Demagog.cz

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš (Piráti)

  • 143
  • 15
  • 14
  • 18

Výroky

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Karlovarský kraj, v jeho vedení už jsme od minulých krajských voleb. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Česká pirátská strana získala po krajských volbách v roce 2016 do Zastupitelstva Karlovarského kraje 3 mandáty. Jednoho zástupce má i v devítičlenné Radě.

skrýt celé odůvodnění

Česká pirátská strana získala v krajských volbách v roce 2016 celkem 6,67 %, a zajistila si tak 3 mandáty v Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

V karlovarském zastupitelstvu sedí Vojtěch Franta a Markéta Monsportová, ti byli při volbách kandidáty bez politické příslušnosti. Třetím zastupitelem je Josef Janů, který je členem Pirátské strany.

Rada Karlovarského kraje má 9 křesel. Za Českou pirátskou stranu v ní působí Josef Janů. Piráti jsou přitom součástí rady již od voleb v roce 2016.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

I v té předvolební strategii 2017, i v té další je to jasně definováno. My jsme řekli, že nepůjdeme s nedemokratickými stranami ani nepodpoříme vládu, která jejich hlasy bude používat. Tak v tuto chvíli je to SPD nebo KSČM. A pak jsme dali jasné podmínky a ty podmínky spolupráce tam byly. Nebude to vláda, která bude mít většinu ANO. Nebudou tam lidé, kteří mají korupční minulost nebo jsou ve střetu zájmů. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Ivan Bartoš ve svém výroku správně uvádí podmínky Pirátů pro podporu vlády nacházející se v povolební strategii 2017.

skrýt celé odůvodnění

Předseda Pirátů Bartoš patrně pojmem „předvolební“ myslí povolební strategii 2017, kterou Piráti zveřejnili před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017, v jejímž úvodu se uvádí:

„Budeme jednat se všemi ostatními politickými stranami. Naše podpora libovolné vlády je podmíněna tím, že do vlády nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií. V žádném případě nepodpoříme vládu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM, SPD nebo s převahou ANO.“ Dále se v povolební strategii uvádí: „Budeme požadovat rozumné záruky, abychom předešli zneužití moci, např. odmítneme podpořit kandidáty, kteří by byli v neustálém střetu zájmů.“

Piráti tedy skutečně podmiňují svoji podporu vlády demokratičností svých případných koaličních partnerů. Dle citované povolební strategie pak Piráti odmítají spolupráci s SPD a KSČM. Ivan Bartoš dále uvádí odmítnutí podpory vlády, v níž bude mít hnutí ANO většinu, což je rovněž v souladu s citovanou částí strategie. Bartoš dle citované povolební strategie uvádí i korupční minulost a střet zájmů jako překážku pro možnou podporu vlády.

Dále existuje i pirátská povolební strategie 2019 pro volby do Evropského parlamentu, která je v souladu s předchozím citovaným dokumentem. Uvádí se v ní:

Chceme, aby se do vyjednávání promítly naše programové priority i personální požadavky na osoby komisařů. Eurokomisaři musejí být lidé kompetentní, bez korupčních skandálů a vazeb na lobbisty velkých korporací. (...) Odmítáme se proto podílet na tvorbě politické skupiny se stranami nedemokratickými či stranami, které nerespektují lidská práva nebo jsou principiálně proti existenci Evropské unie jako takové.“

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Na obranu třeba nezávislosti státních zástupců jsme předkládali tu legislativu, co nepředložila vláda, s ODS. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Problematika nezávislosti státních zástupců je součástí návrhu novely zákona o státním zastupitelství, který společně předložili zástupci Pirátů, ODS a KDU-ČSL. Ministerstvo spravedlnosti svou novelu představilo v tentýž den, stále ji však nepředložilo Poslanecké sněmovně.

skrýt celé odůvodnění

Návrh novely zákona o státním zastupitelství byl podán Poslanecké sněmovně dne 21. června 2019 poslancem za Piráty Jakubem Michálkem, za ODS Zbyňkem Stanjurou a za KDU-ČSL Markem Výborným. Mezi navrhované změny patří zrušení možnosti vlády odvolat nejvyššího státního zástupce či také možnost ministra spravedlnosti odvolat krajského nebo okresního státního zástupce. Státní zástupce by podle návrhu měl být odvolán pouze na základě rozhodnutí kárného soudu v kárném řízení.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila novelu zákona o státním zastupitelství o den dříve, avšak s její účinností je počítáno až od roku 2022. Tuto několik měsíců slibovanou legislativu poslalo Ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení 20. června 2019, ovšem Piráti na svém webu informovali o již dokončeném návrhu jejich novely 19. června 2019. Návrh ministryně Benešové navíc stále nebyl předložen Poslanecké sněmovně.

Návrh Ministerstva spravedlnosti se shoduje s návrhem Pirátů na odvolatelnosti státních zástupců, které bude možné odvolat pouze v případě kárného provinění, o kterém rozhodne soud. Nově stanovuje dobu výkonu funkce nejvyššího státního zástupce na 7 let bez možnosti opakovaného jmenování. Oba návrhy pak shodně navrhují povinnou délku předchozí praxe, kterou musí uchazeč splňovat.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

A u nás se hlasuje o koalicích, nakonec krajské sdružení Olomouckého kraje o jeden hlas neschválilo společný krajský postup se Starosty. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Dle informací uvedených na fóru Pirátské strany jednání o koalici s ostatními subjekty skutečně probíhalo. K zastavení těchto jednání došlo na základě členského podnětu a následného hlasování. Výsledky závěrečného hlasování ale nejsou veřejně dostupné.

skrýt celé odůvodnění

Původně se pro krajské volby v Olomouckém kraji, které se budou konat v letošním roce, diskutovalo o velké koalici složené z více stran. Mimo Piráty se jednalo ještě o TOP 09, STAN, Zelené, KDU-ČSL a ProOlomouc. Z této spolupráce nakonec sešlo právě z iniciativy Pirátů, ke kterým se později připojili i STAN.

Uvažování o spolupráci s jinými politickými stranami lze nalézt i v záznamech ze schůzí na pirátském krajském fóru pro Olomoucký kraj. O možnosti koalice se jednalo např. 12. června 2019 (záznam schůze, bod krajské volby), přestože větší část přítomných Pirátů byla pro samostatnou kandidaturu, dle záznamu nechali možnost koalice otevřenou pro diskuzi s dalšími politickými subjekty. Další koaliční jednání poté proběhlo na krajské schůzi 14. srpna 2019 se zástupci ProOlomouc. Zápis ke krajským volbám už ale není veřejný. Samotné hlasování poté proběhlo ve dvou etapách. Nejdříve se hlasovalo v rámci členského podnětu a teprve na jeho základě se hlasovalo s konečnou platností. Výsledky členského podnětu jsou veřejné, 77 % Pirátů se zde vyjádřilo proti dalším jednáním o předvolební koalici, 23% hlasovalo pro. Závěrečné hlasování potom veřejné není. Z důvodu nedostupnosti informací proto výsledek hlasování s rozdílem jednoho hlasu nelze ověřit.

Piráti a STAN spolu v Olomouckém kraji v předchozích letech již spolupracovali. Spolupráce probíhala v roce 2018 v rámci komunálních voleb. Společná kandidátka nesla název Piráti a Starostové. V těchto volbách získali 11,95 % a 6 zastupitelů.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Ostatně STAN byla první strana, s kterou jsme vyjednávali po volbách do Poslanecké sněmovny společný postup. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Parlamentní volby proběhly 20. a 21. října 2017. Dle evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany proběhlo první povolební vyjednávání 23. října 2017 s hnutím STAN.

skrýt celé odůvodnění

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily 20. října a 21. října roku 2017. Piráti v nich získali 10,79 % a třetí pozici.

