Oliver Pospíšil
SOCDEM

Oliver Pospíšil

(Určitě se mi líbí) nová myšlenka participativního rozpočtu, protože to dává lidem šanci vyjádřit se k věcem v komunální politice.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Projekt participativního rozpočtu byl v Brně zahájen v roce 2017. V rámci tohoto projektu občané města podávají návrhy, jak využít vyčleněnou část městského rozpočtu a následně o těchto návrzích také hlasují. Nejúspěšnější návrhy město v následujících letech uskuteční.

Plné odůvodnění

Participativní rozpočet zavedlo město Brno na konci roku 2016 (bod 122) v rámci projektu "Dáme na Vás". Pro projekty předkládané v roce 2018 pak Brno vyčlenilo 30 milionů korun. (Pro srovnání uvádíme fakt, že celkový rozpočet statutárního města Brna - bez městských částí - počítá na rok 2018 s příjmy ve výši cca 13 miliard [.xlsx].)

V rámci participativního rozpočtu mohou obyvatelé města předkládat své návrhy, přičemž celkové náklady na jeden projekt mohou být až 3 miliony korun. Město následně prověří proveditelnost návrhu. O proveditelných návrzích pak hlasují občané města. Každý občan má 5 hlasů kladných a 2 hlasy záporné. Vítězné projekty město zahrne do návrhu rozpočtu pro následující rok.

Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Brně

Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. ...