Oliver Pospíšil
SOCDEM

Oliver Pospíšil

Je lokalita v širším centru města, je to lokalita Vojtova, kde jsou nachystány startovací byty a dům s pečovatelskou službou. A čtyři roky čekáme, než se ten projekt rozjede.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Zkrácené odůvodnění

Projekt startovacího bydlení a DPS Vojtova probíhal již za bývalého vedení města v roce 2014. Nové vedení města pak projekt upravovalo a práce na projektu byla zahájena tři roky na to, v březnu 2017, a to archeologickým výzkumem. Stavba pak byla zahájena v roce 2018.

Plné odůvodnění

O plánu stavby startovacích bytů a domu s pečovatelskou službou informoval Brněnský deník v srpnu 2014. Dle původního plánu měla být stavba zahájena v roce 2015 a dokončena koncem roku 2016 (str. 10). Dokumentace Oznámení o záměru výstavby byla zpracována ke 22. červnu 2014 (str. 2). Projekt tedy byl plánován již za bývalého vedení města Brna z let 2010–2014.

Nové vedení města ale v roce 2015 projekt upravilo. Místo původně plánovaných 116 bytů (73 startovacích a 43 pro seniory; str. 6) bylo rozhodnuto a stavbě 134 bytů. Stavba pak měla být zahájena v roce 2017. Novější tiskové zprávy z ledna 2018 však hovoří o původním počtu 116 bytů, nicméně v jiném poměru než dříve (30 startovacích a 86 pro seniory).

Oblast určená pro výstavbu také prozatímně sloužila jako parkoviště pro návštěvníky DRFG Areny. Provizorní parkování bylo ukončeno v březnu 2017, kdy byl v lokalitě zahájen archeologický výzkum. V rámci výzkumu zde bylo nalezeno novověké pohřebiště z 19. století a pozůstatky tábora římských vojáků z 2. století.

Stavba byla zahájena v létě 2018 a zhotovení je plánováno na zimu 2019/2020. Nemůžeme tedy říci, že by se čtyři roky čekalo na práce na tomto projektu. Plán byl sice upraven, na místě probíhaly archeologické práce, ovšem o čekání či zastavení projektu se hovořit nedá, z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako zavádějící.

Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Brně

Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. ...