Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Podívejte se na řízení dluhů státu. Pokud mám 1680 miliard dluhů a 300 miliard se mi poflakuje na účtu ČNB, tak být to v soukromé firmě, dal bych, lidově řečeno, někomu po čuni.
Výroky od čtenářů, 1. prosince 2014

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Výrok pochází z rozhovoru Andreje Babiše pro deník Právo, který je dostupný na webových stránkách politického hnutí ANO.

Protože Andrej Babiš nesprávně uvádí, že měl stát na účtu ČNB částku 300 miliard, hodnotíme výrok jako nepravdivý. Druhou část nehodnotíme, protože nesplňuje kritéria faktického výroku.

Dle dokumentu Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia vydaného Ministerstvem financí, činila výše státního dluhu k 31. 12. 2013 1 683,3 miliard Kč (.pdf, s. 19) a odhad Andreje Babiše je tedy přibližně správný a tato část výroku je tedy v pořádku.

Co se týče částky 300 miliard, která se měla „poflakovat“ na účtu ČNB, tak z materiálu Strategie financování a řízení státního dluhu vyplývá, že k 30. 6. 2013 činil průměrný denní zůstatek (.pdf, s. 51) účtů spadajících pod státní pokladnu 298,1 mld Kč, k poslednímu dni roku 2013 to však bylo již jen 278,7 mld Kč. Navíc se nejedná o jeden účet, který by byl vlastněn státem či Ministersvem financí, ale o více účtů různých organizací.

V roce 2013 došlo k rozšíření počtu účtů o některé organizace. Je zde zahrnuta (.pdf, s. 2) např. Správa železniční dopravní cesty, územní samosprávné celky, veřejné vysoké školy a další. Skutečná peněžní rezerva Ministerstva financí (.pdf, s. 51) pak v průběhu roku 2013 nepřesáhla výši 200 miliard Kč a ke konci roku pak kolísala kolem 50 miliard Kč.

Podobný výrok Andreje Babiše, kde hovoří dokonce o 350 miliardách, ČNB odmítla.

Výrok jsme zmínili

Ověř to!

Výroky od čtenářů, 1. prosince 2014

V této diskuzi Vám budeme pravidelně přinášet nově ověřené výroky, které získaly v naší aplikaci Ověř to! nad 20 hlasů. Jednotlivé výroky z Ověř to! a jakékoli další diskuze pak můžete sdílet dle návodu na našem Facebooku. Těší...