Demagog.cz

Komunální volby v Brně

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. Na své si ale přišli i fanoušci nově elektronizované šalinkarty. Největší konflikt pak nejspíš přinesl systém rezidentního parkování, kde se kandidáti nebáli srovnání s Prahou, ale ani jinými evropskými a světovými městy. Jak jsme se s takovými výroky poprali, o tom se můžete přesvědčit v přiložené analýze.

Ověřili jsme
Předvolební debata České televize ze dne 20. září 2018 (moderátor Daniela Písařovicová, záznam)

4 z celkově 109 ověřených výroků

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková

Nikde ve světě to takhle nefunguje (dvouzónový systém parkování, pozn. Demagog.cz).

V provedených rešerších nebylo nalezeno žádné město, které by mělo systém rezidentního parkování srovnatelný s tím, který navrhuje Žít Brno. To samozřejmě neznamená, že podobný systém není někde ve světě funkční, pro nás je však výrok neověřitelný.

skrýt celé odůvodnění

Co se týče regulace parkování obecně, jednu zónu pro centrum města a druhou zónu pro okolí centra, podobně jako navrhovalo Žít Brno, mají také Helsinky (eng). Rezidentní parkování zde zasahuje pouze do těchto dvou zón, obě tvoří tzv. inner city. Nicméně tyto dvě zóny jsou dále rozděleny na další, už čistě rezidentské zóny, kterých je 14. Cena rezidentského oprávnění se v nich liší a pouze v rámci této menší, rezidentské zóny mohou parkovat.

Helsinský model se však od brněnského návrhu značně odlišuje a nepodařilo se nám dohledat žádný obsahově bližší systém, proto výrok zůstává neověřitelný.

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková

Bytový fond na Brně-střed jsme zdědili v zoufalém stavu, opravovaly se jen fasády, ale vnitřky nikoli.

Z dostupných dat nelze jednoznačně určit typ ani intenzitu oprav, na které město v průběhu let vydalo prostředky.

skrýt celé odůvodnění

Podle dat (.pdf, str. 80) z analytické části Strategie bydlení města 2018-2030 byly v letech 2005-2016 provedeny opravy za zhruba 8,646 miliard Kč.

Toto číslo však nerozlišuje výdaje na opravy v rámci jednotlivých let, ani jejich konkrétní formu. Z dostupných údajů tedy není možné určit, zdali docházelo pouze k venkovním opravám budov, nebo zdali se ve stejné míře opravovaly i vnitřní prostory bytového fondu města Brna, respektive zda šlo o povrchové nebo hloubkové opravy.

Pro doplnění také uvádíme, že se v médiích objevily reportáže, které se problému s vybaveností nebo vnitřním stavem některých městských bytů věnovaly.

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková

Máme spočítané, že by to vyšlo (kompenzace DPMB, pozn. Demagog.cz) na 16 milionů korun ročně a tyhle prostředky na tom fondu udržitelné mobility ještě jsou a dalo by se to z nich uhradit.

Fond mobility, ke kterému Flamiková odkazuje, vznikne až počátkem roku 2019, o jeho budoucích prostředcích tak lze pouze spekulovat.

skrýt celé odůvodnění

Zastupitelé města Brna podali 4. září 2018 Návrh na zřízení Fondu mobility, jež má začít fungovat od ledna příštího roku (.pdf). Fond by měl sloužit k financování Plánu udržitelné městské mobility města Brna, strategického dokumentu, jež by měl pomáhat zlepšovat život ve městě. Konkrétně se plán zabývá například opatřeními pro pěší a cyklistickou dopravu či zlepšením přístupnosti zastávek MHD (.pdf, str 6, bod 3.4). Jak je uvedeno přímo v avizovaném návrhu, zdroje (.pdf, str.2) Fondu mobility by se měly skládat mimo jiné z poplatků za rezidentní parkování, z pokut za neoprávněný vjezd do historického centra či z pokut za překročení povolené rychlosti v místech s automatickým měřením.

Součástí financování by měl být dle výše zmíněného dokumentu i nevyčerpaný disponibilní zůstatek Fondu mobility z minulých let. Jedná se ovšem o ustanovení alokování budoucích zdrojů. Vzhledem k neexistenci daného fondu není v současné chvíli zůstatek, jež by mohl být použit. Dodejme pouze, že nehodnotíme výpočty Strany zelených ohledně kompenzace Dopravnímu podniku města Brna.

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková

Rezidenční parkování má zavedeno stovky evropských měst. A ty zóny v Brně patří k největším v Evropě (do 3 km čtverečních). V Německu jsou zóny do půl km čtverečního.

Rezidentní parkování je zavedeno v mnoha evropských městech. Není však možné ověřit, zda jde o stovky a zda parkovací zóny v Brně patří mezi ty největší. Nelze je tedy ani případně porovnat se všemi německými městy.

skrýt celé odůvodnění

Vícezónový rezidentní parkovací systém funguje například v Budapešti, Krakově, Reykjavíku, Záhřebu, Košicích (.pdf), Edinburghu, Barceloně, Berlíně, Mnichově a ve Frankfurtu.

Podle materiálu vyprocavaným Brněnskými komunikacemi a.s., který nám zaslala Jasna Flamiková by jedna z brněnských parkovacích zón měla být v porovnání s několika světovými městy největší (.pdf)

V německých městech Mnichov a Freiburg jsou parkovací zóny skutečně do půl km čtverečního, ale není možné brněnské parkovací zóny porovnat s ostatními německými městy, kde systém parkovacích zón také funguje (.pdf, str. 7-8).