Jasna Flamiková
Zelení

Jasna Flamiková

V územním plánu je asi 430 hektarů ploch pro bydlení. Jsou to plochy majetkově rozdrobené nebo nedostavěná infrastruktura.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Přestože k dispozici je celých 440 hektarů zastavitelných ploch, Flamiková má pravdu v tom, že přibližně dvě třetiny, které nejsou dosud zastavěny, mají problémy s majetkovými vztahy nebo chybějící infrastrukturou.

Plné odůvodnění

Dle Strategie bydlení (.pdf, str. 66) města Brna, zpracované ke dni 24. 1. 2016, je k dispozici pro rozvoj bydlení 440 hektarů zastavitelných ploch, z nich asi 37 % je naplněno výstavbou. Zbývajících 63 % je podle zprávy "nevyužito, jelikož jsou ve většině případů nepřipraveny pro realizaci výstavby. Důvodem nepřipravenosti je např. chybějící dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, nerealizovaná protipovodňová opatření nebo neuspořádané vlastnické vztahy". To tedy koresponduje s tvrzením Flamikové.Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Brně

Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. ...