Demagog.cz

Jak je projekt Demagog.cz financován?

Demagog.cz není finančně ani jinak navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu. Pro zajištění nezávislosti a udržitelnosti je financován z více zdrojů.

Ucházíme se o různé grantové příležitosti, snažíme se ovšem financovaní v co nejširší míře pokrývat od jednotlivých individuálních donorů. Loga aktuálních dárců a podporovatelů naleznete dole na našich stránkách.

Velmi nás těší především individuální podpora našich čtenářů. Přispět na provoz projektu lze prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz, dále přímo na náš transparentní účet nebo také nákupem skrze aplikaci Givt.cz.

Zveřejňujeme rovněž své výroční zprávy a výpisy z transparentního účtu (od doby jeho spuštění v listopadu 2016).

Výroční zprávy

Výpisy z účtu