Markéta Pekarová Adamová
TOP 09

Markéta Pekarová Adamová

Předsedkyně TOP 09, předsedkyně PSP ČR

TOP 09

Bez tématu 33 výroků
Koronavirus 17 výroků
Obrana, bezpečnost, vnitro 10 výroků
Ekonomika 9 výroků
Zahraniční politika 9 výroků
Právní stát 7 výroků
Invaze na Ukrajinu 6 výroků
Sněmovní volby 2021 5 výroků
Poslanecká sněmovna 4 výroky
Cesta na Tchaj-wan 3 výroky
Prezidentské volby 2023 3 výroky
Rozpočet 2021 3 výroky
Vnitrostranická politika 3 výroky
Zdravotnictví 3 výroky
Školství, věda, kultura 3 výroky
Evropská unie 2 výroky
Střet zájmů 2 výroky
Sociální politika 1 výrok
Pravda 78 výroků
Nepravda 10 výroků
Zavádějící 4 výroky
Neověřitelné 4 výroky
Rok 2023 11 výroků
Rok 2022 19 výroků
Rok 2021 27 výroků
Rok 2020 31 výroků
Rok 2019 8 výroků
Pouze ve výběru Demagog.cz 5 výroků

Markéta Pekarová Adamová

Na druhou stranu, teď tu máme sedmým rokem vládu, ve které je ČSSD a hnutí ANO. A ta těch sedm let promarnila a (důchodovou, pozn. Demagog.cz) reformu neudělala vlastně žádnou.
Deník N, 27. května 2020
Pravda
ANO a ČSSD se společně podílí na vládě s půlroční výjimkou již od roku 2014, to jest sedmým rokem. Za tuto dobu nebyla provedena plnohodnotná důchodová reforma.

Vládní spolupráce hnutí ANO a ČSSD začíná jejich účastí v Sobotkově koaliční vládě ustanovené v roce 2014, ve které kromě dvou zmiňovaných stran byla zastoupena ještě KDU-ČSL. Sobotkova vláda je následně po sněmovních volbách roku 2017 vystřídána jednobarevnou vládu hnutí ANO Andreje Babiše, která trvá do poloviny roku 2018. Na konci června roku 2018 je ustanovena menšinová koaliční Babišova vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM, která vládne do současnosti. ČSSD tedy byla ve vládě spolu s hnutím ANO po celou dobu období let 2014 až 2020 kromě asi půl roku na přelomu let 2017 a 2018.

Samotné důchodové reformě se věnuje vládní dokument mapující mimo jiné důchodovou politiku ČR, ve kterém se můžeme dočíst, že se Sobotkova vláda soustředila především na vyrovnání valorizace penzí a demontáž zbytků předchozí penzijní reformy než na na novou ucelenou reformu celého systému (.pdf, s. 105–107). Důchodové politice Sobotkovy vlády jsme se věnovali více v rámci ověřování vládních slibů Sobotkovy vlády.

I. Babišova vláda dále uváděla jako svůj cíl vytvoření komise pro zhodnocení dosavadních návrhů, aktuální situace a předpokládaného vývoje, která by měla předložit návrh řešení důchodové reformy. II. Babišova vláda potvrzuje svůj předchozí slib a přidává k němu již také jistý příslib vypracování reformy. Komise pro důchodovou reformu (pro spravedlivé důchody) skutečně v lednu 2020 vypracovala tři její návrhy (.pdf) s cílem připravit novelu zákona obsahující reformu do léta 2020. V rozhovoru z května letošního roku pak ministryně Schillerová uvádí, že reforma se v roce 2020 zřejmě nestihne a bude úkolem pro další vládu v roce 2021.

Výrok hodnotíme jako pravdivý, protože ČSSD je s hnutím ANO, kromě asi půlroční pauzy na přelomu let 2017 a 2018, 7. rokem ve vládě a její účast takto můžeme považovat jako fakticky kontinuální. Za celé období od roku 2014 pak ani Sobotkova, ani II. Babišova vláda nebyla schopna provést plnohodnotnou důchodovou reformu. Zda se jedná o promarněné roky, jak uvádí ve svém výroku Pekarová Adamová, v naší analýze nehodnotíme. Jedná se totiž o hodnotící soud předsedkyně TOP 09.

