Demagog.cz

Jasna Flamiková
Jasna Flamiková (Zelení)
Bytový fond na Brně-střed jsme zdědili v zoufalém stavu, opravovaly se jen fasády, ale vnitřky nikoli.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Z dostupných dat nelze jednoznačně určit typ ani intenzitu oprav, na které město v průběhu let vydalo prostředky.

Podle dat (.pdf, str. 80) z analytické části Strategie bydlení města 2018-2030 byly v letech 2005-2016 provedeny opravy za zhruba 8,646 miliard Kč.

Toto číslo však nerozlišuje výdaje na opravy v rámci jednotlivých let, ani jejich konkrétní formu. Z dostupných údajů tedy není možné určit, zdali docházelo pouze k venkovním opravám budov, nebo zdali se ve stejné míře opravovaly i vnitřní prostory bytového fondu města Brna, respektive zda šlo o povrchové nebo hloubkové opravy.

Pro doplnění také uvádíme, že se v médiích objevily reportáže, které se problému s vybaveností nebo vnitřním stavem některých městských bytů věnovaly.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů