Demagog.cz

Marie Nedvědová
Marie Nedvědová
Přitom objasněnost trestných činů je velice malá. Vždyť jen u majetkových trestných činů uvádí policejní prezídium objasněnost jen něco málo nad dvaceti procenty. Jiné, 27. dubna 2012

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok Marie Nedvědové hodnotíme na základě statistických údajů Policie ČR jako pravdivý.

Police České republiky (.pdf) uvádí celkovou objasněnost trestné činnosti 38,5 %.

Policie ČR zařazuje mezi majetkovou trestnou činnost krádeže prosté, krádeže vloupáním a ostatní majetkové činy. Údaje o podílu objasněnosti této kriminality, tedy 22,3 %, potvrzují slova poslankyně Nedvědové.