Demagog.cz

Marian Jurečka
Marian Jurečka
Není hnízdo jako hnízdo… Jiné, 13. prosince 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Zde nezbývá než souhlasit.

Marian Jurečka zveřejnil tento výrok na svém twitterovém účtu. Jurečka v sobě nezapřel absolventa Střední zemědělské školy v Přerově, byť ve vysokoškolském studiu se více obrátil k rostlinám. Opravdu existuje řada typů hnízd, jen wikipedie vyjmenovává následující typy a příslušné obyvatele:

  • dutina ve stromě – datlovití, některé sovy
  • kalichovité hnízdo – pěvci
  • nora – ledňáčci, buřňákovití
  • platforma – potápky, orlovcovití
  • prohlubeň v zemi – kachny, bažanti
  • závěs – žluvovití

Jedním z nejnáročnějších hnízd na stavbu a údržbu je pak hnízdo čapí, na které poukazuje i Jurečka. Při jeho výstavbě se zpravidla musí zapojit celá čapí rodina i s osobami sešvagřenými, což je ale vzhledem k obtížné konstrukci (která navíc v 99 % případů probíhá ve výškách) zcela pochopitelné.

Tím ale výčet hnízd zdaleka nekončí. Namátkou lze uvést například vosí hnízdo:

Hitlerovo orlí hnízdo

Igora Hnízda (video, 1:09).