Dle lobbistických záznamů (Evidence kontaktů a schůzek) se Piráti z vlastní iniciativy skutečně sešli k vyjednávání se zástupci STAN jako prvními. Schůzka proběhla 23. října 2017 v 15:30. Za pirátský vyjednávací tým se účastnili Ivan Bartoš, Jakub Michálek a Lukáš Bartoň. Za STAN Petr Gazdík, Jan Farský a Vít Rakušan. Diskutovala se témata průsečíků v programech a prioritách.

Jediná dřívější povolební schůzka je evidována 22. října mezi Jakubem Michálkem, Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a Petrem Gazdíkem (STAN). Podle zápisu Jakuba Michálka však šlo pouze o krátký nezávazný rozhovor, navíc součástí tohoto rozhovoru byl zástupce hnutí STAN.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Když si vezmeme ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tak ze své definice i ze stanov se tyto strany profilují jako konzervativní strany. TOP 09 to má také na začátku stanov, že to je konzervativní strana. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Ve svých stanovách jsou TOP 09 i KDU-ČSL definovány jako konzervativní strany. ODS je dle údajů na svém webu stranou liberálněkonzervativní.

skrýt celé odůvodnění

Podle údajů dostupných na webových stránkách strany je ODS „liberálněkonzervativní stranou“. Ve stanovách (.pdf, str. 3, článek 2) je jedním z cílů ODS „být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokraci퐓.

KDU-ČSL na svém webu uvádí: „Jsme křesťanskodemokratická, konzervativní strana položená na křesťanských hodnotách a principech.“ Ve stanovách (.pdf, str. 1, článek 2) se KDU-ČSL definuje jako „politická strana, jež usiluje o uplatňování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a státu“.

TOP 09 je dle svých stanov (.pdf, str. 1, článek 2) „stranou konzervativní a demokratickou“.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Tak já jenom krátce k Lukáši Wagenknechtovi. Andrej Babiš si ho přivedl na finance jako špičkového analytika, který bojuje proti korupci. A Lukáš Wagenknecht začal dělat svoji práci, a to se samozřejmě panu Babišovi nelíbilo, tak ho vyhodil, zapudil. Lukáš Wagenknecht v minulém volebním období v posledních volbách do Senátu byl zvolen za Piráty, Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Lukáš Wagenknecht více než rok pracoval na Ministerstvu financí, než ho Andrej Babiš odvolal. V roce 2018 se stal senátorem za Piráty.

skrýt celé odůvodnění

Lukáš Wagenknecht vskutku patří mezi odborníky v boji proti korupci. Za svou práci například v roce 2015 obdržel od Nadačního fondu proti korupci Cenu za odvahu.

Wagenknecht byl od února 2014 prvním náměstkem na Ministerstvu financí v době, kdy byl ministrem financí Andrej Babiš. Ten ho po roce a čtvrt odvolal, ačkoliv mu zároveň nabídl pozici politického náměstka, kterou ovšem Wagenknecht nepřijal.

Ivan Bartoš ve výroku zde zřejmě naráží na konflikt mezi Lukášem Wagenknechtem a Andrejem Babišem ohledně netransparentního výběrového řízení IT systému připravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Tato kauza nakonec vedla k pozastavení čerpání dotací ve výši 568 miliónů korun. Skutečné důvody Wagenknechtova odvolání však nehodnotíme, protože reálnou motivaci premiéra Babiše pochopitelně neznáme.

