Demagog.cz

Komunální volby v Brně

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. Na své si ale přišli i fanoušci nově elektronizované šalinkarty. Největší konflikt pak nejspíš přinesl systém rezidentního parkování, kde se kandidáti nebáli srovnání s Prahou, ale ani jinými evropskými a světovými městy. Jak jsme se s takovými výroky poprali, o tom se můžete přesvědčit v přiložené analýze.

Ověřili jsme
Předvolební debata České televize ze dne 20. září 2018 (moderátor Daniela Písařovicová, záznam)

1 z celkově 109 ověřených výroků

Andréa Komárková

Andréa Komárková

Platí se 150–200 Kč na hodinu za pečovatelskou službu.

Pečovatelská služba tak, jak ji zákon ukládá městům a krajům, nemůže ze zákona takovou úhradu vyžadovat. Úhrada je zde maximálně 130 Kč. V podobných částkách se pohybuje nadstandardní péče, kterou obce a kraje mohou poskytovat dobrovolně.

skrýt celé odůvodnění

Obce a kraje, resp. společnosti, které k tomu zřizují, jsou ze zákona poskytovateli sociálních služeb. Maximální hodnotu úhrady za pečovatelskou péči stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí v § 6. Jde například o pomoc při jídle, osobní hygieně, úklidu nebo zajištění stravy. Vyhláška určuje v § 6 odst. 2 maximální hodnotu úhrady za hodinu nebo úkon, přičemž hodinová sazba u těch, které lze na hodiny měřit, nesmí překročit 130 Kč. Za poskytnutí celodenní stravy (min. 3 hlavní jídla) je pak účtováno maximálně 170 Kč, za další úkonové činnosti méně.

Konkrétní ceny pak v Brně stanovují městské části ceníkem a v rozsahu zákonem předepsané pečovatelské služby respektují maximálně stanovené ceny. Takto mají například veřejně dostupné ceníky městské části Královo pole, Brno-střed (.pdf) nebo Brno-sever (.pdf). Podle § 35 odst. 4 zákona o sociálních službách však "mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti fakultativně". Na tyto už se ceník nevztahuje, nejde přímo o pečovatelskou službu dle litery zákona, ale jde o kategorii tzv. různé. Může jít o pedikúru, doprovod při procházce nebo odvoz prádla do prádelny (praní je již opět ošetřeno ceníkem). Na tyto aktivity tak mohou být úhrady i vyšší, například zmíněné Brno-střed (.pdf, str. 2) si tak účtuje 250 Kč za poskytnutí pedikúry v domově klienta.

Jde však o jakýsi nadstandard služeb nabízený městskou částí dobrovolně. V rozsahu zákonem vymezené pečovatelské služby, která pokrývá většinu nutných potřeb klientů, částka nepřesahuje 130 Kč za hodinu.