Demagog.cz

Partie nad "seznamem nesvobody"

Nedělní Partii na Primě sehrál místopředseda Senátu Zdeněk Škromach (ČSSD) a europoslanec Jiří Pospíšil (zvolený za TOP 09) a o poklidnou partii se skutečně nejednalo. Střetli se nad "Seznamem nesvobody", který sestavila TOP 09, probírali kroky, které by mělo Česko a EU podniknout ve vztahu k Číně a vyměnili si názory na možnost placení prvních tří dnů nemocenské.

Ověřili jsme
Partie ze dne 23. května 2016

3 z celkově 40 ověřených výroků

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach

Ta situace je taková, že je v této době návrh, který třeba určitě budete ještě v Evropském parlamentu projednávat, nebo o kterém se zabýváte, otázka odzbrojit občany v situaci, kdy tady je určité, řekněme, i nebezpečí a kdy lidé, vlastně poctiví lidé, kteří mají zbrojní průkazy, tak by měli přijít, přijít o zbraně, (...) myslivci třeba.

Po listopadových teroristických útocích v Paříži se Evropská komise rozhodla zpřísnit směrnice týkající se držení zbraní. Návrh (.pdf) je v současné době projednáván Evropským parlamentem.

Součástí nové směrnice je zákaz poloautomatických zbraní, které mohou být přeměněny na zbraně automatické. Jiné typy poloautomatických zbraní tak mohou být po patřičné autorizaci drženy legálně (.pdf, str. 1) stejně jako tomu bylo doposud. Návrh se podle zprávy EU netýká ani zbraní mysliveckých či sportovních.

Jak ale upozorňuje Vicky Ford, předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, návrh obsahuje řadu nejasností. Od myslivců tak zaznívají obavy, že zákaz by se mohl týkat části loveckých zbraní. Proti návrhu se postavila i evropská federace myslivců FACE, kterou v dubnové parlamentní debatě podpořila (.pdf) více něž stovka europoslanců.

Navrhovaná směrnice se dotýká jen části zbraní (a to i pro myslivce), nikoli všech, výrok proto hodnotíme jako zavádějící. Upozorňujeme však, že podle analýzy (.pdf, str. 4) Ministerstva vnitra postihne zákaz až 400 tisíc zbraní, tedy polovinu zbraní v ČR.

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach

Takže je potřeba velká opatrnost a těch, ty kroky jsou v podstatě dneska 3. Buď nedělat nic a od podzimka je Čína tržní ekonomikou, nebo udělat aktivní rozhodnutí a posunout, posunout to dál, anebo pak je takový kompromis, kdy v podstatě by se už nepřijímala nová opatření, ale ta stávají by platila ještě po dobu několika let.

Výrok hodnotíme jako zavádějící, protože i navzdory tomu, že Evropská komise skutečně projednává vzpomínané tři kroky, Čína nejdřív musí splnit konkrétní kritéria k získaní statutu tržní ekonomiky.

Obdobný výrok jsme hodnotili v minulé diskuzi, konkrétně u ministra Mládka, kde jsme informovali o třech možnostech, které Komise analyzuje (.pdf, str. 3):

1) neprovádět žádnou změnu právních předpisů EU

2) odstranění Číny ze seznamu zemí bez tržního hospodářství bez dalších podmínek

3) odstranění Číny z tohoto seznamu a zavedení doprovodných opatření

Výrok tedy opět hodnotíme jako zavádějící, neboť status tržní ekonomiky Čína získá pouze pokud splní konkrétní podmínky (.pdf, str.5). Podle komisařky pro obchod Cecilie Malmström by nicnedělání mohlo vést k závažným dopadům (.pdf, str. 4).

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach

Jenom chci zdůraznit, že tento návrh jsme jako skupina senátorů podali už před rokem a půl. A to žádné volby nebyly.

Výrok hodnotíme jako zavádějící, jelikož dnešní znění návrhu zákona č. 262/2006 Sb., tedy zákoníku práce, sice bylo Senátu předloženo již před rokem a půl, avšak tehdy se Senát na přijetí tohoto návrhu neshodl. Stejný návrh byl úspěšnější až rok poté.

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byl poprvé podán skupinou senátorů 17. prosince 2014. Hlavním účelem tohoto návrhu je dle důvodové zprávy zrušení institutu "karenční doby", který plošně postihuje všechny kategorie zaměstnanců, ačkoliv byl zneužíván pouze neurčitým počtem příjemců nemocenských dávek.

Senát se návrhem zabýval až do července 2015, kdy jednání o tomto tisku odročil a nepřijal k němu usnesení. V prosinci 2015 pak byl tento návrh předložen Senátu znovu, ten ho schvaluje a v březnu 2016 předkládá Poslanecké sněmovně jako senátní návrh zákona.

Tento návrh byl tedy v Senátu předložen dvakrát, a to poprvé před rokem a půl a podruhé před půl rokem.