Markéta Pekarová Adamová

Sociologové se tím zabývali a analyzovali rozdíly mezi muži a ženami v politice z hlediska reakcí. Ta negativní zpětná vazba bývá mnohem více zaměřená právě na ženství, na pohlaví, třeba i na vzhled, na sexualitu...
Deník N, 27. května 2020
Pravda
Existují analýzy, které se zabývají komentáři na adresu politiků a političek na sociálních sítích. Tyto analýzy skutečně naznačují, že negativní reakce směřované k ženám-političkám se častěji týkají pohlaví, než je tomu u negativních komentářů adresovaných politikům.

Tématem rozdílnosti komentářů směřovaných k političkám a politikům se věnuje například analýza (.pdf) z roku 2018, která sledovala příspěvky na sociální síti Twitter. Konkrétně se zabývala komentáři na adresu tří párů politiků ze Spojeného království, Jihoafrické republiky a Chile (.pdf, str. 5).

Jedním ze závěrů této analýzy je také zjištění (.pdf, str. 2), že co se týče procent, „u žen bylo třikrát pravděpodobnější, že uvidí hanlivý komentář zaměřený na jejich pohlaví“, než tomu bylo u mužů. Celkově však přitom byla podle autorů míra hanlivých komentářů u politiků a političek podobná.

Podobným tématem se pak podrobněji zabýval i pořad stanice BBC Newsnight ve spolupráci s britským Institute for Strategic Dialogue, který se zaměřuje na výzkum online extremismu. V jejich článku z července 2019 zmiňují i konkrétní případ předsedkyně bavorské strany Spojenectví 90/Zelení Kathariny Schulze. Autoři zde uvádějí, že více než čtvrtina urážek, které dostává na sociálních sítích „se zaměřuje na její fyzický vzhled, pohlaví a sexualitu“. Oproti tomu její kolega Ludwig Hartmann, který ve straně zastává také funkci předsedy, cílem stejného druhu komentářů není. A to „přestože sdílí podobné názory na imigraci“. U něj kritika podle BBC obvykle směřuje spíše na jeho stranu, některé tweety ho například označují za „komunistu“ atd.

Markéta Pekarová Adamová

Hned den po vyhlášení nouzového stavu jsme navrhovali balíček deseti opatření, která se mají udělat v ekonomické oblasti pro záchranu živnostníků.
Deník N, 27. května 2020
Nepravda
Nouzový stav byl vládou ČR vyhlášen 12. března. TOP 09 sice den poté představila balíček opatření, který měl pomoci živnostníkům, ale jednalo se o 7, nikoli o 10 opatření. Balíček 10 návrhů byl představen až 20. března.

Strana TOP 09 skutečně vytvořila balíček deseti návrhů opatření na pomoc živnostníkům (ale vedle nich i dalším podnikatelům) v období krize vyvolané pandemií nemoci COVID-19. Ten ale představila na své tiskové konferenci 20. března, přičemž nouzový stav byl v České republice vládou vyhlášen (.pdf) již 12. března 2020.

Mezi navrhovaná opatření patřilo například odložení platby daně z příjmu pro živnostníky, státem proplacená nemocenská již od prvního dne nemoci či odpuštění nájmů v prostorách vlastněných státem či samosprávami.

TOP 09 den po vyhlášení nouzového stavu, tedy 13. března, sice doporučovala některé kroky pro pomoc živnostníkům, mnohé z nich později prosazovala i ve svém balíčku deseti opatření, ale jedná se o seznam pouze sedmi, nikoli desíti opatření.

