Demagog.cz

Jiří Zimola

Jiří Zimola (ČSSD)

  • 21
  • 6
  • 7
  • 5

Výroky

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Já musím říct, že už jsem se sešel jak s americkým velvyslancem, s ruským velvyslancem i s francouzským velvyslancem, bavili jsme se o té, těch možnostech, které by i pro Jihočeský kraj mohly, mohly být. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Podle informací dostupných z osobních stránek Jiřího Zimoly, je sice pravda, že se dne 24. května 2012 sešel s ruským velvyslancem Sergeyem Kiselevem. Tématem jednání bylo především prohlubování hospodářské spolupráce a zájem ruských turistů o Jihočeský kraj.

Zmínku o tom, že se hejtman Zimola za poslední rok sešel s americkým velvyslancem Normanem Eisenem či francouzským velvyslancem Pierrem Levym ohledně dostavby Temelína jsme však v dostupných zdrojích nenašli. Výrok tudíž hodnotíme jako neověřitelný.

Jiří Zimola

Jiří Zimola

...Vláda České republiky, která bude přece tím hlavním zadavatelem této stavby. (jde o tendr dostavby JETE) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Přestože Česká republika coby stát je majoritním vlastníkem skupiny ČEZ a přestože výkonné orgány vlády mají pravomoci v souladu se zákonem do výběrového řízení zasahovat, zadavatelem projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín je právě skupina ČEZ, jak vyplývá z tiskové zprávy ČEZu ke dni vyhlášení výběrového řízení na tento projekt ze dne 3. srpna 2009, ale také z prohlášení bývalého předsedy vlády Jana Fischera: " Tendr je vypsán, vypsal ho ČEZ, vláda jen apelovala na ČEZ, aby byla informována, a bude vstupovat do procesu standardními způsoby, legitimními a legálními, díky dozorčí rady. " (Jan Fischer, tisková konference po jednání vlády 8. února 2010)

Na základě těchto zjištění hodnotíme výrok jako zavádějící.

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Rámcová smlouva s ČEZem počítá se třemi kategoriemi. První je, řekněme, velká štědrá podpora ČEZu právě kulturním, společenským akcím na území kraje. To si myslím, že se děje, a díky tomu se tady realizují významné festivaly. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Společnost ČEZ, a.s. na svých stránkách zmiňuje záměr podpořit finančně rozvoj Jihočeského kraje.

O tom, že prostředky jsou společností ČEZ, a.s. poskytovány, není pochyb. Lze uvést následující programy a akce, jichž je společnost ČEZ partnerem:

Strakonice:Mezinárodní dudácký festival 2012,

Český Krumlov:Otáčivé hlediště Český Krumlov

Egon Schiele Art Centrum

Barokní divadlo - realizace opery

Úprava běžeckých zimních stop - Oranžové stopy Blanským lesem

České Budějovice:Bazilika o.p.s.

Písek:Festival nad řekou

Týn nad Vltavou:Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou

Nová Bystřice:Úprava běžeckých zimních stop - Oranžové stopy Českou Kanadou.

Horšovský Týn:Juniorfest

Šťáhlavy:Koncerty na Zámku Kozel

Dobřany:Mezi ploty

Příbram:Mezinárodní festival šansonu

Další:Bezpečné branky

Jihočeský jazzový festival 2012

Vzhledem k výše uvedenému hodnotíme výrok jako pravdivý.

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Následně jsme domluveni s ČEZem, že tyto kapacity mohou být po 15 - 20 letech převedeny na kraj a využity na potřeby, které v té době kraj bude potřebovat. Ať už to jsou domovy pro seniory, nebo jiné kapacity pro vzdělávání. Lokality, pánové, už jsou vybrány. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Výrok hodnotíme jako neověřitelný. Nepodařilo se nám dohledat relevantní zdroje, které by výrok Jiřího Zimoly potvrzovaly či vyvracely.

V samotné Rámcové smlouvě o spolupráci (materiál I_ZK070409_154_rámcová_smlouva.doc) uzavřené mezi ČEZ, a.s. a Jihočeským krajem dne 7. 4. 2009 se nic o možném převodu těchto kapacit z vlastnictví ČEZu na kraj nepíše.

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Je velmi transparentní a pan ředitel to samozřejmě ví. (rozdělování peněz od ČEZu na kulturní akce) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Pouze minimum informací o způsobu rozdělování prostředků je veřejné.

Hejtman Zimola tvrdí, že podpora ze strany ČEZ dle rámcové smlouvy, uzavřené s krajem na jaře r. 2009 je poskytována transparentně. Říká, že už rámcová smlouva (.zip, .doc) sama toho má být dokladem. Ta, jak Hejtman také uvedl, "počítá se třemi kategoriemi. První je, řekněme, velká štědrá podpora ČEZu právě kulturním, společenským akcím na území kraje."
Smlouva přitom nic podobného neobsahuje (vůbec nezahrnuje slova "kulturní/kultura" apod.). 110 milionů, které mají jít do kultury, se ve smlouvě ČEZ zavazuje uvolnit "v rámci dlouhodobého rámcového plánu propagace" a jeho "ročních prováděcích plánů".

Jak bude propagace ČEZ v kraji probíhat, mají stanovit tyto plány, vzniklé ve spolupráci s krajskými orgány. Poslední zmínka, kterou se nám o nich podařilo najít, je v zápise z jednání zastupitelstva z 19.4.2011, resp. jeho zvukového záznamu (.mp3, příslušný bod cca 2:12:00), kde hejtman Zimola říká, že ČEZ odmítá zveřejňovat seznamy příjemců, dokonce i krajské radě a že tak krajské orgány nemohou ověřit, jak ČEZ naplňuje podmínky smluv jinak než co do objemu vyplacených prostředků (přitom Zimola říká, že min. 40 %, zřejmě ze stejných 110 milionů, jde na infrastrukturu v kraji).

Samotné plány ani seznam podpořených akcí tedy nenajdeme. Musíme proto označit za nepravdivý výrok, že financování je "velmi transparentní".

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Já jsem, a pane doktore, když tady citujete, možná to budete vědět, někdy minulý podzim vyhlásil, že nebude-li dálnice, kraj učiní aktivní kroky k tomu, aby zabránil dostavbě Temelína. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Výrok hodnotíme jako zavádějící na základě mediálních podkladů.

Zimola skutečně na podzim minulého roku na mimořádné tiskové konferenci vyzval vládu k dostavbě D3. Hejtman k tomu dodal, že " pokud vláda nesplní své sliby, nepodpoříme dostavbu jaderné elektrárny Temelín", informoval o tom např. server idnes.cz či ihned.cz.

V pozdějším komentáři pro ČT24 ovšem Zimola svá slova mírnil, konkrétně uvedl, že "Jihočeský kraj nemůže (...) proti vládou schválenému záměru dostavby Temelína nijak aktivně vystupovat" (2:17 - 2:28). V kontextu tohoto vystoupení hodnotíme jeho výrok o tom, že "vyhlásil, že nebude-li dálnice, kraj učiní aktivní kroky", jako zavádějící.

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Já jsem odpůrce právě investic do takzvaného splavnění Vltavy. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Výrok Jiřího Zimoly je pravdivý, poněvadž se již v minulosti ostřeji vyjádřil proti projektu splavnění Vltavy.

Například 1. června 2011 se pro Parlamentní Listy vyjádřil takto: "Pro mě osobně je to akce, kterou bych možná nazval vyhazováním peněz, protože se daly zcela jistě použít někde jinde a mnohem lépe."

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Jihočeský kraj od doby působení mě ve funkci hejtmana, nedal do investice na splavnění Vltavy ani jednu korunu. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012 !

Tento výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Většina financování opravdu ležela a leží na bedrech státu (Ředitelství vodních cest ČR) a EU. Kraj se měl ovšem spoluúčastnit projektu v rámci zvýšení silničního mostu v Hluboké. Nelze však bohužel ověřit, zda k realizaci opravdu došlo a v jaké výši.

Podrobnější informace naleznete v článku Aktuálně.cz: " Výlety po Vltavě přijdou stát na miliardy, EU je nedá."

Jiří Zimola

Jiří Zimola

To jsou prostě peníze, které tam dává Ředitelství vodních cest, údajně zamašličkované peníze, tedy peníze, které dostalo z Evropské unie. (řeč je o splavnění Vltavy) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý. V kontextu debaty šlo především o to, že kraj finanční prostředky na tento projekt nedává. Projekt splavnění Vltavy z drtivé většiny hradí stát prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR (2305 mil. z celkových 2611). EU poskytla 743 mil. jako zálohu na projekt z celkově plánovaných 1482 (dohromady s dotací pro kraj 1558 mil.)

Jiří Zimola

Jiří Zimola

Rakušané pokračují velmi intenzivně ve výstavbě své S10. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Výrok odpovídá informacím provozovatele rakouských dálnic ASFINAG.

S10 je připravovaná rakouská rychlostní komunikace, která má navazovat na prozatím také nedokončenou českou D3. Výstavba komunikace je plánována na několik fází s předpokládanou dobou ukončení v roce 2015, spuštění silničního provozu na první části Unterweitersdorf je plánováno na letošní podzim, vedle toho jsou již zahájeny stavební práce na 5 dalších úsecích, další 2 úseky mají být započaty rovněž na podzim tohoto roku (více informací v německém jazyce můžete nalézt zde). Na základě těchto informací se dá skutečně hovořit o "intenzivní výstavbě", hodnotíme proto výrok jako pravdivý.