V roce 2018 byl pak Lukáš Wagenknecht skutečně zvolen za Piráty senátorem.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

A my máme v tuto chvíli 11 pirátských kandidátů již zvolených v jedenácti volebních obvodech na senátory. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Piráti ohlásili na posledním sjezdu 12 kandidátů na post senátora, každý z jiného volebního okrsku.

skrýt celé odůvodnění

Na podzim roku 2020 proběhnou senátní volby. Piráti při sjezdu v Ostravě představili kandidáty jak do krajských, tak do senátních voleb. Jsou to kandidáti: Michal Horák, Adéla Šípová, Petr Jeník, Zdeněk Žák, Markéta Monsportová, Cyril Koky, Pavel Vacek, Daniel Kůs, Jiří Kadeřávek, Pavel Ondrůj, Martin Tomášek a Radim Kravčík.

Jde tedy o 12 kandidátů, nikoliv 11, i toto číslo je však v rámci naší 10% tolerance.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

REDAKTORKA: Ale kampaň jste měli postavenou na autobuse, ve kterém jste měli obrázky různých politiků.
IVAN BARTOŠ: Tam byl zábavný autobus, všichni byli tedy v civilu, byly tam karikatury a seděli tam lidé ze sociální demokracie. Seděli tam lidé, kteří byli ve vládě za KDU-ČSL a pak třeba za TOP 09. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Na autobuse jsou skutečně vyobrazeni lidé ze sociální demokracie, konkrétně Bohuslav Sobotka a David Rath. Dále je zde vyobrazen také Miroslav Kalousek, který působil jako ministr financí za KDU-ČSL a později za TOP 09. Všichni jsou pak oblečeni v civilních šatech.

skrýt celé odůvodnění

Ivan Bartoš zde hovoří o tzv. „vězeňském“ autobusu, který používali Piráti v rámci předvolební kampaně ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Objevil se i v jejich volebním spotu.

Zdroj: iDnes.cz

Na boku autobusu jsou karikatury některých vrcholných politiků, které upozorňují na známé kauzy. Mezi vyobrazenými se skutečně nacházejí lidé z ČSSD. Konkrétně jde o Bohuslava Sobotku, spojeného s kauzou OKD, a Davida Ratha, který byl v roce 2019 po sedmi letech od zadržení pravomocně odsouzen za korupci.

Poslední věta výroku hovoří o Miroslavu Kalouskovi, který působil jako ministr financí ve 2. vládě Mirka Topolánka za KDU-ČSL a poté znovu ve vládě Petra Nečase, tentokrát už za TOP 09.

Dalšími politiky vyobrazenými na boku autobusu jsou Andrej Babiš a Jana Nečasová (Nagyová).

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Je ve volebním výboru (Lukáš Wagenknecht, pozn. Demagog.cz), který si ho zvolil sám. Ve volebním výboru je spousta lidí. Lidí z mediálního odboru, naši politici, krajští koordinátoři kampaní, a Lukáš Wagenknecht tam byl zvolen jako šéf, který se zabývá přípravou kampaně, jejím financováním a koordinací. Seznam Zprávy, 16. ledna 2020

Přípravu, financování a koordinaci volební kampaně Pirátské strany zajišťuje volební výbor. Jeho předsedou byl zvolen senátor Lukáš Wagenknecht a mezi další členy patří mimo jiné i zástupkyně mediálního odboru a krajští koordinátoři kampaní.

skrýt celé odůvodnění

Celostátní volební tým Pirátské strany tvoří volební výbor a volební koordinátor. Fungování volebního výboru upravuje § 15c volebního řádu. Ve volebním výboru je v současné době 6 lidí a jeho předsedou je skutečně senátor Lukáš Wagenknecht. Do funkce byl členy volebního výboru jednomyslně zvolen na seznamovací schůzi konané dne 19. července 2019.

Mezi další členy patří Karolína Sadílková (zástupkyně mediálního odboru), Helena Vondráková (koordinátorka Libereckého kraje a zástupce odboru personálního), Petr Fojtík, Kamil Kubica a Aleš Krupa. Volebním koordinátorem je Pavel Štěpánek.

Mezi hlavní úkoly volebního výboru patří zejména schvalování celkové strategie a financování volební kampaně a koordinace volebního štábu. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.