Josef Nerušil
SPD

Josef Nerušil

Samotná Evropská unie tady existuje 30 let a samotná Evropská unie má právní subjektivitu o něco málo více než 10 let.
Předvolební debata České televize, 30. září 2021
Evropská unie,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Evropská unie vznikla 1. listopadu 1993 na základě Maastrichtské smlouvy. Právní subjektivitu má Evropská unie od 1. prosince 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.

Plné odůvodnění

Evropská unie vznikla 1. listopadu 1993, tedy dnem, kdy vstoupila v platnost tzv. Maastrichtská smlouva. Tato smlouva zavedla tři pilíře: prvním z nich bylo seskupení tradiční činnosti, pracovních a rozhodovacích postupů tří původních organizací (Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceliEuroatom) pod jednotnou organizaci, kterou byla právě Evropská unie. Druhý pilířem Maastrichtské smlouvy byla společná zahraniční a bezpečností politika, třetím pak spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Právní subjektivitu má Evropská unie ovšem až od doby, kdy vstoupila v platnost tzv. Lisabonská smlouva, což se uskutečnilo 1. prosince 2009 (.pdf, str. 1). V důsledku získání právní subjektivity se Evropská unie stala osobou v právním smyslu a jako taková obdržela práva a povinnosti a může právně jednat. Evropská unie tak nově mohla například podepisovat mezinárodní smlouvy v oblastech spadajících do jejích pravomocí a stát se členem mezinárodních organizací. Členské státy zároveň smějí od této doby podepisovat pouze mezinárodní smlouvy, které jsou slučitelné s právními předpisy EU (str. 2).

Výrok jsme zmínili

Předvolební debata z Prahy

Předvolební debata České televize, 30. září 2021

Ve třetí části pražské předvolební debaty České televize došla řeč na zahraniční a bezpečnostní politiku. Díky tomu se do naší analýzy dostalo 26 výroků, které se týkaly nejen Evropské unie a migrace, ale také RVHP, CNC strojů,...