Demagog.cz

Premiér o H-Systemu a migraci

Předseda vlády Babiš v České televizi popsal 2 velká témata, která jej v poslední době zaměstnávala. Nejprve hovořil o kauze H-System a o svém angažmá v nastalé situaci. Větší část rozhovoru se pak ovšem věnovala otázce migrace. Babiš mluvil o svých obecných postojích, popisoval také příspěvek České republiky a nevyhnul se ani některým výrokům, které se týkaly přímo konkrétně lidí, kteří do Evropy mířili a míří.

Ověřili jsme
Události, komentáře ze dne 31. července 2018 (moderátor Daniela Písařovicová, záznam)

3 z celkově 15 ověřených výroků

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Já bych s dovolením na úvod si vás dovolil opravit, já jsem se nepasoval do tý role, ale byl jsem vyzván vlastně zástupci toho Stavebního bytového družstva Svatopluk a taky mě vyzval předseda Svazu důchodců pan Pernes i mi psali občané, jestli stát může v této kauze sehrát nějakou roli.

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, protože samotný Andrej Babiš uvedl pro Novinky, že se do kauzy H-System rozhodl vstoupit "z jeho iniciativy".

skrýt celé odůvodnění

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, protože samotný Andrej Babiš uvedl pro Novinky, že se do kauzy H-System rozhodl vstoupit "z jeho iniciativy".

Prvotní iniciativa vyšla od Andreje Babiše, který se 25. července spolu s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem sešel nejprve s konkurzním správcem Josefem Monsportem a následně se zástupci družstva Svatopluk. Ti během schůzky premiéra Babiše požádali, aby se stal zprostředkovatelem jednání mezi oběma stranami v tomto sporu. Andrej Babiš tedy sice skutečně byl vyzván k roli mediátora mezi stranami, došlo k tomu však na schůzce iniciované jím samotným.

V rozhovoru pro Novinky.cz ohledně kauzy H-Systém uvedl Andrej Babiš následující:

Redaktor: "Proč jste se rozhodl vstoupit do kauzy H-Systém? Oslovilo vás družstvo Svatopluk?" Andrej Babiš:

Byla to moje iniciativa (…). Ve středu v osm ráno jsem se společně s ministrem spravedlnosti Kněžínkem setkal s panem Monsportem a vyslechl si jeho pozici, v 9:30 za námi přišel pan Junek s právním zástupcem. Ptali jsme se, co jako zástupci státu pro ně můžeme udělat, a pan Junek nás požádal, abychom se stali mediátory sporu. Obraceli se na nás i další občané, abychom to řešili.

Andrej Babiš

Andrej Babiš

My chceme bojovat za naši kulturu, za dědictví našich předků a my nechceme, pokud někomu nevadí, že v Belgii v roce 2030 bude více muslimů než původních obyvatel, tak to je jejich problém.

Výrok je hodnocen jako nepravdivý vzhledem k tomu, že žádný zdroj tato čísla neuvádí. Informaci o tom, že by v roce 2030 měla Belgie více jak polovinu obyvatel muslimského vyznání, se nám nepodařilo dohledat.

Nejblíže danému stavu je prohlášení spoluzakladatele belgické muslimské strany ISLAM Redouane Ahroucha z 22. dubna 2018, který se vyjádřil v tom smyslu, že věří v to, že v roce 2030 bude Brusel majoritně muslimským městem. Tuto domněnku pak převzala média jako RT či křesťanský konzervativní Gatestone institut, z něhož následně článek v upravené podobě přejaly Parlamentní listy. Nikde se ale nepíše, že by se mělo jednat o celou Belgii.

Pokud jde o stav muslimské populace v Belgii v roce 2030, tak se většina zdrojů shoduje na mnohem nižších číslech. Časopis TIME odhaduje tento počet na 10,2 %. K podobnému číslu došly ve svém článku i New York Times. Tato média vycházela z výzkumu amerického Pew Reseach Center, které v roce 2011 odhadovalo stejná čísla - 10,2 % (. pdf, str. 20). V roce 2017, během probíhající migrační krize, svoje odhady upravila. A předpoklady i při započítání možnosti extrémní migrace dosahují "jen" 18,2 % muslimů v belgické populaci v roce 2050.

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ: Když jsme slyšeli, že čísla jdou dolů, že ...

Andrej BABIŠ: Ano, jdou dolů, ale zároveň údajně v Evropě máme víc než milion ilegálních migrantů, který nedostali azyl a měli by se vrátit domů

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, data Eurostatu ukazují, že jde o výrazně nižší počet lidí (o 400 tisíc). Babišův údaj by odpovídal datům z předchozích let, aktuálně ovšem došlo k výraznému poklesu.

skrýt celé odůvodnění

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, data Eurostatu ukazují, že jde o výrazně nižší počet lidí (o 400 tisíc). Babišův údaj by odpovídal datům z předchozích let, aktuálně ovšem došlo k výraznému poklesu.

Data Eurostatu uvádí, že v roce 2017 počet lidí s občanstvím nečlenských zemí EU nelegálně přítomných na území Evropské Unie byl celkem 618 780. Toto číslo představuje 37% úbytek ve srovnání s rokem 2016 (983 860 osob nelegálně přítomných na území EU) a 71% úbytek ve srovnání s rokem 2015, kdy počet nelegálně přítomných osob na území EU dosáhl vrcholu čítající 2 154 675 osob.