Jak je projekt Demagog.cz financován?

Demagog.cz není finančně ani jinak navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu. Pro zajištění nezávislosti a udržitelnosti je financován z více zdrojů. Demagog.cz v rámci zachování nezávislosti nepřijímá dary od aktivních politiků a političek, politických stran ani hnutí. 

Velmi nás těší individuální podpora našich čtenářů. Přispět na provoz projektu lze prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz, dále přímo na náš transparentní účet nebo také nákupem skrze aplikaci Givt.cz.

Ucházíme se zároveň o různé grantové příležitosti. Níže najdete seznam větších finančních darů a grantových projektů, loga aktuálních dárců a podporovatelů pak naleznete dole na našich stránkách.

Právně je Demagog.cz zapsaným spolkem. Zveřejňujeme přitom své výroční zprávy a výpisy z transparentního účtu (od doby jeho spuštění v listopadu 2016).

Výroční zprávy

Spolupráce s Facebookem

Od roku 2020 Demagog.cz ověřuje vybraný obsah na sociální síti Facebook. Provozovatel sítě Facebook, společnost Meta Platforms Ireland Limited, následně Demagog.cz kompenzuje podle množství ověřeného obsahu. Níže uvádíme celkové příjmy Demagog.cz za jednotlivé roky spolupráce:

 • 2022: 45 600 USD
 • 2021: 41 600 USD
 • 2020: 11 200 USD

Finanční dary a grantové projekty

 • Google.org
  Regionální fact-checková spolupráce
  Demagog.cz, Demagog.sk a Demagog.org.pl budou koordinovat fact-checkovou práci, sdílet zkušenosti a spolupracovat v oblasti komunikační strategie a mediálního vzdělávání. Grant Google.org podpoří tuto spolupráci i aktivity partnerů v oblasti PR a komunikace. Podpora je cílená i na zavádění technologických řešení, která usnadní fact-checkový proces a detekci nepravdivého obsahu.
  Celková částka: 500 000 USD
  Období 2022-2025

 

 • Central European Digital Media Observatory (CEDMO)
  Tvorba fact-checkových článků pro cedmohub.eu a další činnosti
  Demagog.cz se stal partnerem v mezinárodním konsorciu CEDMO vedeném Univerzitou Karlovou a zaměřeném na fact-checking a výzkum v oblasti informačních poruch. Naší prací je zejm. připravovat fact-checkové články, přičemž některé jsou následně publikovány na webu konsorcia. Vedle vlastní činnosti zajišťujeme tvorbu článků ve slovenštině, které pro nás připravuje Demagog.sk.
  Celkové způsobilé náklady projektu: 
  74 044 Eur na činnosti Demagog.cz a 40 000 Eur pro subdodávku Demagog.sk
  Období: 2021-2024.
  Pro období 2022-2025 obdrží Demagog.cz další podporu v rámci CEDMO až do výše 1 824 342 Kč z prostředků Národního plánu obnovy.

 

 • Prague Security Studies Institute
  Czech Elections in the Era of Disinformation
  V rámci projektu financovaného z výzvy European Media and Information Fund jsme zpracovali sadu fact-checkových výstupů souvisejících s prezidentskými volbami v roce 2023 a zapojili se do dalších aktivit projektu.
  Celková částka: 4040 Eur
  Období: 2022-2023

 

 • Institut pro evropskou politiku Europeum
  Zapojse.eu
  Institut realizuje video-rozhovory s europoslanci a Demagog.cz ověruje faktické výroky, které v těchto rozhovorech zazní.
  Plánovaná celková částka: 192 000 Kč
  Období: 2021-2022

 

 • Nadační fond nezávislé žurnalistiky
  Factcheck politiků na sociálních sítích
  Fond podpořil naši snahu monitorovat vyjádření politiků na sítích Twitter a Facebook a vydávat k nim pravidelná ověření.
  Celková částka: 150 000 Kč
  Období: 2020

  Sliby vlády Andreje Babiše
  S podporou fondu sledujeme dodržování celkem 50 slibů 2. vlády Andreje Babiše a informujeme o nich mj. v nově vytvořeném grafickém rozhraní
  Celková částka: 92 000 Kč
  Období: 2019

   
 • T-Mobile Pomáháme / Nadace Via
  Aplikace pro online výuku v oblasti mediální gramotnosti. 
  V projektu přiravujeme online aplikaci, která bude studenty hravou formou učit základním principům mediální gramotnosti a práce se zdroji a bude volně dostupná jednotlivým uživatelům i školám.
  Celková částka: 198 000 Kč
  Období: 2019-2020

   
 • Nadační fond rodiny Orlických
  Finanční udržitelnost projektu Demagog.
  Nadace podpořila rozvoj fundraisingu s cílem dosáhnout finanční udržitelnosti. V rámci projektu jsme najali fundraiserku, pořídili CRM systém a začali aktivně pracovat s individuálními dárci.
  Celková částka: 120 000 Kč
  Období: 2019

   
 • CZC.cz
  Sbírka zákazníků
  Společnost CZC.cz uspořádala sbírku na podporu fact-checku, rozvoje mediální gramotnosti a práce se zdroji.
  Celková částka: 97 609 Kč
  Období: 2019

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů