Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Exprezident České republiky

Strana práv občanů (SPO)

Bez tématu 790 výroků
Koronavirus 26 výroků
Ekonomika 18 výroků
Zahraniční politika 15 výroků
Energetika 9 výroků
Právní stát 9 výroků
Sociální politika 8 výroků
Zdravotnictví 8 výroků
Evropská unie 7 výroků
Invaze na Ukrajinu 7 výroků
Obrana, bezpečnost, vnitro 6 výroků
Poslanecká sněmovna 4 výroky
Sněmovní volby 2021 4 výroky
Vnitrostranická politika 3 výroky
Prezidentské volby 2023 2 výroky
Rozpočet 2022 2 výroky
Životní prostředí 2 výroky
Doprava 1 výrok
Regiony 1 výrok
Rozpočet 2021 1 výrok
Střet zájmů 1 výrok
Školství, věda, kultura 1 výrok
Pravda 520 výroků
Nepravda 181 výroků
Zavádějící 93 výroků
Neověřitelné 95 výroků
Rok 2022 40 výroků
Rok 2021 88 výroků
Rok 2020 19 výroků
Rok 2019 82 výroků
Rok 2018 208 výroků
Rok 2017 95 výroků
Rok 2016 89 výroků
Rok 2015 39 výroků
Rok 2014 64 výroků
Rok 2013 128 výroků
Rok 2012 37 výroků

Miloš Zeman

Tady nehrozí občanská válka, kterou vyhlásil Miroslav Kalousek.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Zavádějící
Miroslav Kalousek napsal v reakci na návrh zvýšit pravomoce premiéra a vlády ve dvou tweetech 30. března, že v souladu s ústavou mají občané právo se postavit na ozbrojený odpor. Zároveň však doplnil, že doufá, že k tomu nedojde.

Miloš Zeman zde zřejmě mluví o vyjádření Miroslava Kalouska na Twitteru, které napsal v reakci na návrh Ministerstva obrany zvýšit pravomoce premiéra a vlády v období krize.

Mám pouze tři revolvery. V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle Vás. Doufám ale, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven.

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 30, 2020

A o tweetu zveřejněném o pár minut dříve.

Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara. https://t.co/5cQCOAVlhx

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 30, 2020

Miroslav Kalousek tedy občanskou válku nevyhlašoval a k ozbrojenému odporu přímo nevyzýval. Pouze upozornil na čl. 23 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mají občané v případě odstraňování demokratického řádu lidských práv právo na odpor.

Miloš Zeman

Tady nehrozí vlastizrada, kterou vyhlásil senátor Fischer.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Nepravda
Pavel Fischer vlastizradu nevyhlásil, tj. nedeklaroval že ji sám spáchá, ani k ní nenabádal ostatní. Pouze označil chování některých členů vlády jako "hraničící s vlastizradou".

Pro lepší porozumění výroku prezidenta Zemana uvádíme širší kontext, ve kterém byl pronesen. Miloš Zeman na dotaz týkající se potřeby sociálního smíru odpověděl takto: „Já si myslím, že pokud jde o sociální smír, tak lidé se chovali skvěle a zodpovědně. Tady nehrozí občanská válka, kterou vyhlásil Miroslav Kalousek. Tady nehrozí vlastizrada, kterou vyhlásil senátor Fischer. Tady už ten sociální smír prostě je.“ Miloš Zeman tedy naznačuje, že Pavel Fischer, obdobně jako Miroslav Kalousek, vnesl do veřejného prostoru určitý jev, který by měl narušit sociální smír.

Právě v kontextu předcházejícího výroku, kdy podle prezidenta Zemana měl Miroslav Kalousek vyhlásit občanskou válku, nelze slovo „vyhlásit“ ani v tomto výroku interpretovat jinak, než že měl Pavel Fišer buď deklarovat, že sám vlastizradu spáchá, či k tomuto činu nabádat ostatní.

Senátor Pavel Fischer však na svém twitterovém účtu kritizoval pouze vládní představitele, kteří byli na ruzyňském letišti převzít dodávku ochranných prostředků proti koronaviru z Číny. Tento čin označil za „hraničící s vlastizradou“. 

Zdroj: Twitter

Výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý, neboť Pavel Fišer vlastizradu nevyhlásil. Pouze popsal chování premiéra a dalších členů vlády v minulosti jako „hraničící s vlastizradou“.

Miloš Zeman

Víte, opozice jenom poštěkává a bohužel sama nepředložila, a je mi to líto, žádný seriózní alternativní program, ať už se týká zdravotnictví nebo ať už se týká ekonomiky.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Nepravda
Opoziční strany už nejednou vystoupily s alternativními programy v souvislosti se současnou situací. Převážná většina těchto programů se zabývá ekonomickými otázkami.

Ačkoliv je pozice opozičních stran v době nouzového stavu a stavu legislativní nouze oslabena a aktivity vlády jsou viditelnější, nelze opozici považovat za neaktivní. Opozice vystupuje především prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které se týkají vládních návrhů zákonů, nebo jiných návrhů na změnu současné situace.

Opoziční strany (TOP 09, KDU-ČSL, ODS, Piráti a STAN) společně představily již 6. dubna návrhy na pomoc firmám a OSVČ. Tyto návrhy byly představeny jako pozměňovací návrhy k vládním zákonům. 

Další návrhy představují jednotlivé opoziční strany samostatně. Mezi ně patří například ekonomický balíček ODS, ekonomická opatření TOP 09 nebo balíček legislativních opatření KDU-ČSL. Hnutí STAN představilo plán uvolňování restriktivních opatření. Návrhy opozice se z větší části týkají ekonomických záležitostí.

Na jednání Poslanecké sněmovny (42., 43. a 44. schůze), kdy se v současné době jedná pouze o vládních návrzích zákonů, opozice podala nespočet pozměňovacích návrhů, a to v oblasti zdravotnictví (např. k návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře), ekonomiky (např. k návrhu zákona o opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií) a dalších.

Miloš Zeman

Já tady mám dva zdroje svých informací. Zaprvé legislativní, to znamená právní odbor prezidentské kanceláře, a zadruhé odborný, tedy analytický odbor.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Pravda
V souladu s výrokem je hlavním poskytovatelem informací prezidenta republiky v souvislosti s jeho výkonem ústavních práv a povinností v legislativním procesu Odbor analytický a Odbor legislativy a práva.

Prezident Miloš Zeman ve svém výroku popisuje, které odbory Kanceláře prezidenta republiky mu poskytují informace o zákonech, jež jsou mu předány v souvislosti s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu.

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky:

Zdroj: Hrad.cz

V souladu s výrokem jsou hlavními zdroji informací v souvislosti s legislativním procesem Odbor analytický a Odbor legislativy a práva.

Odbor analytický shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace pro potřeby prezidenta republiky o činnosti:

  • Poslanecké sněmovny a Senátu, zejména pokud jde o obsah návrhů zákonů, mezinárodních smluv, dokumentů EU a dalších nelegislativních materiálů, včetně jejich projednávání ve výborech a komisích Parlamentu ČR;
  • Vlády ČR a jejích poradních orgánů, pokud jde o obsah legislativních i nelegislativních materiálů majících zásadní politický nebo hospodářský dopad;
  • Ministerstev, pokud jde o obsah koncepčních materiálů a plnění úkolů podle legislativního i nelegislativního plánu vlády a dále ostatních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, politických stran, ekonomických subjektů, odborových i jiných nestátních právnických osob.

Odbor legislativy a práva připravuje návrhy pro rozhodnutí prezidenta republiky, která souvisí s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu a při výkonu jeho exekutivních pravomocí. Odbor legislativy a práva plní jako orgán prvního stupně povinnosti stanovené Kanceláři zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí Odboru legislativy a práva je pak Oddělení legislativní.

Miloš Zeman

Pane redaktore, Vy znáte můj kategoricky odmítavý názor na existenci Senátu.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Pravda
Miloš Zeman se v minulosti již několikrát vyjádřil o Senátu nelichotivě. Sám se prohlásil za jeho odpůrce a navrhnul Senát „vyhladovět“.

Prezident Zeman je opravdu známý svým negativním postojem k Senátu. Již v roce 2004 přišel na oslavě svých kulatin s myšlenkou, že by roční rozpočet Senátu měl být padesát haléřů, čímž by došlo k jeho zániku, respektive k vyhladovění. Motivu vyhladovění se senátoři věnovali při pořádání kulatého stolu s názvem „K Petici vyzývající Senát Parlamentu ČR k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemanav roce 2015 (.doc, str. 10).

Proti existenci Senátu se Miloš Zeman vyjádřil i v dalších případech. Například podle serveru Lidovky měl prohlásit na debatě s občany: „Vy jste se zbláznil, já jsem největším odpůrcem Senátu. Senát je naprosto zbytečná instituce, jejíž vznik prosazovali tehdejší prezident Havel a předseda ODA Daniel Kroupa.“ Zmínil také možnost přeměny Senátu na „krajskou či regionální“ instituci.

V roce 2016 pak Miloš Zeman zpochybnil důvod existence Senátu. Odůvodnil to nízkou volební účastí v senátních volbách, která tehdy byla 15,4 %. Obdobně se vyjádřil i v roce 2018. Opět argumentoval nízkou volební účastí v rámci senátních voleb. Nástrojem pro zrušení Senátu se tak mělo stát opět zmiňované „vyhladovění“. Prezident Zeman se nechal slyšet, že Poslanecká sněmovna by při svém rozhodování o rozpočtu měla opomenout financování horní komory.

Nemusíme ale zacházet do daleké historie, abychom potvrdili prezidentova slova ve výroku. V prosinci 2019 Miloš Zeman prohlásil, že vše, co pochází ze Senátu, pochází od ďábla. Dovolíme si tedy říci, že uvedené skutečnosti jsou dostačující, abychom tento výrok hodnotili jako pravdivý.

Miloš Zeman

Já sám trvale zastávám názor, že by hranice měly být uzavřeny rok, nikoli dva roky.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Pravda
Miloš Zeman se k uzavření hranic v souvislosti s koronavirovou krizí vyjádřil shodně již 5. dubna v rozhovoru pro Blesk.cz. Tento názor tak zastává již delší dobu.

Na území ČR je od 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav kvůli koronaviru. Od 16. března pak vešly v účinnost:

  • zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,“ a
  • zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka."

Od 14. března do 24. dubna je také „znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice“ a „státní hranice se Slovenskem a s Polskem jsou uzavřeny z iniciativy těchto zemí." Osoby s výjimkou a tranzitní doprava můžou přes hranice přejíždět jen na vybraných hraničních přechodech.

Od 14. dubna jsou pak v platnosti nová opatření v oblasti cest do a ze zahraničí, která stanovují více výjimek a jsou tak mírnější.

Prezident Zeman se v rozhovoru pro Blesk.cz 5. dubna ohledně uzavření hranic vyjádřil shodně s jeho vyjádřením pro Frekvenci 1:

Zdroj: hrad.cz

V rozhovoru pro Blesk.cz je řeč o vyjádření tehdejšího předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly v Otázkách Václava Moravce z 22. března. Ten tehdy uvedl, že hranice podle něj zůstanou uzavřené ještě dlouhou dobu, možná i jeden až dva roky, záležet bude však na vývoji u nás i v cizině (OVM, 50:25).

