Jasna Flamiková
Zelení

Jasna Flamiková

Podařilo se prosadit zlevněnou šalinkartu a její zelektronizování, to znamená, že už více než 40 tisíc lidí dnes využívá elektronicky na dálku vyřídit si šalinkartu, to znamená, že Brňané jezdí za 9,- Kč za den.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Elektronickou šalinkartu je možné si v Brně pořídit již přes rok. Při koupi ročního kuponu je zde možnost zažádat o dotaci od magistrátu, pak stojí denní jízdné 9,11 Kč. Z posledních údajů o počtech elektronických šalinkaret pak lze vyčíst i pravdivost posledního tvrzení.

Plné odůvodnění

Město Brno zavedlo elektronickou šalinkartu v lednu 2017. Zájemce o elektronickou kartu se musí registrovat, karta se aktivuje po zaplacení. Následně se zájemce musí dostavit na některou z poboček dopravního podniku, kde ověří správnost zadaných údajů. Dotaci od magistrátu je možné získat jen na roční jízdné v zónách 100 a 101. Cena ročního jízdného je 4750 Kč. Výše dotace, kterou poskytne magistrát, je 1425 Kč. Jízdné na jeden den po odečtení dotace vychází na 9,11 Kč. O dotaci může žádat každý, kdo v Brně platí za odpad.

K 22. září 2017 si pořídilo (.pdf) elektronickou šalinkartu téměř 38 200 cestujících, z toho přibližně 30 000 šalinkaret bylo ročních, zbylých přibližně 8 200 bylo jiného tarifu. V lednu 2018 deklaroval Dopravní podnik města Brna více než 39 000 prodaných ročních šalinkaret, podobné číslo potvrdil i v březnu 2018 (březnové číslo, str. 17). To znamená, že celkový počet ročních i dalších šalinkaret již musel překročit 40 000, a to i vezmeme-li v potaz přiznané přesuny mezi kategoriemi.

Pro úplnost jsme zažádali o aktuální čísla Dopravní podnik města Brna, zatím jsme ovšem bez odpovědi. Podle e-shopu však bylo již v září 2017 zaregistrováno 41,5 tisíce zákazníků a počet registrovaných karet měl překročit 43 000. Aktuálně systém Brno iD hlásí po přihlášení „téměř 52 000“ elektronicky řízených šalinkaret.

Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Brně

Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. ...