FAQ — Často kladené otázky

1. Kdo vás financuje?

Výdaje Demagogu financujeme z dobrovolných darů. Všechny naše finance i dárce si můžete sami zkontrolovat skrze náš transparentní účet či výroční zprávy.

Za dary jednotlivců jsme velmi vděční, nicméně zatím nestačí k pokrytí nákladů projektu, byť jsou minimální. Opravdu jsme obdrželi 2 granty od Open Society Fund - v roce 2014, a to celkem 81 760,- Kč na evropské a komunální volby. V roce 2016 jsme k tomu OSF vyúčtovali zakázku, ověřování výroků o inkluzi (mimo naše statistiky) za 7.500,- Kč.  Žel bohu, hosting a software platit musíme. Co jistě nemusíme dělat jsou workshopy kritického myšlení na středních školách. Za cenu toho, že část čtenářů odradí logo americké ambasády na našich stránkách, jsme se ale rozhodli o takovýto grant zažádat, protože vzdělávací workshopy považujeme za důležité a ne všechny školy si mohou dovolit krýt náklady na jejich organizaci. V žádném období projektu tyto peníze naši práci neovlivňovaly, skrze naši metodiku to ani nelze. Pokud jste nabyli jiný dojem, napište nám konkrétní výtky ke konkrétnímu výroku, rádi se o nich pobavíme.

2. Jak můžu na projekt přispět a jak vím, na co budou příspěvky využity?

Cesta je trojí — nejraději vás přivítáme na našem darovacím portálu, který nám šetří mnoho administrace, poplatků za přijetí platby a na konci roku vám sám vystaví potvrzení o daru pro finanční úřad, pokud o něj stojíte. Dar pro nás si totiž můžete odpočíst z daňového základu, ať už ho navolíte jako jednorázový nebo opakovaný. Druhou cestou je převod přímo na náš transparentní účet 9711283001/5500. Na něm si také můžete vaši platbu zkontrolovat, a to až 3 měsíce zpátky, jak velí obchodní podmínky banky. Starší období dokládáme výpisem z účtu. Nakonec nás můžete podpořit i přes GIVt — nakupujete na Zootu, Mall.cz nebo Aliexpress? Udělejte si krátkou odbočku na www.givt.cz, nakupte za stejnou cenu a firma potom pošle část ceny na náš účet.

3. Jak můžu věřit, že jste nestranní? Myslíte si, že máte patent na pravdu?

O našem několikastupňovém procesu kontroly, uvádění zdrojů a dalších pojistkách si můžete přečíst v naší metodice. Náš Etický kodex také přísně zapovídá členům podílet se na činnosti politických stran. Bez zájmu o politiku by se patrně na projektu nepodíleli, přesto skrze metodiku a kontrolu není možné, aby se jejich preference promítly do hodnocení.

Často opakujeme, že patent na pravdu nemáme. Nicméně je třeba odlišit faktické a jiné výroky. U faktických výroků typu “Státní deficit loni rekordně vzrostl” pravdu ověřit lze a také ji ověřujeme. Pokud zde narazíte na pochybení z naší strany, neváhejte nám napsat. Naopak u nefaktických výroků typu “Zabezpečení starých a nemocných je hodnota, o kterou by měl každý stát usilovat” nelze určit pravdivostní hodnotu. Proto dojmy, subjektivní hodnocení, predikce a podobné neověřujeme.

4. Jak zajistíte, že pouhé nepřesnosti nespadají do kategorie “nepravda” stejně jako některé mnohem hrubší provinění?

Snažíme se vyhnout subjektivnímu hodnocení, nicméně hodnotit každou nepřesnost jako “nepravdu” pro to, že výroková logika tak velí, by našemu hodnocení neprospělo. Proto se v našem odůvodnění setkáte s pojmem “pravda s výhradou” — výrok je označen jako pravda, ale v odůvodnění je napsáno, v čem je výrok nepřesný. Pracujeme také s určitou tolerancí a roli hraje i to, zda politik uvede svá slova nějakou relativizací jako “asi,” “přibližně,” “domnívám se” atp.  Podrobněji i s příklady toto vysvětlujeme v naší metodice. I tak ovšem mohou do kategorie “nepravda” spadnout výroky, které z výrokové logiky nepravdivé jsou, nicméně pro vás může jít o banalitu. Každý z nás má jinou toleranci pro nepřesnosti v různých oblastech, vždy zdůrazňujeme, že je klíčové číst odůvodnění a sám si udělat názor o tom, jak výrok vyhodnotit - zda jde pro vás o nepřesnost nebo naopak zásadní věc.

5. “Nepravdivý” výrok je vlastně jen nepodstatná nepravda, proč není alespoň zavádějící?

Jak zjistíte i v naší metodice, “zavádějící” není mezistupeň mezi “pravda” a “nepravda.” Kategorie “zavádějící” znamená, že fakta použitá v tvrzení jsou sice v sama o sobě správná, ale autor výroku neuvádí potřebný kontext, z původního kontextu je vytrhává či jinak překrucuje.

Příklad: “Je to snaha o ovlivnění voleb, aby mohli říkat, že premiér nemůže být trestně stíhaný člověk. Jacques Chirac byl taky stíhaný a nikomu to nevadilo.”

Ano, Jacques Chirac byl skutečně stíhaný, avšak až v době, kdy nezastával funkci francouzského prezidenta.

6. Proč ověřujete některé diskuze a jiné ne?

Hlavním důvodem je omezená personální kapacita. Našich cca 20 analytiků může v různých dnech investovat do projektu několik hodin, ale v tomto počtu není možné ověřit vše. Proto musíme pečlivě vybírat, které diskuze ověříme a které ne. Zajímají nás zejména výstupy vrcholných politiků a ač nejsme veřejnoprávní médium, snažíme se o co možná největší vyváženost napříč stranami. Je však pochopitelné, že premiérové a ministři jsou námi ověřováni častěji — častěji vystupují, produkují výroky a je jim věnována největší mediální pozornost.

7. Proč nevedete žebříčky politiků podle množství nepravd, “koláčové” grafy či procentuální srovnání politiků? Výsledky by se pak lépe četly.

Sami uznáváme, že všechny nepravdy obvykle nemají stejnou váhu. Některé z nepravdivých výroků jsou použity záměrně k dezinformaci posluchače, u některých jde zjevně “jen” o staré statistiky, záměnu kolonek v tabulkách atp. Také pro některé čtenáře mají zásadnější význam otázky státního rozpočtu, pro některé jiné zase sociální témata. Vytvořením žebříčku, grafů či procent bychom přímo naváděli čtenáře k zjednodušenému srovnávání nesrovnatelného. Kromě toho, existují obrovské rozdíly v počtu výroků u jednotlivých politiků — porovnávat stovky výroků A. Babiše a dvě diskuze K. Šlechtové není tedy úplně vypovídající.

8. Mohli byste přidat k výrokům např. tagy nebo je rozdělit do kategorií podle témat, kterých se týkají?

Rozdělování do kategorií jsme po určitou dobu zkoušeli, nicméně jednak podstatně oddaluje dobu vydání výstupu, zadruhé výrok by zpravidla potřeboval několik tagů, neboť zasahuje do různých oblastí. Rozhodli jsme se je z těchto důvodů prozatím nepoužívat.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů