Demagog.cz

Kandidáti na senátora Jaroslav Kubera a Zdeněk Bergman

V rámci senátní kampaně jsme se zaměřili na teplické kandidáty, kteří se střetli v debatě České televize. Mluvilo se o roli a pravomocích Senátu, volebních systémech, regulacích i komunální politice. Jak si kandidáti vedli po faktické stránce?

Ověřili jsme
Senátní duel ČT24 ze dne 9. října 2018 (moderátor Tereza Kručinská, záznam)

2 z celkově 19 ověřených výroků

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Protože ten nápor směrnic, které chodí každý týden, to jsou stovky tisků (z EU, pozn. Demagog.cz).

Za poslední funkční období k dnešnímu dni Senát řešil celkem 181 tisků EU, z toho 45 tisků ke směrnicím EU. Z obecného hlediska se v jednotlivých funkčních obdobích počet tisků EU v Senátu pohybuje v řádu stovek. V případě směrnic EU však nikdy řád stovek dosažen nebyl.

skrýt celé odůvodnění

Obsah tisků z EU, které přicházejí do Senátu, je široký a nezabývá se pouze směrnicemi, ale i dalšími právními akty z EU. Tisky EU mohou obsahovat mj. výroční zprávy nebo sdělení Evropské komise, rozhodnutí Rady EU, návrhy rozhodnutí, nařízení či směrnic Evropského parlamentu a Rady EU, atp.

Směrnicemi je stanoven nějaký obecný závazný cíl EU, ale formulace a volba zákonných nástrojů k dosažení těchto cílů je plně v gesci jednotlivých členských zemí.

Během 11. funkčního období Senátu, tedy od 16. listopadu 2016, bylo horní komorou Parlamentu ke dni 9. října 2018 řešeno celkem 181 tisků z EU. Z toho se přímo evropských směrnic týkalo 45 tisků.

Během 10. funkčního období Senátu (2014–2016) bylo řešeno celkem 125 tisků z EU a směrnic se týkalo 32 tisků. V 9. funkčním období (2012–2014) se řešilo 149 tisků EU a z toho 31 tisků o směrnicích EU.

Ani v jednom z posledních tří funkčních období nepřesáhl počet tisků EU o směrnicích hodnoty stovek. Demagog.cz prohledal i záznamy tisků EU ze zbylých funkčních období Senátu až do roku 1996. Ani v jednom z funkčních období ale počet tisků EU ke směrnicím nedosáhl na stovku.

V případě celkového množství tisků EU bylo v posledních třech obdobích vždy překročeno jedno sto tisků. Demagog.cz prohledal záznamy tisků EU ve všech funkčních období Senátu do roku 1996. První tisky EU se objevily v období 2002–2004, kdy senát řešil 24 tisků EU. Od období 2004–2006 byl vždy počet tisků EU řešených Senátem vyšší než sto.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Stát dělá spoustu věcí a nařizuje lidem to, do čeho mu nic není, například to, co se má prodávat ve školních kantýnách.

Tzv. pamlsková vyhláška z 29. srpna 2016 stanovuje konkrétní požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a jež lze prodávat ve školách.

skrýt celé odůvodnění

Avizovaná vyhláška, zavedená tehdejší ministryní školství Kateřinou Valachovou, se nicméně snaží snižovat riziko příjmu nezdravých komponentů potravy stran dětí v rámci povinné školní docházky. Cílem je tedy ochrana zdraví dětí. Původně se měla tato vyhláška týkat i středních škol, ty však byly nakonec z dosahu vyhlášky vyjmuty.

Posléze se pamlsková vyhláška dočkala i zmírnění, platného od 1. září 2018. Ministr školství Robert Plaga považoval původní znění vyhlášky za příliš represivní.