Ústavní právník Jan Kysela se k rozhovoru s prezidentem Zemanem vyjádřil pro server Novinky.cz: „Zákaz vycestovat po dobu jednoho roku je nesporně protiústavní. Ve chvíli, kdy by to dospělo tak daleko, že nesmíte nikam jet, tak to znamená, že uzavřete hranice a obsahově tak vyprázdníte listinu, ale hlavně pro to nemáte právní základ." Otázkou podle Kysely zůstává, zda má argumentace vlády pro omezení cestování dostatečný základ v zákonech, podle kterých se řídí nyní. Jde o tzv. krizový zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví. „V žádném zákoně není napsáno, že je možnost uzavřít hranice směrem ven. Je tam možnost uzavřít je zvenku dovnitř.

I odborník na ústavní právo Jan Wintr považuje právo vycestovat ven ze země za zaručené Listinou základních práv a svobod. Uvedl také, že tuto zásadu masivně porušovaly vlády za minulého režimu.

Závěrem dodejme, že se nám nepodařilo dohledat další vyjádření prezidenta z období mezi 22. březnem a ověřovaným rozhovorem, kterým bychom mohli doložit, že podporuje roční uzavření hranic v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.

Miloš Zeman

Na druhé straně ti, kdo blábolí, že je to nacionalizace, by si měli uvědomit, že podobný postoj zaujala americká administrativa, kterou rozhodně nemůžete podezřívat z bolševismu. A to například u General Motors. Takže tam vstoupili a když se General Motors postavil na nohy, tak zase svůj akciový podíl odprodali.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Pravda
V roce 2009 vyhlásila společnost General Motors bankrot a požádala USA o bankrotovou ochranu před věřiteli. Stát pomohl GM finančními injekcemi o hodnotě téměř 50 miliard dolarů a získal tím více než 60% podíl na firmě. Svůj akciový podíl USA poté postupně rozprodaly na burze.

General Motors je americká mezinárodní korporace, která patří mezi největší světové výrobce automobilů. Dostala se však mimo jiné díky dopadům globální ekonomické krize 2008 do velkých problémů. GM měla za poslední dekádu již dostatek vlastních potíží, například neustále klesající tržní podíl, kdy cena za jednotku akcie postupně klesala až téměř na 75 centů. 

Zdroj: CNN

Velká recese ale také znamenala, že výrazně poklesl počet prodejů aut. Všechny tyto skutečnosti tak způsobily, že GM vyhlásila 1. června 2009 bankrot. Ten samý den požádala firma soud o bankrotovou ochranu před věřiteli. Vláda tehdejšího prezidenta Baracka Obamy vypomohla GM finanční injekcí v hodnotě téměř 50 miliard dolarů, za což získala 60,8% podíl firmy. Část společnosti také odkoupila Kanada, další část pak odborová organizace United Auto Workers. Spojené státy poté postupně tento podíl rozprodaly, za což inkasovaly 39 miliard dolarů. Poslední část svého podílu USA prodaly v prosinci 2013.

General Motors zůstala v bankrotovém režimu pouze 39 dní a díky reorganizaci se brzy vrátila zpět na burzu. V rámci restrukturalizace společnost ukončila výrobu některých neziskových značek jako například Hummer, Pontiac nebo Saturn. Společnost také zavřela část svých továren a zaměřila se na užší výběr značek – například Chevrolet nebo Cadillac. Vstup Spojených států do automobilek jako je General Motors a Chrysler tak nakonec zachránil 1,5 milionu pracovních míst. Podle odhadu ušetřily USA 105 miliard dolarů na výběru plateb na sociální pojištění a sociálních dávkách pro lidi, kteří by kvůli krachu přišli o práci.

Česká republika může takto vypomoct českým společnostem. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka by se jednalo o podobný model, jaký nastínil Miloš Zeman na příkladu právě USA a General Motors. „Říkáme tomu americký model, není to žádné socializování, jak nás teď hodně kritizují.“ Mnoho států se takto snaží zachránit své strategické podniky, stejně jako aerolinky.

Ministryně financí Alena Schillerová a vláda Andreje Babiše přišla s návrhem, že by se měly podíly v některých českých společnostech, například právě ČSA, podle amerického vzoru odkoupit a poté opět odprodat. České aerolinie momentálně spadají z 98 procent pod vlastnictví společnosti Smartwings, jejíž 49procentní podíl vlastní čínská státní společnost CITIC. Tento návrh však kritizuje množství ekonomů a expertů, kteří nepovažují ČSA za strategický podnik, proti se staví i opozice. Právě situaci ČSA a GM porovnal pro Novinky.cz hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň: „Management není ve stavu katastrofálního selhání a nejde o nenahraditelnou kritickou infrastrukturu. ČSA bylo jen zakázáno nabízet své služby. Poptávka by byla, ale občané mají zakázáno kamkoli vycestovat. To lze řešit stávajícími programy pro udržení ekonomických vztahů pro celý zbytek ekonomiky. Tedy pokud by ty programy byly dostatečné.“

Miloš Zeman

Pan Stanjura nedávno vyzval k rezignaci Alenu Schillerovou.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Pravda
26. března vyzval místopředseda ODS Zbyněk Stanjura ministryni financí Alenu Schillerovou k rezignaci. Vláda se podle něj vyhýbala odškodnění podnikatelů postižených koronavirovou krizí.

1. místopředseda Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura zveřejnil 26. března na svém facebookovém profilu následující status:

Na tiskové konferenci vlády 26. března zaznělo od ministryně Schillerové, že se vláda rozhodla podpořit OSVČ, které musely kvůli krizovým opatřením zavřít provozovnu anebo jim tato opatření znemožnila podnikání, částkou 15 000 korun. Náhrada škody dle jejích slov „není spojena s tím, že bychom refundovali zisk, ztrátu toho zisku za dobu, kdy ta firma prostě byla na vrcholu ekonomické aktivity. To by prostě byly biliony a ohrozili bychom chod tohoto státu. Ohrozili bychom důchody, ohrozili bychom infrastrukturu, všechny věci, které tento stát potřebuje.“ Dostatečnou podporou podle ní byla už zavedená opatření, jako například odpuštění sociálního a zdravotního pojištění na 6 měsíců, odložení některých daní či prominutí zálohy na dani z příjmu.

Nově se také tato opatření přesunula do gesce Ministerstva zdravotnictví, což ministryně Schillerová zdůvodňovala tím, že „zdravotní zákon přesahuje nouzový stav. V podstatě tato opatření souvisí s pandemií. Souvisí s tímto zákonem a mohou být vydávána i mimo nouzový stav. Mohou být vydávána prostě v období, kdy třeba už tu nebudeme mít nouzový stav, ale ministr zdravotnictví bude tady vidět nějaká ohrožení."

V § 36 odst. 1 Krizového zákona stojí: „Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona.“ Podle některých právníků mají tak firmy „nárok na odškodnění za ušlý zisk.“ Pro server iRozhlas.cz se vyjádřil advokát Daniel Zinrák, který je odborníkem na náhradu škod: „Krizový zákon předpokládá, že když dojde kvůli krizovým opatřením ke škodám, že se nahradí. Teď se ale zavedla nová opatření, vesměs ve stejném rozsahu, jako byly ty původní, a to podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který žádnou náhradu škody nepředpokládá.“

Změnu právního základu kritizovali kromě některých právníků a Zbyňka Stanjury i další členové opozice a také Hospodářská komora.

Miloš Zeman

Nízkonákladový Deník N publikoval zprávu, podle níž kancléř požádal čínského velvyslance, aby napsal dopis varující před cestou pana Kubery, tehdy pana Kubery, na Tchaj-wan. Pan kancléř veřejně prohlásil, že Deník N lže a že k ničemu takovému nedošlo.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Pravda
Deník N na konci března publikoval zprávu, ve které tvrdí, že bývalý předseda Senátu Kubera obdržel výhružný dopis od čínské ambasády, který měl být objednán hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Ten následně veřejně prohlásil, že se jedná o lež.

Deník N skutečně přinesl zprávu o výhružném dopisu od čínské ambasády, který varoval senátora Kuberu před jeho plánovanou cestou na Tchaj-Wan a který byl nalezen v jeho pozůstalosti. Deník N na základě několika zdrojů tvrdí, že tento dopis byl vytvořen na žádost hradního kancléře Vratislava Mynáře. Následně tuto zprávu převzala i další média. V dopisu, který byl adresován z čínské ambasády a byl podpořen dvěma přípisy z prezidentské kanceláře, se hovoří mimo jiné o možném postihu pro bývalého předsedu Senátu Kuberu i české firmy, pokud by byla Kuberova diplomatická cesta na Tchaj-Wan uskutečněna.

Kancléř Mynář po nějaké době opravdu veřejně popřel svoje zapojení do této kauzy a dokonce popřel i samotnou existenci takového dopisu. Označil celou kauzu za dezinformační kampaň. Své vyjádření zveřejnil i na webových stránkách Hradu. Tímto prohlášením ale nebyl uspokojen současný předseda Senátu Miloš Vystrčil, který požaduje konkrétnější vysvětlení.

Miloš Zeman

Mimochodem, pro Vaši informaci, před asi dvěma dny na varšavském letišti přistálo letadlo Mrija, které vezlo čínské dodávky zdravotnického materiálu do Polska, a na tom varšavském letišti byl premiér a další činitelé, aby poděkovali Číně za tyto dodávky.
Frekvence 1, 19. dubna 2020
Pravda
Letoun Mrija, největší nákladní letadlo na světě, přistál na varšavském letišti v úterý 14. dubna 2020, tedy pět dní před uskutečněním rozhovoru. Na místě ho skutečně přivítal polský premiér a ředitelé společností, které let zorganizovaly.

Nákladní letoun Antonov An–225 „Mrija“ v úterý 14. dubna 2020 ráno (pět dní před rozhovorem) přistál na letišti Frédérica Chopina ve Varšavě. Ve svém nákladním prostoru přivezl kolem 100 tun zdravotnického materiálu z čínského města Tchien-ťin.

The world's largest cargo plane, the An-225 Mriya, has taken off with 76 tons of protective suits, 11 tons of face shields and 9 tons of masks on board. 

More than 1050 m3 of security equipment ordered in 🇨🇳 by @kghm_sa and @GrupaLOTOS will land tomorrow in 🇵🇱. #CargoForPoland pic.twitter.com/RqEKtSFIcg

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 13, 2020

Let zorganizovala polská polostátní těžební společnost KGHM a polostátní petrochemická společnost Lotos. Nejednalo se o let organizovaný přes alianční program SALIS, jak jej využila Česká republika, byť je Polsko rovněž členem programu.

Přílet sledoval na místě i polský premiér Mateusz Morawiecki a generální ředitelé společností KGHM a Lotos:

🎥 "To bezprecedensowy transport, który będziemy w najbliższych tygodniach powielać, będziemy ściągać jak najwięcej sprzętu. Dodatkowo koncentrujemy się na produkcji krajowej. Chcemy działać dwutorowo" - premier @MorawieckiM

➡️ Cała wypowiedź: https://t.co/5MT5hDsrra pic.twitter.com/kvGHcDXHKz

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 14, 2020

Premier @MorawieckiM: Do Polski przybyły kolejne środki ochrony osobistej

📰 Czytaj więcej: https://t.co/MUeLkxYGFm
📸 Zdjęcia: https://t.co/wzlSHw6Pu1 pic.twitter.com/e6IEGvygWe

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 14, 2020