Vratislav Kulhánek

Vratislav Kulhánek (Nez.)

6 2 1 2

Výroky

„Proč by měla být z přímé volby větší síla, než z volby Parlamentem? (...) Budiž, ale jinak pochopitelně, že nemůže mít žádná politická strana tolik voličů, nebo téměř žádná tolik voličů, jako bude mít, jakou budou mít ti dva, kteří se dostanou do finále, protože politických stran je devět, kandidátů je neuvěřitelné množství a tady jde jenom o dva lidi, mezi kterými, vůči kterým se musíte vymezit, ale z toho nevyplývá přece žádná větší síla nebo žádné větší právo.“

„Zuzana TVARŮŽKOVÁ: Další případný pokus byste svěřil komu? Pakliže by ten, kdo má ten první, důvěru nezískal. Stejnému člověku, vítězi voleb nebo někomu jinému?

Vratislav KULHÁNEK: Ne, druhé, druhé nejsilnější straně. To je, to je zvyklost všude ve světě.“

„Když se podíváte na bilanci mezi Čínou a Českou republikou, tak export Číny do České republiky mnohonásobně převyšuje náš import do Číny.“

„Totiž různýma blokádama a omezeníma nikdy žádný režim ještě v historii nepad, pokud vím. Nepadla ani Kuba, nepad, nepadl Napoleon, nepadl, nepadl Írán, takže, a Severní Korea je klasický příklad toho, že prakticky při všech sankcích ještě pořád funguje.“

„... on stačil jenom ten náznak Katalánska, že by se odtrhlo od Španělska a rázem řada firem si uvědomila, že kdyby se odtrhlo Katalánsko od Španělska, že nebude součástí Evropské unie a začaly stěhovat své centrály z Katalánska do ostatních centrálních částí Španělska.“

„Na hranu rizika jdeme v momentech, které za to nestojí, kupříkladu omezování zbraní a kvóty, kde se velice vyhraňujeme. A v některých případech akceptujeme věci, které bychom akceptovat nemuseli. Když se podíváme do Rakouska a půjdeme do standardní restaurace, tak uvidíme, že tam nejsou pákové baterie v umývárně, na které jsme kdysi museli všichni nastoupit, že jsou tam restaurace do 50 metrů čtverečních, kde je dovoleno kouřit a řada dalších věcí.“

„Nedávno vyšla docela zajímavá statistika, kde čeští důchodci jsou na 18. místě v rámci nejenom Evropy, ale ten výzkum byl dělanej asi ve 40 nebo v 50 zemích, takže by to ale bylo na to, aby si lidi obzvlášť, jako zvlášť v důchodu lebedili, tak to zrovna ne.“

důležitý výrok

„Nejsme chudší. Když se podíváme na západní Evropu a nevybereme si zrovna Německo, tak ve srovnání se Španělskem, s Portugalskem, s Itálií jsme na tom minimálně stejně. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění

HDP na jednoho obyvatele v cenách PPS (Purchasing Power Standard, standard kupní síly) slouží jako ukazatel blahobytu země. V tabulce níže je možno vidět, že ze zmiňovaných zemí dosáhla Česká republika za rok 2016 vyššího HDP na obyvatele v cenách PPS jen než Portugalsko. Zároveň nedosahuje stejných hodnot jako Itálie a Španělsko.

Pro porovnání životní úrovně v jednotlivých zemích je však uváděn jako vhodnější ukazatel skutečné individuální spotřeby (AIC) na obyvatele v cenách PPS. Při stejném porovnání zemí je v tabulce níže možno vidět, že Česká republika nedosahuje vyšších ani stejných hodnot jako Španělsko, Itálie a Portugalsko.„Vy (k Horáčkovi, pozn. Demagog.cz) sbíráte podpisy rok a někteří jako já je sbírají dva měsíce a nasbírali 35 tisíc podpisů...“

„Jsem se pozvolna propracovával od dělnických profesí až po tu pozici nejvyšší, že jsem měl tu čest a potěšení pohybovat se v těch nejvyšších i evropských kruzích.“