Demagog.cz

Mám výhradu k hodnocení nebo návrh na ověření, kam se mohu obrátit?

Nenárokujeme si absolutní pravdu či správnost, naše práce je kdykoliv otevřena vašim podnětům a připomínkám. Pokud víte o nějakém zdroji či informaci, který není v souladu s našimi hodnoceními, napište nám na info@demagog.cz.

Vaše podněty jsou zpracovány následujícím způsobem:

  1. Vámi zaslané připomínky jsou předány našim seniorním analytikům.
  2. Všechny nově poskytnuté informace a zdroje jsou důkladně prověřeny.
  3. Na základě této nové analýzy je pak následně upraveno nebo ponecháno stávající hodnocení výroku.
  4. Pokud jsou nově poskytnuté informace/zdroje uznány za relevantní a hodnocení výroku na jejich základě upraveno, je tato skutečnost explicitně uvedena u daného výroku. Konkrétně na začátku odůvodnění je uvedena “oprava” a dále je rozvedeno, v čem se liší nové hodnocení od původního.

Stejně tak jsme otevřeni vašim podnětům týkajícím se možností samotného ověřování. Narazíte-li na vyjádření vrcholného politika nebo politickou diskuzi, které se z vašeho pohledu vymyká standardu české veřejné debaty, popř. která vás zaujme, dejte nám vědět rovněž na info@demagog.cz. V rámci naší činnosti pro nás mohou tyto podněty být důležitým impulsem, zda právě danou věc ověřit.

Za všechny podněty předem děkujeme!