Demagog.cz

Barbora Antonová
Barbora Antonová
Každá městská část má svá pravidla pro přidělování bytů. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Jednotlivé městské části mají svá kritéria pro přidělování bytů.

Žádost o byt přijímá městská část, kterou si žadatelé zvolí, od listopadu roku 2014 je dále možno podat žádost na více městských částí. Každá městská část má svá vlastní kritéria pro výběr žadatelů o byt. Tato kritéria jsou schvalována zastupiteli městských částí.