Markéta Pekarová Adamová

Tento návrh (pomoc s úhradou nájmů, pozn. Demagog.cz) jsme velmi intenzivně tlačili i v několika různých obměnách.
Deník N, 27. května 2020
Pravda
TOP 09 opakovaně přicházela s návrhy, které měly pomoci podnikatelům s placením nájmů za své provozovny v souvislosti s koronavirovou krizí.

Výrok se týká situace, kdy po vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru řada podnikatelů přišla o své příjmy, ale přitom jim zůstala povinnost platit nájmy svých provozů (vedle dalších výdajů).

Svou první verzi návrhu na odpuštění nájmů TOP 09 představila 20. března 2020. Jednalo se o odpuštění nájmů na dobu tří měsíců těm podnikatelům, kteří působí v prostorách vlastněných městy, obcemi a státními institucemi. Později 7. dubna přišla TOP 09 spolu s dalšími stranami s návrhem, aby náklady na nájmy podnikatelům zaplatil stát (100 % nebo 80 % podle toho, jestli byla provozovna uzavřena zcela nebo částečně).

S tímto svým návrhem ovšem TOP 09 neuspěla a 8. dubna byl schválen vládní návrh, který pouze znemožňuje pronajímateli do 31. prosince 2020 jednostranně zrušit nájem z důvodu opožděné platby nájmu. Z toho důvodu TOP 09 i s dalšími opozičními stranami (ODS, Piráti, KDU-ČSL a hnutí STAN) představila možnost několika dalších variant (proplacení 60 %, 50 %, 40 %, 30 % nebo 20 %). 

Vláda poté začátkem května představila svůj vlastní návrh na proplacení části nájemného. Podnikatelé by nakonec měli mít možnost požádat o proplacení (.pdf, str. 5) nájmu státem až ve výši 80 % (v případě pronajímatele z veřejné sféry, u pronajímatelů ze soukromé sféry do výše 50 %). 

Markéta Pekarová Adamová

Bohužel trvalo velmi dlouho, než vláda akceptovala realitu a přišla se svým vlastním návrhem, který to (proplacení části nájmu živnostníků státem, pozn. Demagog.cz) neřeší zákonem, ale jenom programem ministerstva průmyslu a obchodu.
Deník N, 27. května 2020
Pravda
Dotace nájemného podnikatelům řeší program „COVID –⁠ Nájemné“, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní čeká na schválení Evropskou komisí.

4. května vláda přijala Usnesení č. 513, ve kterém ukládá Karlu Havlíčkovi, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, zpracovat a předložit program podle záměru k připravovanému programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID –⁠ Nájemné“. 18. května pak vláda schválila uvolnit na financování tohoto programu 5 miliard korun z vládní rozpočtové rezervy.

Program má poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné.

Finanční podpora bude vyplácena za měsíce duben až červen 2020 a podmínkou k jejímu vyplacení bude, „že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu (…) a 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel.

Zbylých 50 procent by poté uhradil stát. Nyní tento program čeká na schválení Evropskou komisí. Další detaily a upřesnění vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu po jeho schválení. „Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně (…) a dotace bude do maximální výše 10 milionů korun.“

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi nimi například Balíček na obnovu kultury, kurzarbeit, COVID I, COVID II, COVID III, Kompenzační bonus ad. Podnikatelé a živnostníci tak mohou například za určitých podmínek žádat o bezúročné půjčky, o přímou podporu pro OSVČ nebo o finanční kompenzace pro své zaměstnance, pro které z určitých důvodů nemají práci.

Zda vládě příprava tohoto opatření trvala skutečně velmi dlouhou dobu, je do značné míry subjektivní hodnocení. Připomeňme jen, že něco podobného navrhovala TOP 09 již 7. dubna.

Markéta Pekarová Adamová

(...) je teď rétorika Andreje Babiše, že se máme odklonit od všech cílů v oblasti ekologie.
Deník N, 27. května 2020
Nepravda
Andrej Babiš i vláda prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ve dnech předcházejících výroku potvrdili české závazky k naplnění cílů Zelené dohody EU.

Výrok Markéty Pekarové Adamové může být motivován různými vyjádřeními premiéra Babiše útočícími na evropskou Zelenou dohodu (Green Deal), které padly během tohoto jara.

Jeden takový zazněl na tiskové konferenci vlády k mimořádnému jednání vlády 16. března 2020, kde Andrej Babiš prohlásil: „Já se samozřejmě připravuji na to jednání s premiéry, abychom řekli jasně, že Evropa by měla teď zapomenout na Green Deal a měla by se soustředit skutečně na koronavir.

Další takové výroky stran Zelené dohody padly v polovině dubna, prvně na Twitteru a pak v rozhovoru pro ČT24 15. dubna 2020, ve kterém premiér prohlásil: „Doufám, že Brusel zapomene na green dealy, které ničily automobilový průmysl a naši ekonomiku. Čekám, že Evropa začne podporovat tradiční průmysl.

Zásadní bude obnova průmyslu. Zelená dohoda pro Evropu nemůže být hlavní cíl, bude ji potřeba posunout, nemůžeme ještě více zatížit náš průmysl, hlavně ten automobilový, který je kritický pro obnovu ekonomiky. Krize musí změnit i evropský rozpočet.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 10, 2020

Tento postoj se promítal i do výroků vicepremiéra Karla Havlíčka a i celého Ministerstva průmyslu a obchodu. To 27. února 2020, tedy ještě před vyhlášením nouzového stavu, vydalo tiskovou zprávu, kde uvádí: „Česká republika ale na Radě EU zdůraznila, že nesouhlasí s navrhovaným radikálním navýšením unijních klimaticko-energetických cílů už do roku 2030 na úroveň 50 – 55 %.“ O den dříve na svém twitterovém účtu uvedl ministr Havlíček: „Držíme náš dlouhodobý závazek 40%, cokoliv nad zásadně ohrozí naše hospodářství. Podpoříme rozumné klimat. ambice, ale nepodepíšeme se pod nereálné vize.“

Tuto pozici vyjadřoval vůči navýšení emisních cílů EU ministr Havlíček i 16. března 2020 v rozhovoru pro Deník. Rétoricky si na této pozici stál i v tweetu (vydaném dva dny před vydáním rozhovoru s poslankyní Pekarovou Adamovou) po jednání tripartity a na následovné tiskové konferenci 25. května 2020, kde prohlásil: „Na druhou stranu shoda je na tom, že se musí přehodnotit cíle České republiky do roku 2030 a spíše trvat na těch původních cílech, které byly okolo 40 až 45 procent vůči Pařížské dohodě (…)

Pozitivní hodnocení navýšení investic do dopravní infrastruktury, udržení podzimních veletrhů, změna kritérií pro určení kritické infrastruktury, podpůrné programy v podpoře zaměstnanosti a rezervovaný přístup k cílům Green Deal 2030. Dnešní tripartita. pic.twitter.com/RTyhpMZ6Oe

— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 25, 2020

Dále premiér Babiš na tiskové konferenci po jednání V4 s kancléřkou Merkelovou v úterý 19. května 2020 ke Green Dealu prohlásil: „Bavili jsme se samozřejmě o tom, jak ty peníze použít. Já myslím, že je dobře, že Evropská komise v rámci té krize byla flexibilnější, a je důležité, abychom měli tu flexibilitu nadále, abychom mohli ty peníze čerpat na to, co my potřebujeme. Ano, a to je i ta otázka toho Green Dealu, to znamená, kde my jasně říkáme: Ano, Green Deal je u nás o vodě, o suchu, o kůrovci a tak dále.

Na konci toho samého týdne, tedy v pátek 22. května 2020, citoval server iHned.cz a později i Deník N pasáže z dopisu jménem české vlády, který Evropské komisi zaslal ministr životního prostředí Richard Brabec a jehož existenci pro Deník N potvrdila mluvčí ministerstva. V tomto dopise ministr Brabec údajně podporuje vysoké environmentální ambice Unie.

