízí například i v Česku nejpopulárnější značka Škoda Auto s modelem CITIGOe iV, který s cenou od 479 900 Kč nabízí dojezd až 252 km. Ani tento vůz bychom nákupním košíkem však nenazývali. Na druhém konci nabídky elektromobilů je pak například vůz od firmy Tesla, konkrétně Model S, který s cenou 2 271 200 Kč nabídne dojezd až 610 km. Teoreticky tak můžete tímto vozem dojet z Aše až do Třince. Prakticky bychom Vám to však v současné době, kdy jsou některé nejmenované české dálnice v případě nehody nebo nepředvídatelné „zimní kalamity“ ucpané, nedoporučovali. Nakonec musíme pochválit poslance Nachera za ekologický přístup k dopravě a poslanci Klausovi mladšímu doporučujeme zjistit si bližší informace o aktuální nabídce elektromobilů.

Jana Lorencová

Jana Lorencová

Minulost je to, co už bylo, budoucnost je to, co teprve bude, takže život je něco mezi tím, je to TEĎ!

Nelze říci, že život je TEĎ, neboť ve chvíli kdy to vyslovíme, již je to minulost, a tudíž by život již nebyl. Nanejvýš lze konstatovat, že přítomnost je změna. Z toho lze dále logicky dovodit, že jsme psi.

skrýt celé odůvodnění

Otázku času řeší lidstvo od pradávna. V Eposu o Gilgamešovi, jedné z nejstarších dochovaných literárních památek, hlavní postava touží po nesmrtelnosti. Snaží se tak bojovat proti toku času.

Soustavněji se otázce času věnovala celá řada myslitelů a filosofů.

Platón ve svém dialogu Timaios popsal čas jako „pohyblivý obraz věčnosti“ (Platón. Timaios, Kritias, 37d). Podle Platóna je svět hmatatelný, a proto musí být i někým stvořený. Tohoto neznámého stvořitele označoval jako demiurga. Zároveň chápe svět jako ten jediný, nejlepší. Čas má dle Platóna dvě stránky: tu, která spojuje duši božským vzorem, ale zároveň neopomíjí zmínit i tu spojenou se stárnutím, tělesností, potažmo s obcí a politikou. Člověk nemůže obě tyto stránky nikdy spojit, jsou ve vzájemném a trvalém sváru. Není to možné z jeho podstaty, nemůže se spojit s věčným či rozumovým, přestal by pak být člověkem (Sokol, J. Čas a rytmus, str. 41).

Aristoteles se k tematice času vyjádřil v díle Fyzika. Podle něj se čas skládá z části, která již proběhla, a z jiné, která ještě neproběhla. Z toho vyvstává problém, že jsoucí se nemůže skládat z nejsoucího. Přidává, že každá dělitelná věc musí mít někde své části. Přičemž čas, který definici dělitelnosti splňuje, má své části v minulosti, v budoucnosti, ale žádná není nyní. Sám dodává, že „část jest měřítkem celku a celek se musí skládat z částí; nezdá se však, že by se čas skládal z okamžiků“ (Aristoteles. Fyzika, IV, 10, 218a 5). Přítomnost nelze definovat ze samého pojmu času. Je to neurčitelná hranice mezi budoucností a minulostí.

Dále také zajímavě spojil čas a pohyb (prostorový). Dle Aristotela není možné vnímat čas bez pohybu. Je nutno, aby člověk rozeznal „v pozorovaném pohybu dvě různé fáze (stačí rozeznat dva různé okamžiky) a jednu určil jako dřívější a druhou jako pozdější“ (Mráz, M. Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii, str. 46).

Budeme-li pokračovat v naší anabázi za vyřešením otázky času, můžeme si pomoci např. sv. Augustinem (.pdf, str. 394): „Přítomným může se tedy nazvati jen ten okamžik času, který již nemůže býti rozdělen v žádné, ani ty nejmenší části. Tento okamžik však spěchá tak rychle z budoucnosti do minulosti, že ani chvilky netrvá; neboť, kdyby trval, nutně by se rozdělil na minulý a budoucí.“ Pokud by existoval pouze čas přítomný, jednalo by se o věčnost.

V souladu s výše vytyčeným docházíme ke dvěma možným závěrům.

Prvním je závěr, že je-li podle výroku přítomnost život, tak život musí být bezrozměrný a neustále nám utíkající jev. Nanejvýš lze konstatovat, že přítomnost je změna. Nelze říci, že život je TEĎ, neboť ve chvíli kdy to vyslovíme, již je to minulost a život by nebyl.

Druhým závěrem je, že jsme psi, a to protože:

 1. Přítomnost je změna.
 2. „Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“ Mahátma Gándhí
 3. Život je změna a změna je život.“ Neale Donald Walsch
 4. „Život je pes, ale žít je psina.“ —  Charlie Chaplin

Ivan Fencl

Ivan Fencl

Bez oxidu uhličitého by neprobíhala fotosyntéza a bez ní by nevznikal kyslík.

Brněnský zastupitel za SPD se vyzná nejen v dopravě, ale jeho velkou zálibou je zřejmě také oxid uhličitý.

skrýt celé odůvodnění

Tento výrok pronesl brněnský zastupitel za SPD Ivan Fencl, když komentoval svůj hlas proti akčnímu plánu udržitelné energetiky a klimatu. Uvedl, že je zbytečné podléhat klimatické hysterii. Cílem SPD je nalezení rovnováhy mezi přebytkem a nedostatkem oxidu uhličitého.

