Jasna Flamiková
Zelení

Jasna Flamiková

Máme spočítané, že by to vyšlo (kompenzace DPMB, pozn. Demagog.cz) na 16 milionů korun ročně a tyhle prostředky na tom fondu udržitelné mobility ještě jsou a dalo by se to z nich uhradit.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

Fond mobility, ke kterému Flamiková odkazuje, vznikne až počátkem roku 2019, o jeho budoucích prostředcích tak lze pouze spekulovat.

Plné odůvodnění

Zastupitelé města Brna podali 4. září 2018 Návrh na zřízení Fondu mobility, jež má začít fungovat od ledna příštího roku (.pdf). Fond by měl sloužit k financování Plánu udržitelné městské mobility města Brna, strategického dokumentu, jež by měl pomáhat zlepšovat život ve městě. Konkrétně se plán zabývá například opatřeními pro pěší a cyklistickou dopravu či zlepšením přístupnosti zastávek MHD (.pdf, str 6, bod 3.4). Jak je uvedeno přímo v avizovaném návrhu, zdroje (.pdf, str.2) Fondu mobility by se měly skládat mimo jiné z poplatků za rezidentní parkování, z pokut za neoprávněný vjezd do historického centra či z pokut za překročení povolené rychlosti v místech s automatickým měřením.

Součástí financování by měl být dle výše zmíněného dokumentu i nevyčerpaný disponibilní zůstatek Fondu mobility z minulých let. Jedná se ovšem o ustanovení alokování budoucích zdrojů. Vzhledem k neexistenci daného fondu není v současné chvíli zůstatek, jež by mohl být použit. Dodejme pouze, že nehodnotíme výpočty Strany zelených ohledně kompenzace Dopravnímu podniku města Brna.

Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Brně

Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. ...