I kvůli těmto nedávným výrokům jak premiéra Babiše, tak ministrů za ANO nelze prohlásit, že by aktuální (v době rozhovoru) rétorika Andreje Babiše žádala odklon od všech cílů v oblasti ekologie, zejména od Zelené dohody.

Markéta Pekarová Adamová

Topka teď znovu oprašuje a připravuje návrh zákona, který by řešil omezení biopaliv první generace.
Deník N, 27. května 2020
Neověřitelné
Ve veřejně dostupných zdrojích se nám podařilo nalézt jen jednu zmínku o zmiňovaném návrhu zákona TOP 09, která by znění výroku podporovala. Jedná se však pouze o dřívější a poměrně neurčité vyjádření samotné Markéty Pekarové Adamové.

Zda v současné době skutečně TOP 09 připravuje návrh zákona, který se týká omezení biopaliv první generace, se nám ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Informace se neobjevuje například ani na facebookovém účtu TOP 09, ani na twitterových účtech jednotlivých poslanců této strany.

Zmínku o tomto tématu obsahuje pouze článek vydaný 26. května Deníkem Referendum, ve kterém Markéta Pekarová Adamová uvádí: „Už v minulém roce jsme spolu s dalšími stranami předložili návrh na omezení biopaliv první generace. Tento návrh byl samozřejmě vládními poslanci zamítnut, i tak to nechceme vzdát a předložit ten návrh znovu.“ Ani z tohoto vyjádření však není jasné, jestli TOP 09 už návrh zákona opravdu připravuje, nebo zda se ho připravovat teprve chystá. Vyjádření samotné Pekarové Adamové bychom navíc k ověření jejího výroku nemohli použít.

Dodejme, že novelu zákona o ochraně ovzduší, o níž Markéta Pekarová Adamová hovoří, předložila Poslanecké sněmovně na začátku března 2019 skupina poslanců. Pod, dle důvodové zprávy zřejmě Pirátským návrhem, byli podepsaní poslanci a poslankyně z TOP 09, ODS, STAN, SPD a samozřejmě Pirátů. V červnu 2019 však byl tento návrh, který měl „zrušit povinnost povinného přimíchávání biologických složek do pohonných hmot“ (.pdf, str. 13), zamítnut.

TOP 09 se také například už v roce 2015 pokoušela ve Sněmovně prosadit ukončení daňové podpory biopaliv v rámci pozměňovacího návrhu k novele zákona o spotřebních daních. I tento návrh nicméně dolní komora neschválila.

Markéta Pekarová Adamová

Velká část společnosti už si uvědomuje, že sucho, které je samozřejmě významně způsobeno klimatickou změnou, je obrovský problém, který nepočká.
Deník N, 27. května 2020
Pravda
Různé průzkumy veřejného mínění v posledních letech poukazují na rostoucí relevanci enviromentálních témat, konkrétně obavy ze změn klimatu a sucha. Dle studie MŽP dochází v poslední době často k suchým obdobím, které jsou důsledkem klimatických změn.

Mínění společnosti se v otázce životního prostředí poslední roky mění. Konkrétně to lze pozorovat na zvýšení relevantnosti tohoto tématu v posledních letech, což ukazuje výzkum veřejného mínění CVVM z března 2020.

Dále můžeme dle dalšího nedávného průzkumu veřejného mínění CVVM z února 2020 (.pdf, str. 5) pozorovat lehký nárůst nespokojenosti se stavem životního prostředí v několika minulých letech.

Skutečnost dnešního přístupu naší společnosti k enviromentálním tématům podtrhává i studie STEM z listopadu roku 2019. V článku k ní shrnuje výsledky Nikola Hořejš, analytik STEM: „Češi už vnímají změny klimatu jako naléhavé, především kvůli tomu, jak moc sucho zasáhlo českou krajinu“.

Na konci předminulého roku si nechal Český rozhlas vytvořit agenturou MEDIAN výzkum o závažnosti hrozeb pro Evropu v ČR. Zde byla jako nejvíce závažná zjištěna hrozba nedostatku pitné vody.

Zdroj: Český rozhlas/Median

Toto jaro si nechal opět Český rozhlas agenturou MEDIAN provést výzkum publikovaný v dubnu 2020. Zde se opět více než tisíce respondentů ptají na obavy z různých hrozeb. I přes probíhající pandemii s jejími ekonomickými důsledky zde respondenti častěji uvádějí strach ze sucha a dalších projevů klimatické změny než z ekonomické recese.

Zdroj: Český rozhlas/Median

Jeden z klíčových národních dokumentů v oblasti klimatu je Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR z roku 2015, resp. její aktualizace z roku 2019 (.pdf). Jejím hlavním zpracovatelem byl ČHMÚ. Tato studie s odvoláním na práce prof. RNDr. Rudolfa Brázdila, DrSc. a autorského kolektivu uvádí, že „změny teplotního a srážkového režimu se bezprostředně promítají též do výskytu suchých epizod, a „v rámci ČR lze v období 1961–2012 pozorovat obecnou tendenci k výskytu sušších podmínek, jak z pohledu meteorologického sucha, tak i půdní vlhkosti. Tento trend lze přitom připsat převážně nárůstu teploty, globálního záření a s tím souvisejícího sytostního doplňku.“ (str. 2021).

Toto je uvedeno v návaznosti na popis změny srážkového režimu. Celkový roční úhrn srážek neprojevuje statisticky signifikantní změny za poslední období a různé možné scénáře předpovídají spíše jeho nárůst (str. 16 a 18). Mění se však rozložení srážek v průběhu roku (str. 16).

Dále studie uvádí nárůst průměrné  teploty vzduchu v České republice v období mezi 2001 až 2016 vůči normálu let 19611990 o 1,1 °C (str. 11).

S odvoláním na práci Mgr. Petra Štěpánka, Ph.D. a dalších je ve studii uvedeno: „Jak ukazují provedené modelové studie, v průběhu 21. století lze očekávat nárůst frekvence i délky období meteorologického sucha“. (str. 21)

Markéta Pekarová Adamová

Pražany trápí drahé bydlení a my jsme přinesli řadu návrhů. Jeden z nich se týká družstevního bydlení a primátor Hřib toto naše řešení zablokoval (...).
Právo, 16. prosince 2019
Zavádějící
Zpracování dokumentů nutných pro výstavbu družstevního bydlení neblokuje sám primátor Hřib, nýbrž Piráti spolu s hnutím Praha sobě. Shodně navíc kritizují údajně nedostatečnou komunikaci radní Kordové Marvanové, která zpracování dokumentů navrhovala.

V červnu 2019 pořádal pražský magistrát diskuzi o bytové problematice v hlavním městě ČR. Byla zde představena analýza společnosti CE-Traffic, ze které vyplývá, že od poloviny roku 2015 vzrostly ceny nových bytů zhruba o 90 %. Z průzkumu Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) vyplývá, že Pražané považují za největší problém hlavního města málo bytů a vysoké ceny bydlení. Tento problém považuje za nejpalčivější 57 % respondentů. Z jiného průzkumu veřejného mínění tohoto sdružení je zřejmé, že snižování dostupnosti vlastního bydlení považuje za velký problém 83,6 % Pražanů. Rostoucí ceny bytů rozhodně vadí 61,7 % Pražanů a spíše vadí dalším 23 % Pražanů.

V říjnu 2019 představila pražská koalice plány na nadcházející půlrok. Za jeden z hlavních cílů bylo stanoveno řešení krize dostupnosti bydlení. V listopadu 2019 členové TOP 09 (Jiří Pospíšil, radní Hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová a zastupitelka městské části Prahy 13 Ivana Todlová) představili opatření, která mají za cíl zlevnit bydlení (nejen) v Praze. Jedním z opatření byla výstavba dostupného družstevního bydlení na území hlavního města, které by mělo být určeno pro obyvatele, kteří nemohou při současných cenách bytů v Praze dosáhnout na vlastní bydlení, kteří nevlastní žádnou nemovitost k bydlení a mají zájem o dlouhodobé bydlení a práci v Praze.

Druhým představeným opatřením byl daňový balíček, díky němuž by klesly náklady na pořízení bydlení o stovky tisíc korun. Konkrétně se jedná o návrhy na zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti, snížení DPH z pořízení bytu z 15 % na 10 % a rozšíření daňových úlev v případě pořízení bydlení pro vlastní potřebu, a to jak u vlastnického, tak u družstevního bydlení.

Projektový záměr výstavby dostupného družstevního bydlení spolu se zřízením příslušné komise schválila na návrh radní Hany Kordové Marvanové Rada Hlavního města Prahy (.pdf, str. 14) 4. listopadu 2019. Podle zjištění Deníku N však Hana Kordová Marvanová viní primátora Zdeňka Hřiba, že zakázal zpracování analýzy a potřebných právních dokumentů k projektu družstevního bydlení. Zbylá koaliční uskupení (Piráti a Praha sobě) to ale odmítají. Chtějí prý jen zajistit, aby byl projekt řádně ošetřen a metropole na něm netratila. Dále tvrdí, že Kordová Marvanová s nimi nedokáže komunikovat.

V důsledku toho, že pražský primátor Zdeněk Hřib údajně neplní koaliční program, zejména pokud jde o bydlení, mu krajský výbor TOP 09 v Praze 9. prosince 2019 na mimořádném jednání vyjádřil nedůvěru. Podle informací Českého rozhlasu se Krajský výbor TOP 09 také shodl na tom, že primátor nemá zasahovat do kompetencí radní Marvanové, a vyzval ho, aby neblokoval práci na řešení dostupného družstevního bydlení pro Pražany.

Výrok hodnotíme jako zavádějící, neboť zpracování analýzy a dalších dokumentů k projektu družstevního bydlení nezablokoval pouze primátor Hřib, ale oba zbývající koaliční partneři, tj. Piráti spolu s hnutím Praha sobě. Shodně navíc radní Kordovou Marvanovou kritizují pro nedostatečnou komunikaci.

Markéta Pekarová Adamová

Přišel nezván (primátor Hřib, pozn. Demagog.cz) minulý týden na naši tiskovou konferenci.
Právo, 16. prosince 2019
Pravda
Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) skutečně přišel na tiskovou konferenci Spojených sil pro Prahu dne 6. prosince 2019, na kterou nebyl Spojenými silami pro Prahu pozván.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) přišel na tiskovou konferenci, kterou svolaly na 6. prosince 2019 Spojené síly pro Prahu prostřednictvím tiskového oddělení magistrátu, a to do Tiskového centra Magistrátu hlavního města Prahy. Podle předsedy zastupitelů Jiřího Pospíšila (TOP 09) se jednalo o konferenci Spojených sil a dohadoval se, proč na ni primátor Hřib přišel. Zdeněk Hřib však reagoval tím, že předsedové koaličních klubů a primátor mají právo podle koaličních mechanismů (.pdf, str. 3, část Chod úřadu, tiskové výstupy a tiskové oddělení, bod 3), které jsou přílohou koaliční smlouvy, přijít na jakoukoliv tiskovou konferenci pořádanou tiskovým oddělením magistrátu. Podle Pospíšila měl pak primátor oslovit Spojené síly, a ne přijít neohlášen.

Dle zaběhnutých zvyklostí Hřib navíc dostal jako primátor Prahy slovo jako první. Jiří Pospíšil na tento krok reagoval: „Je to konference našeho klubu a je elementární slušností, abychom ji zahájili my.“ Části tiskové konference odvysílala televizní stanice TV Nova ve svých zprávách (video, čas 5:11).

Výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť primátor Hřib, ač měl z koaliční smlouvy právo se tiskové konference účastnit, na ni skutečně pozván nebyl a jeho účast byla pro zástupce Spojených sil pro Prahu překvapením.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů