Demagog.cz

Jana Maláčová
Jana Maláčová (ČSSD)
Lídryně kandidátky v Praze, ministryně
My jsme stále, co se týká mezd a platů, na třetině úrovně Německa.
Předvolební debata České televize, 30. září 2021
Ekonomika
Ekonomika
Sněmovní volby 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Průměrná roční mzda v Česku činila v roce 2020 39 % mzdy německé, donedávna skutečně odpovídala přibližně třetině.

V grafu vidíme vývoj průměrných ročním mezd (a platů) v Česku a v Německu mezi lety 2015 a 2020. Data pochází ze statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a v korunách vyjádřené hodnoty pro Česko jsou přepočteny pro každý rok na eura podle průměrného směnného kurzu daného roku.

Česká průměrná mzda se v posledních letech skutečně pohybuje kolem třetiny hodnoty německých mezd, od roku 2018 se však přibližuje ke 40 %. V roce 2020 činil tento podíl 39 %, v průměru za šest sledovaných let pak 36 %. Právě třetinu vydělávali Češi oproti Němcům naposledy v roce 2016. 

V současné době se tedy nejedná o přesnou třetinu, v rámci zaokrouhlení na základní zlomky je ale podíl blíže třetině než polovině, a proto hodnotíme výrok Jany Maláčové jako pravdivý.