Hlasování o důvěře vládě

Publikováno 27. dubna 2012

Tentokrát jsme se rozhodli ověřit výroky, které nepadly na půdě televizního studia, nýbrž Poslanecké sněmovny. Při příležitosti hlasování o důvěře vládě, které bylo výrazným bodem v rámci od Velikonoc trvající vládní krize, bylo předneseno mnoho příspěvků do diskuze a padly desítky výroků. Ověřování takového rozsahu je pro nás výzva, a výroky proto budeme doplňovat postupně. Počet témat je menší než počet vystupujících, takže o čem všem se mluvilo, se podívejte radši sami v naší analýze. 

Jelikož ověřujeme desítky výroků, budou postupně přibývat. Prosíme Vás o trpělivost a pochopení.

Výroky

David Rath

David Rath: „První přeběhlík, který tady byl, byl jakýsi poslanec Teplík ze sociální demokracie, kterého přetáhla vaše vláda (myšlena vláda ODS). To byl jeden z prvních a za to jste se mu odměnili, že jste z poslance sociální demokracie udělali v příštím volebním období po volbách poslance za ODS.“

Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek: „Sociální podpora v této zemi je pouhých 3,6 miliardy korun.“

Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek: „Za poslední rok o 70 % narostla státní sociální podpora.“

Adam Rykala

Adam Rykala: „ V období v roce 2002 až 2006 pan Dalík, který byl poradcem předsedy ODS, nabízel 10 mil. korun poslanci Kořistkovi za to, že podrazí vládu sociální demokracie a bude hlasovat proti vládě sociální demokracie. “

Michal Hašek

Michal Hašek: „90 % občanů České republiky si přeje konec vlády, většina občanů České republiky si přeje nové volby.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „(..) že se pravicovým vládám od roku 2006 podařilo na daních nevybrat už téměř 500 miliard korun (a svoji neschopnost hospodařit přenášejí na občany České republiky právě zvyšováním daní).“

David Rath

David Rath: „Když přebírala pravice vládu, dluh České republiky byl 35 % hrubého domácího produktu. Ano. Zhruba okolo 35 %. Kde jsme dnes? Skoro u 45%.“

David Rath

David Rath: „Bohužel současně stagnuje nebo klesá hospodářství v situaci, kdy v sousedním Německu, Polsku, Rakousku roste.“

David Rath

David Rath: „Ceny jdou nahoru. Dneska máte ceny srovnatelné s cenami německými. Čeští občané jezdí běžně nakupovat potraviny a další věci běžné spotřeby prostě do Německa.“

David Rath

David Rath: „České průměrné platy a české průměrné důchody jsou na úrovni zhruba třetiny těch německých.“

Ivan Ohlídal

Ivan Ohlídal: „Jistě víte, že pokud tento zákon (Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, pozn.) projde, pokud bude schválen, tak velká část státního majetku, velká část financí ze státního rozpočtu bude převedena církvím a náboženským společnostem. Předpokládá se, že za dobu celého toho transferu, který bude proveden po schválení tohoto zákona, bude ze státního rozpočtu celkově odčerpáno až 130 miliard korun. “

Ivan Ohlídal

Ivan Ohlídal: „Totiž dosavadní restituční legislativa umožňovala restituce pouze fyzických osob. Církev a řády jsou právnickými osobami, a proto je zde jistý rozpor z hlediska právního.“

Ivan Ohlídal

Ivan Ohlídal: „Restituční legislativa předpokládala pouze částečnou nápravu křivd a jen částečné odškodnění (církvím, pozn.). Návrh zákona je vůči církvím z tohoto hlediska více než velkorysý a předpokládá náhradu celého původního majetku včetně finanční dotace, finanční prémie přesně řečeno.“

Ivan Ohlídal

Ivan Ohlídal: „Když sociální demokracie navrhla jasné zákony, které by sloužily jako prostředek proti tomuto korupčnímu prostředí, tak vláda a koalice tyto zákony zamítla. Mám například na mysli zákony týkající se anonymních akcií, zákon týkající se majetkového přiznání, atd..“

Jeroným Tejc

Jeroným Tejc: „Od roku 2006, kdy byl dluh, když končila vláda sociální demokracie, 0,9 bilionu korun, v tuto chvíli je 1,6 bilionu a pokud tato vláda vydrží dva roky, tak pravděpodobně 1,8, tedy dvojnásobek od doby, kdy sociální demokracie opustila posty ve vládních lavicích.“

Vladimíra Lesenská

Vladimíra Lesenská: „A vláda rozpočtové odpovědnosti, jak se hrdě tituluje, řeší dluhovou problematiku způsobem sobě vlastním. Tedy plošným, tupým škrtáním a zvyšováním daní, byť ve svém programovém prohlášení nemá o tom ani zmínku. “

Antonín Seďa

Antonín Seďa: „Již dnes má naše země deváté nejlevnější pracovníky v rámci EU.“

Antonín Seďa

Antonín Seďa: „Zároveň se postupně zvětšuje počet lidí, kteří se dostávají na hranici chudoby. Dnes je to, pane premiére, každý desátý člověk naší země.“

Jan Látka

Jan Látka: „Vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se zavázala lidem, že zastaví zadlužování a nebude zvyšovat daně. Jaká je však realita? Tato vláda přebírala zemi v zadlužení 28 % a dnes se již blížíme 45 %.“

Jan Látka

Jan Látka: „Vláda však sobotní, více než stotisícovou demonstraci požadující demisi vlády pouze bagatelizuje. Zúčastnili se jí však nejen odboráři, kterých bylo určitě nejvíc, ale i zdravotně postižení, důchodci, aktivisté z více než dvaceti občanských sdružení či profesních svazů. Dávali vládě Petra Nečase najevo, že si nepřejí, aby dál pokračovala ve svém způsobu vládnutí a v prosazování nespravedlivé, asociální a likvidační politiky reforem, škrtů a zvyšování daní.“

Vlasta Bohdalová

Vlasta Bohdalová: „Ale tato země nemá již 27 dní ministra školství. (Vyřknuto 27. 4. 2012)“

Jiří Šlégr

Jiří Šlégr: „Vládní poslanci také vynikají ve vyhýbání se práci, jak ostatně předvedli toto úterý ve Sněmovně.“

Jiří Šlégr

Jiří Šlégr: „V loňském roce stály policejní opatření na Šluknovsku, kde vypukly sociální nepokoje, za pouhý jeden víkend pět milionů korun a příčiny těchto nepokojů stejně nevyřešily. Drobné kriminality se tam dopouští hlavně mládež ve věku 13 až 16 let.“

Jiří Šlégr

Jiří Šlégr: „Výdaje na sport byly v loňském roce proti roku 2008 nižší o 57 procent.“

Marta Semelová

Marta Semelová: „Během tří let chce vláda uspořit zhruba 300 miliard Kč.“

Marta Semelová

Marta Semelová: „Průměrná výše starobního důchodu činila k 31. březnu 2012 celkem 10 740 Kč, z toho u mužů 11 908 a u žen 9750 Kč.“

Marta Semelová

Marta Semelová: „Upozorňuji přitom, že počet studentů soukromých vysokých škol vzrostl zhruba za posledních deset let téměř třicetinásobně. V roce 2000 to bylo 1 %, tedy 2 000 studentů. V roce 2010 přes 57 tisíc studentů, to už bylo 14 % všech vysokoškoláků.“

Marta Semelová

Marta Semelová: „ V okrese Teplice je na jedno pracovní místo 41,8 uchazečů, na Bruntálsku 43 zájemců a v okrese Třebíč dokonce 62,7 uchazečů o práci.“

Marie Nedvědová

Marie Nedvědová: „Vždyť i tato Sněmovna snad drží rekord v počtu poslanců, jejichž vydání musí řešit mandátový a imunitní výbor.“

Marie Nedvědová

Marie Nedvědová: „Přitom objasněnost trestných činů je velice malá. Vždyť jen u majetkových trestných činů uvádí policejní prezídium objasněnost jen něco málo nad dvaceti procenty.“

Jiří Dolejš

Jiří Dolejš: „Ano, schválili jste vicepremiéra pro korupci. Už se tam tuším vystřídali dva.“

Jiří Dolejš

Jiří Dolejš: „Tuzemská poptávka pod úrovní roku 2008, tuzemské investice, míra investování - opět pod úrovní roku 2008.“

Jiří Dolejš

Jiří Dolejš: „Jestliže míra českého dluhu vůči HDP je kolem 40 %, tak průměr EU je kolem 90 %.“

Jiří Dolejš

Jiří Dolejš: „(Jinak by nebylo možné v době krize, kdy říkáte, že se všichni musíme uskromnit,) že za poslední dva roky nám přibylo dolarových milionářů v České republice - shodou okolností mezi růstovým rokem 2010 a 2011, kdy se zmrazily platy a klesaly životní náklady - o 29 % více dolarových milionářů.“

Dana Váhalová

Dana Váhalová: „Zahájení důchodové reformy bude pro veřejné finance znamenat, že tři procenta pojistného na důchodové pojištění účastníků tzv. druhého pilíře bude přesměrováno ve prospěch soukromých důchodových fondů. Pro představu jedno procento pojistného reprezentuje dnes 12,5 miliard korun.“

Dana Váhalová

Dana Váhalová: „Evropskou politiku současného českého premiéra suše zhodnotila paní Iveta Radičová, když poměrně ostře kritizovala odmítavý postoj České republiky k faktu rozpočtové kázně slovy, že tohle čestný a rovný chlap nedělá.“

Adam Rykala

Adam Rykala: „Vláda pravice zvýšila zadlužení České republiky z 28 % HDP v roce 2006 na 41 % HDP v roce 2012.“

Soňa Marková

Soňa Marková: „Aktuálně vyjadřuje 79 % lidí nespokojenost s politickou situací, to je nejvíce za poslední dva roky.“

Soňa Marková

Soňa Marková: „Podle nejnověji zveřejněného průzkumu se však 2/3 dotázaných lidí domnívají, že nové reformní zdravotnické zákony nepřinesou lepší zdravotní péči.“

Soňa Marková

Soňa Marková: „Od dubna 2012 nabyly účinnosti tři klíčové reformní zákony: o zdravotnických službách, o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě, které fakticky nahradily zákon číslo 20/1960 Sb., o péči o zdraví lidu.“

Soňa Marková

Soňa Marková: „Před volbami slibované nezbytně nutné navýšení platby za tzv. státní pojištěnce. Již třetí rok zůstává ve výši 723 korun měsíčně a propad příjmů do systému zdravotnictví stále pokračuje.“

Miroslav Opálka

Miroslav Opálka: „A vedle toho máme ještě jiný údaj, a to je údaj porovnání délky pracovní zátěže za rok v jednotlivých státech, údaj OECD. A tady se Česká republika spolu s Řeckem a Koreou úspěšně podílí na té nejvyšší stupnici, to znamená, že náš zaměstnanec odpracuje v průměru více než 2000 hodin za rok. Když se podíváme na Německo, je to pod 1500. Přitom mzda je úplně jiná.“

Miroslav Opálka

Miroslav Opálka: „Podíváme-li se na podíl celkových výdajů na sociální ochranu k hrubému domácímu produktu, tak i zde vidíme, že tento údaj není pro Českou republiku nijak vynikající. Ve Francii je to přes 30 %, v České republice v roce 2008 /podle údajů, které dělají evropské statistické agentury/ je to 18,7 %, přičemž evropská sedmadvacítka má průměr 26,4 %.“

Miroslav Opálka

Miroslav Opálka: „Podíváme-li se na průměrnou hrubou měsíční mzdu, která by měla kopírovat taky nějak úspěšnost ekonomiky, tak vidíme, že v roce 2010 index reálné mzdy činí 100,4 %, v roce 2011 100,3 %.“

Jiří Petrů

Jiří Petrů: „Dle monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj bylo k 4. lednu 2012 zalokovaných 798 miliard korun certifikováno - tedy proplaceno z Fondu Evropské unie do státního rozpočtu České republiky - od roku 2007 do tohoto měsíce 138 miliard korun, což činí pouhých 17,4 % možného čerpání. Ale porovnání monitorovacích zpráv Ministerstva pro místní rozvoj z 5. ledna 2011 a 4. ledna 2012 zjistíme, že za celý rok 2011 bylo proplaceno z Fondu EU do státního rozpočtu České republiky pouhých 49,6 miliardy korun.“

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek: „Do toho všeho jsme se ještě dozvěděli, že další dva poslanci Věcí veřejných budou policisty obviněni. Je-li to pravda, jejich hlas je sice dnes platný, ale vládě to na důvěryhodnosti nepřidá.“

Vít Bárta

Vít Bárta: „Stejně tak koaliční smlouva jasně říká: Přidáme učitelům. Jasně říká, jak přidáme učitelům. Přesto realita je taková, že se učitelům spíše platy budou snižovat.“

Jiří Dolejš

Jiří Dolejš: „Pravda je, že čtyři ministři byli odejiti pro své sporné finanční transakce, popř. velmi problematické personální vazby (myšleni ministři vlády Petra Nečase, pozn.).“

Petr Nečas

Petr Nečas: „(Průměrná úroková míra českých desetiletých vládních dluhopisů 3,5 až 3,8 %, když to porovnáme například se sousedním Slovenskem, které je dokonce v eurozóně a má v průměru pětiprocentní úrokovou míru,)
se sousedním Polskem, které je považováno za ekonomicky úspěšnou zemi a má zhruba 5,5 % úrokové míry, (...)“

Petr Nečas

Petr Nečas: „Pozitivní ocenění reformních a konsolidačních kroků vydaly mezinárodní instituce, jako je Organizace pro ekonomický rozvoj a spolupráci /OECD/, Mezinárodní měnový fond nebo Evropská komise, která takto zhodnotila náš národní plán reforem.“

Petr Nečas

Petr Nečas: „Sociální demokracie dnes prosazuje zrušení toho, co její vlastní experti v letech 2003 až 2005 navrhovali. (...) Jenom několik ukázek. Zavedení dobrovolného vícepilířového penzijního systému. (...) Přesun daňového zatížení z daní přímých na daně nepřímé. (...) Redukce sociálních výdajů. (...) Redukce platů ve veřejném sektoru.“

Petr Nečas

Petr Nečas: „(..) když se podíváme například na loňský rok, kdy české firmy dosáhly rekordního exportu ve výši téměř tří tisíc miliard korun,(..)“

Petr Nečas

Petr Nečas: „Padesát procent veškerého českého exportu dělá deset českých firem, těch deset exportních šampionů. Tisíc pět set miliard ročně dělá těchto deset firem. “

Petr Nečas

Petr Nečas: „Sociální demokraté populisticky slibují, že zvýší daně bankám, energetickým společnostem a telekomunikačním společnostem.“

Petr Nečas

Petr Nečas: „Jsme podle srovnání v rámci Evropské unie zemí s pátou nejnižší nezaměstnaností.“

Petr Nečas

Petr Nečas: „Máme sedmý nejnižší veřejný dluh (ze zemí EU, pozn.).“

Petr Nečas

Petr Nečas: „Máme sedmý nejnižší schodek veřejných financí za loňský rok (ve srovnání se zeměmi EU, pozn.).“

Petr Nečas

Petr Nečas: „Máme devátou nejnižší nezaměstnanost mladých lidí do dvaceti pěti let (v rámci zemí EU, pozn.).“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Nečasově vládě se povedl smutný rekord. Stala se první vládou po listopadu 1989, proti které přišlo na Václavské náměstí demonstrovat více než sto tisíc občanů.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „To, že se uchýlil (předseda vlády, pozn.) ke kroku (předstoupení se žádostí o důvěru v průběhu mandátu, pozn.), který nemá obdoby v České republice, mě velmi smutně překvapilo. “

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Česká republika je na tom v ceně práce devátá nejhorší v Evropě. “

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „A proč si nepřipomene, že ještě v roce 2008 byla daň z příjmů právnických osob 24 procent.“

Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek: „Počet lidí se základním vzděláním v Moravskoslezském kraji je, pravda, o 1,9 % vyšší než v kraji Královéhradeckém.“

Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek: „Ale kupodivu procento vysokoškoláků v našem kraji (Moravskoslezském, pozn.) je o 1 % vyšší než v kraji Královéhradeckém.“

Karolína Peake

Karolína Peake: „Prosadili jsme přísnější tresty za korupci úředních osob, trestní odpovědnost právnických osob, (...). Prosadili jsme novelu zákona o veřejných zakázkách, zpřísnění pravidel pro rozhodčí doložky.“

Zbyněk Stanjura

Zbyněk Stanjura: „Rok 2002 až rok 2006. Existuje stojedničková většina - stojedničková, ne větší - a tvoří ji sociální demokraté.“

Zbyněk Stanjura

Zbyněk Stanjura: „(Pak jsou volby v roce 2004, což je přesnější měření nálad veřejnosti než preference. Dvoje volby.)
Nejdříve byly v květnu volby do Evropského parlamentu, kde nejsilnější vládní strana (ČSSD, pozn.) obsadila hezké páté místo se ziskem 8,78 % hlasů při volební účasti 28,32 %. To znamená, že jste přesvědčili 2,49 % oprávněných voličů České republiky. 2,49 %, anebo podle účasti necelých 9 %. A nebyly předčasné volby.“

Zbyněk Stanjura

Zbyněk Stanjura: „Lubomír Zaorálek byl v té době předsedou Poslanecké sněmovny (v době, kdy měla vláda ČSSD těsnou většinu a veřejnost jí, podle slov Zbyňka Stanjury, projevovala velmi malou podporu, jak se, podle pana poslance, ukázalo ve volbách do EP, pozn.). (...) Bohuslav Sobotka byl ministrem financí a mám dojem, že i místopředsedou ČSSD, v těch stranických funkcích se možná pletu, ale jistě byl místopředsedou vlády a ministrem financí. Jiří Paroubek byl posléze o rok později premiérem České republiky. V té době byl ještě sociálním demokratem.“

Zbyněk Stanjura

Zbyněk Stanjura: „Pak ještě byly krajské volby a v těch volbách získali (ČSSD, pozn.) 14,03 %. To při volební účasti 29,62 % znamenalo, že je podporovalo 4,16 % oprávněných voličů a 95,84 % je nevolilo. Byly předčasné volby při tak nízké podpoře vlády a nejsilnější vládní strany? No nebyly.“

Zbyněk Stanjura

Zbyněk Stanjura: „A pak přišlo hlasování v květnu 2005. Nový premiér Gross odešel, přišel pan premiér Paroubek, hlasování opět dopadlo 101 : 99.“