Proces fotosyntézy přesně popisuje tento vzorec: 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O, díky němuž je zcela jasné, že je zapotřebí oxidu uhličitého k probíhání fotosyntézy. Z vzorce můžeme také vyčíst, že z fotosyntézy vzniká v zelených rostlinách kyslík, jde však pouze o vedlejší efekt. Mezi největší producenty kyslíku, respektive absorbenty CO2, řadíme tropické deštné lesy či mořské řasy. Jelikož se ani jeden z těchto ekosystémů v Brně nevyskytuje, z hlasování Ivana Fencla lze usuzovat, že zmiňovaná rovnováha mezi přebytkem a nedostatkem oxidu uhličitého již byla v Brně dle SPD dosažena.

Pro úplnost dodejme, že město Brno má bohaté zkušenosti s regulací ekosystémů, které absorbují příliš mnoho CO2 ze vzduchu, a tím ohrožují rovnováhu, kterou popisuje Ivan Fencl. V roce 2012 byl proveden pokus o žďáření lesa v Kohoutovicích, nakonec však došlo pouze ke vznícení pařezu. Na brněnské přehradě zase opakovaně dochází k hubení kyslíkotvorných sinic.

Díky analýze meteorologických dat v Brně od roku 1961 se zjistilo, že za posledních 58 let došlo v městě k velmi významným klimatickým změnám. Průměrná teplota vzrostla o 2,4 °C, snižuje se počet dní se sněhovou pokrývkou, narůstá průměrná doba slunečního svitu v průběhu dne a dny s teplotou nižší jak -15 °C se prakticky nevyskytují. Zůstává tedy na každém, jak si tato data přebere, když někomu vyhovují, tak nemá potřeby se o klima obávat.

Zdroj: DATA.BRNO

Jana Maláčová

Jana Maláčová

Na Pirátech obdivuju jejich srozumitelnost. Třeba tenhle vzoreček... Rodiče si určitě každý měsíc rádi spočítají, jaký budou mít rodičák.
Celková částka rodičovského příspěvku se vypočte podle tohoto vzorce:
Cr,m = Zr + Vr,m
Vr,m = Zr × m/12 × (delta CPIr + delta Wr/2)
Zr+1 = Cr,12

Těžko říci, zdali si rodiče rádi potrénují znalosti matematiky, my jsme si je částečně potrénovali.

skrýt celé odůvodnění

Matematické formule mohou nejednoho jedince zmást. Plně také rozumíme tomu, že náš slovní přepis vzorců neobsahující indexy, řeckou symboliku a vysvětlivky může způsobit ještě větší zmatení a vzorce tak mohou připomínat kočkopsa. Proto přikládáme i obrázek exaktních formulí, dle kterých by se měla výše rodičovského příspěvku, nebo jak jej ministryně nazývá, tzv. „rodičáku“, vypočítat:

Oč tu tedy běží – vezměme to raději od alfy k deltě. Jedním ze slibů nové vlády premiéra Andreje Babiše bylo zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun (.pdf, str. 10). Dovolujeme si upozornit na fakt, že tento slib v současné době také monitorujeme. Růst rodičáku je obsažen v připravované novele zákona o státní sociální podpoře, která byla ministerstvem práce a sociálních věcí předložena Poslanecké sněmovně dne 23. května 2019.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová tak ve svém facebookovém příspěvku komentuje pozměňovací návrh (.doc) pirátské poslankyně Olgy Richterové k této novele. Ta kromě jiných změn spolu s dalšími poslanci navrhuje výpočet výše rodičáku podle již uvedeného třířádkového vzorce. Konečně se tedy dostáváme k deltám.

První řádek představuje výši rodičovského příspěvku v určitém měsíci m a roce r (odtud tedy Cr,m), která se stanoví jako součet základní částky v roce r (Zr) a valorizace příspěvku v určitém měsíci m a roce r (Vr,m). Základní částkou se zrovna pro roky 2020 a 2021 rozumí částka 300 000 korun a pro každý následující kalendářní rok celková částka vypočtená v posledním kalendářním měsíci předchozího kalendářního roku. Tento fakt mimo jiné zachycuje řádek číslo tři.

Druhý řádek představuje výpočet valorizace (Vr,m), která se objevila již v prvním řádku. Valorizací příspěvku se pro rok 2020 rozumí zrovna částka 0 korun a pro každý následující kalendářní rok součin základní částky, jedné dvanáctiny čísla, které odpovídá počtu měsíců započatých od počátku kalendářního roku do okamžiku vzniku nároku na rodičovský příspěvek, a součtu růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. To jsou ty delty.

Autorům pozměňovacího návrhu jde tedy o zahrnutí valorizace do současného návrhu, která by byla přímo úměrná růstu indexu spotřebitelských cen a polovině růstu reálných mezd – to zajišťují v podstatě ty delty. Fantazii se meze nekladou a chápeme, že někteří ve vzorcích mohou spatřovat raději zašifrovanou zprávu.

Na závěr bychom rádi dodali, že pokud by se Vám výše rodičovského příspěvku nechtěla při měsíčku počítat, zkuste webovou kalkulačku, kterou navrhli Piráti.

Dlužno podotknout, že návrh, který předložila ministryně Maláčová je uživatelsky mnohem příjemnější. O něm lze bezesporu tvrdit, že si ho rodiče každý měsíc rádi přečtou, aby věděli, jaký budou mít rodičák. Sami se o tom můžete přesvědčit níže: