Demagog.cz

Kandidáti na senátora Pavel Dungl a Lukáš Wagenknecht

První senátní duel jsme sledovali v Českém rozhlase. Setkali se kandidáti za volební obvod Praha 8 Pavel Dungl a Lukáš Wagenknecht. Debata se točila kolem kompetencí a odpovědností role senátora, zdravotnictví, ale také transparentnosti ve veřejné správě.

Ověřili jsme
Pro a proti ze dne 8. října 2018 (moderátor Veronika Sedláčková, záznam)

× zrušit filtr
Zhlédnout debatu na DemagogTV →

Propojili jsme videozáznamy debat s výroky tak, že v čase vyřčení naskočí hodnocení od Demagog.cz.

2 z celkově 20 ověřených výroků

Lukáš Wagenknecht

Lukáš Wagenknecht

Už několik let řeším pravidla “dobrého vládnutí”. My jsme s kamarády napsali i zákon, který vychází z toho, jak to funguje v Holandsku, Velké Británii, Kanadě. Já jsem obešel hodně politiků a měl jsem zájem, aby se to nějakou formou posunulo. A když jsem odešel z ministerstva financí, tak jako nějakou formou se ten zákon posunul do Sněmovny, byl tzv. vykastrovaný, ale byl tam pouze nadpis a obsah byl de facto stejný jako současný stav. Já jsem obešel několik senátorů s kolegy, my jsme je přesvědčili, že to je vlastně špatně, a oni ten zákon shodili ze stolu, vrátili do Sněmovny a potom de facto i Sněmovna ho zařízla.

Lobbystické aktivity Wagenknechta v Senátu za zamítnutí ořezané verze původního zákona nejsou doložitelné z veřejných zdrojů. Současně nelze doložit rozdíly mezi původní verzí zákona a verzí, která byla představena Sněmovně.

skrýt celé odůvodnění

Wagenknecht byl od února 2014 do června 2015 prvním náměstkem tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, působil v sekci Finanční řízení a audit. "Dobrému vládnutí" se věnuje prostřednictvím neziskové organizace Good Governance, kterou Wagenknecht založil společně s Lukášem Pečeňou v roce 2017.

Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí byl pod taktovkou Wagenknechta dokončen již na podzim 2014. Měl za cíl zprůhlednit nakládání s veřejnými penězi zavedením silnějšího interního auditu a manažerské kontroly ze strany ministerstva. Současně by se zavedla přímá odpovědnost politiků za nakládání s veřejnými prostředky. Mohlo by se tak například zamezit netransparentnímu přerozdělování evropských dotací.

Zákon je inspirovaný holandským Performance Budgeting (.pdf), britskými Accounting Officers (.pdf, str. 9) a kanadským Managment Accountibility Framework.

Zákon byl i před odchodem Wagenknechta z pozice náměstka předmětem kritiky. Proti se vymezovali zejména krajští hejtmani, považovali totiž zákon za rozporný zejména ve vztahu ke služebnímu zákonu. Slovy tehdejšího hejtmana Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD): "Zákon dává větší kompetence ministerstvu financí a my si myslíme, že je to zbytečné." 

Sněmovně byla nová právní úprava (.pdf) představena v prosinci 2016. Rozdíl mezi verzí vypracovanou za Wagenknechta a verzí předloženou Sněmovně však nelze dohledat z veřejných zdrojů. Stejně tak nelze z veřejných zdrojů doložit, že se Wagenknecht zasloužil o zamítnutí zákona ze strany Senátu, byť pravdou je, že Senát v srpnu 2018 zákon doopravdy zamítl a následně Sněmovna senátní veto nepřehlasovala.

Lukáš Wagenknecht

Lukáš Wagenknecht

Primárně ten zákon, o kterém jsme se bavili, který řeším dlouhá léta, zákon o finančním řízení ve veřejné správě. On se týká veškerých výdajů vlastně, které pak dopadají jak na ty zdravotní sestry, ale i na důchodce.

To, zdali by mělo zavedení nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí dopad na zdravotní sestry a důchodce, není oveřitelný fakt z veřejných zdrojů.

skrýt celé odůvodnění

Wagenknecht ještě za svého působení na Ministerstvu financí stál za sepsáním návrhu nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh zákona měl především za cíl zprůhlednit hospodaření s veřejnými penězi, a tím zamezit například netransparentnímu přerozdělování evropských dotací.

Zákon by při svém uplatnění pravděpodobně mohl mít dopad i na zdravotní sestry či důchodce, protože Wagenknecht na předmětný výrok navazuje (čas 3:25) takto: „Protože pokud bude víc peněz ve státě, tím, že se bude lépe utrácet, tak potom máme větší šanci podporovat všechny další dobré projekty a další zaměření.“

Jedná se tedy spíše o nepřímý dopad v souvislosti s případným transparentnějším hospodařením státu.

Nicméně to, jestli by měl zákon nějaký dopad na důchodce a zdravotní sestry, pokud by prošel, není ověřitelný fakt z veřejných zdrojů.